Back to top

De Valcke nu 't Zwart Hondeken, Naaldenstraat 6

referentie NIK/0162
Part
Huisnaam De Valcke nu 't Zwart Hondeken
Zestienstraat Naeldestrate
Oud huisnummer E2/16
Adres Naaldenstraat 6
Adrescode 800002350006
Geschiedenis 1/01/1580: Eigendom - Dit huis eertijds De Valcke en nu 't Zwart Hondeken is eigendom van Amant Boudens.
7/10/1585: Erfenisverdeling - Overeenkomst tussen Jan Boudens gehuwd met de weduwe van Guille de Zeune en de andere erfgenamen van Guille de Zeune dat Jan Boudens alleen eigenaar is van 7 delen van twaalf van 1/16 in dit huis en de twee volgende. En de andere erfgenamen in vijf delen vn twaalf van 1/16. Belast met 36 schell. gr per jaar grond- en andere lasten. Idem aan NIK/0160.
9/08/1593: Verkoop - De erfgenamen van Amant Boudens en van zijn echtgenote verkopen dit huis aan Guillaume vande Weghe met voorwaarden die in de verkoopsakte zijn opgenomen.
24/10/1597: Verband - Ferdinand Reyniers en zijn echtgenote verbinden huis, het huis 't Wielken in de Sint-Jacobstraat NIK/0155 de helft van een huis De Tanghe in de Smedestraat JAK/0443 in een lopende schuld van 900 guldens tvv Guillaume vande Weghe.
24/10/1597: Verkoop - Guillaume Vande Weghe en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Ferdinand Reyniers.
23/10/1600: Verkoop - Ferdinand Reyniers en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Pieter Schelhaemere, Francois de Prestere, Gooris du Rest, Cornelis Cloet.
23/10/1600: Verband - Pieter Schelhaemere, Francois de Prestere, Gooris du Rest, Cornelis Cloet verbinden dit huis in een lopende schuld van 95 ponden gr. tvv Ferdinand Reyniers.
23/08/1601: Verkoop - Cornelis Cloet, Francois de Prestere en Cornelis Schelhaemere en hun echtgenotes verkopen dit huis aan Gooris du Rest.
15/03/1604: Rente - Gooris du Reste en zijn echtgenote bezetten op dit huis en een huis op de Oosterlingenplaats CAR/0192 een rente van 6 ponden gr. per jaar den pen. 9 tvv de weduwe vanVincent van Houte.
15/12/1606: Verkoop - Gooris du Rest en zijn echtgenote verkopen dit huis met alle voorwaarden en lasten eraan verbonden aan Florens Acke.
29/01/1607: Rente - Florens Acke en zijn echtgenote bezetten op it huis een rente van 3 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Ferdinand Fabiaen.
12/12/1609: Verkoop - Florens Acke en zijn echtgenot verkopen dit huis aan Heyndryck van Hersberghe de jonge.
19/12/1611: Verkoop - Heyndryck van Hersbeghe en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Ferdinand Fabiaen.
18/05/1615: Rente - Heyndryck Blomme en zijn echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5 ponden gr. per jaar den pen. 18 tvv Jan Bisschop.
27/02/1617: Rente - Heyndryck Blomme en zijn echtgenote bezetten op dit huis een rente van 6 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Ferdinand Fabiaen.
27/02/1617: Verkoop - Ferdinand Fabiaen en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Heydryck Blomme.
27/02/1617: Verband - Heyndryck Blomme en zijn echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 136 ponden gr. tvv Ferdinand Fabiaen.
24/07/1617: Rente - Heyndryck Blomme en zijn echtgenote bezetten op dit huis en het huis NIK/0161 een rente van 2 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Ferdinand Fabiaen.
24/07/1617: Rente - Heyndryck Blomme en zijn echtgenote bezetten op dit huis en het huis NIK/0161 een rente van 6 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Ferdinand Fabiaen.
23/07/1626: Verband - Heyndryck Blomme en zijn echtgenote verbinden dit huis het huis NIK/0161 en NIK/0160 in een lopende schuld van 107 ponden gr. tvv de wezekinderen van Charles Tollenaere.
23/07/1626: Rente - Heyndryck Blomme en zijn echtgenote bezetten op dit huis, het huis NIK/0161 en NIK/0160 een rente van 6 ponden gr. per jaar den pen. 20 tvv de wezekinderen van Charles Tollenaere.
22/04/1645: Arrest - Loys Maelfeyt machtig over Jan Biebuyck laten beslag leggen op dit huis en op het huis NIK/0161 en NIK/0160 eigendom van Joos Blomme wegens achterstallige betaling van 48 ponden gr. en 8 ponden gr. plus de kosten.
2/08/1645: Verkoop - Joos Blomme en zijn echtgenote verkopen dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 aan Gheeraert vande Berghe.
24/01/1653: Transport Van Rente - Adriaen Frans zoon van Jaspar en zijn echtgenote transporteren de rente van 5 ponden gr. per jaar den pen. 16 en bezet tvv Guillaume Berot aan Guido vande Bogaerden.
5/09/1662: Huurovereenkomst - Dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 worden door Geeraert vande Berghe en zijn echtgenote verhuurd aan Louys van Stroyenhove als NIK/0162.
7/09/1662: Rente - Gheeraert vande Berghe en zijn echtgenote bezette op dit huis en huizen NIK/0160 en NIK/0161 die nu samengevoegd zijn een rente van 25 ponden gr. den pen. 18 tvv Cathelijne vande Eede weduwe van Van Wymeersch.
1/07/1673: Verkoop - Jacques vande Berghe en zijn echtgenote verkopen de helft van dit huis aan Jan Baptist Dhuyvetter. Deze akte werd pas op 14-11-1675 ingeschreven in het sestendeel.
1/07/1676: Rente - Jan Baptist Dhuyvettere en Magdalene vande Berghe bezetten op dit huis een rente van 25 ponden gr. per jaar den pen 20 tvv Anna van Blommeghem.
1/10/1694: Rente - Magdalene vande Berghe weduwe van Jan Baptist D'Huuvetter de oude bezet op dit huis met zijn toebehoren en stallingen een rente van 12 ponden gr. per jaar den pen. 24 tvv Joanna Priem dochter van Guilaume.
22/07/1698: Verband - Dit huis is verbonden tvv Adriaen van Balckenhende als NIK/0017.
30/12/1698: Verband - Dit huis is door de weduwe van Jan Baptist Dhuyvettere bezet in de som van 800 ponden gr. als NIK/0113.
3/09/1701: Verband - Dit huis is door de weduwe van Jan Baptist Dhuyvettere verbonden in de som van 12150 ponden gr. als KRGE/0010.
1/02/1702: Transport van Rente - Bertholomeus De Vonck en Joanna Priem zijn echtgenote transpoteren aan Jan Priem de rente van 12 ponden gr. per jaar den pen 24 bezet op 01-10-1694 ten laste van de weduwe van Jan Baptist Dhuyvettere.
9/09/1702: Verband - De weduwe van Jan Baptist Dhuyvettere verbindt dit huis in de som van 13553 ponden gr. als KRGE/0010..
29/07/1705: Arrest - Niclays Maertens ontvanger van wijlent Franciscus Verhouve en uitvoeder van zijn sterfhuis laat beslag leggen op dit huis eigendom van kapitein Dhuyvettere en zijn broer Louis Dhuyvettere om verhaal van de som van 600 ponden gr. bezet op een hofstede in Hoeke en op land in Sint-Pieters.
12/08/1705: Beslag - Er is beslag gelegd op dit huis genaamd Het Zwart Hondenken met een huisje daarnaast staande op verzoek van Hubrecht Drierart om verhaal als JAN/0433.
3/02/1706: Verkoop bij decreet - Dit huis genaamd Het Zwart Hondeken en toebehoren en stallingen, eertijds drie huizen die werden samengevoegd en waarvan onlangs een huis terug werd gesepareerd, is verkocht bij decreet en op verzoek van Jan Priem tot verhaal van het verlopen van een rente van 12-10--00 ponden gr. per jaar den pen. 24.
21/03/1707: Vonnis Raad Van Vlaanderen - Pieter de Vegiano deurwaarder van de Raad van Vlaanderen laat beslag legge op dit huis, het huis en de brouwerij de Arent JAN/0433 en een huis in de Carmerstraat CAR/0304 waar Jan Baptist Dhuyvettere woont. In profijt van Niclays Maertens ontvanger van wijlent Franciscus Verhouve en tot laste van Jan Baptist Huyvettere erfgenaam van Louys Jacobus Dhuyvettere. Om verhaal van de som van 75 ponden gr.
30/10/1708: Arrest - Godelieve vande Bussche laat beslag leggen op een huis in de Naaldestraat gelegen naast de herberg Het Zwart Hondeken. Dit huis werd onlags gesepareerd van deze herberg en is eigendom van Jan Baptist Dhuyvettere. Dit om verhaal van 20-02-00 ponden gr.
11/03/1709: Vonnis Raad Van Vlaanderen - Pieter Tanghe deurwaarder van de Raad van Vlaanderen laat beslag leggen op dit huis, het huis en de brouwerij de Arent JAN/0433 en een huis in de Carmerstraat CAR/0304. In profijt van Jan Anthone Verhouve en tot laste van de weduwe en de erfgenamen van Jan Baptist Huyvettere. Om verhaal van de som van 37-10-00 ponden gr.
20/05/1710: Vonnis Raad Van Vlaanderen - Pieter Tanghe deurwaarder van de Raad van Vlaanderen laat beslag leggen op dit huis in profijt van Pieter de Vegiano en tot laste van de weduwe Jan Baptist Huyvettere. Om verhaal van de som van 104 ponden gr.
24/05/1710: Arrest - Er werd beslag gelegd op dit huis op verzoek van de weduwe van Pieter Geldolf als in JAN/0133.
3/06/1710: Arrest - Op het deel van dit huis en het huis ernaast dat eigendom is van de weduwe van Jan Baptist Dhuyvettere werd beslag gelegd om venhaal van de som van 11 ponden gr. en van 02-05-00 ponden gr. van timmerwerk.
21/05/1713: Arrest - Op dit huis 't Zwart Hondenken en een klein huisje ernaast staande werd beslag gelegd als JAN/0133.
9/02/1718: Arrest - Op deze herberg 't Zwart Hondenken en een herberg Sint-Hubrecht met een molenhuis ernaast gelegen in Sint-Kruis eigendom van de weduwe van Jan Baptist Dhuyvettere en haar kinderen om verhaal van 84-13-08 ponden gr. wisselgeld deel van 200 ponden over een rente van 10 ponden gr. deb pen. 20 en bezet op een huis in de Zwarte Leertouwerstraat op 30-08-1705.
6/10/1723: Verkoop - Dit huis genaamd Het Zwart Hondeken is nu een met de de twee voorgaande percelen NIK/0160 en Nik/0161 en wordt verkocht als NIK/0160 aan Jan De Rycke.
4/12/1730: Vonnis Raad Van Vlaanderen - Er wordt beslag gelegd op dit huis Het Zwart Hondeken nu een met voorgaande percelen en eigendom van Jan De Rycke om verhaal van een obligatie van 300 ponden gr. wisselgeld tvv Pieter Andries de l'Espee. Jan De Rycke en echtgenote hadden belooft deze te betalen maar bleven in gebreke. Het huis wordt bewoont door de eigenaar en zijn echtgenote.
28/11/1737: Verkoop - Jan De Rycke weduwnaar van Joanne Van Royen, Inghelbertus Slambrouck en Pieter Lefebure voogden van Joanne en Isabelle Slambrouck en de voogden van Jacobus en Ludovicus De Rycke verkopen dit huis aan Michiel De Rycke.
28/04/1746: Verkoop - Joannes Goormachtigh machtig over Judocus Van Moer en echtgenote en over Joannes Thylly verkopen dit huis aan Dominicus Maertens.
2/08/1748: Verkoop - Laureyns Delpiere curator van Benedictus Hostens die in het buitenland is verkoopt 1/4 van dit huis aan Dominicus Jacques Maertens die eigenaar is van de andere delen.
24/09/1754: Transport Van Rente - Er werd een akte overgebracht waarin werd gezegd dat Dominicus Jacques Maertens de jonde zich verbind het deel in de rente van 12 ponden gr. ten laste van Benedictus Hostens te betalen.
22/12/1761: Verkoop - Dominicus Jacques Maerten en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Jan Saint Martin.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be