Back to top

De Watermeulen, Naaldenstraat 4

referentie NIK/0160
Part
Huisnaam De Watermeulen
Zestienstraat Naeldestrate
Oud huisnummer E2/15
Adres Naaldenstraat 4
Adrescode 800002350004
Geschiedenis 1/01/1580: Eigendom - Dit huis genaamd De Watermeulen is eigendom van Amant Boudens.
7/10/1585: Erfenisverdeling - Overeenkomst tussen Jan Boudens gehuwd met de weduwe van Guille de Zeune en de andere erfgenamen van Guille de Zeune dat Jan Boudens alleen eigenaar is van 7 delen van twaalf van 1/16 in dit huis en de twee volgende. En de andere erfgenamen in vijf delen vn twaalf van 1/16. Belast met 36 schell. gr per jaar grond- en andere lasten.
20/05/1586: Verkoop - Jacques Lucasbij het overlijden van de echtgenote van Amant Boudens, de moeder van zijn echtgenote verkoopt een aantal delen in dit huis en de twee volgende aan Jacob Huussens.
9/08/1593: Verkoop - De erfgenamen van Amant Boudens en zijn echtgenote verkopen een aantal delen van dit huis en de twee volgende aan Jan Mordaecke.
9/08/1593: Verband - Jan Mordaecke en zijn echtgenote verbinden dit huis De watermeulen in een lopende schuld van 28-16-06-10 ponden gereed geld tvv Jan De Ruddere den stokhouder.
23/08/1593: Rente - Jan Mordaecke en zijn echtgenote bezetten op dit huis een rente van 20 schell. gr. per jaar den. pen.16 tvv de kinderen van Jan Boudens.
31/03/1594: Rente - Jan Mordaecke en zijn echtgenote bezetten op dit huis en NIK/0161 een rente van 20 schell. gr. per jaar den. pen.18 tvv de weduwe van Clais van Houte.
8/10/1598: Verkoop - Jan Modaecke en zijn echtgenote verkopen dit huis De Watermeulen aan Jacob Huussens..
26/01/1605: Verkoop - Jan de Tolenaere en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Frans Heyneman.
26/01/1605: Verband - Jan Heyneman en zijn echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 100 ponden gr. tvv Jan de Tollenaere.
5/10/1605: Verband - Jan de Tolenaere en zijn echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 50 ponden gr. tvv Jacques Huussens en zijn echtgenote.
5/10/1605: Verkoop - Jacques Huussens en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Jan de Tollenaere. Met als voowaarde dat dit huis geen lucht mag nemen aan de zijde van het erf van NIK/0161.
20/07/1610: Verkoop - Jan Heyneman en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Aernout Huwette.
20/07/1610: Verband - Aernout Huwette en zijn echtgenote bverbinden dit huis in een de som van 100 guldens.
15/03/1615: Rente - Aernout Huwette en zijn echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Jan vande Burch.
20/11/1624: Rente - Aernout Huwette en zijn echtgenote bezetten op dit huis een rente van 20 schell. gr. per jaar den pen. 16 tvv Guille Berot.
30/09/1625: Verkoop - Aernout Huwette en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Hendrik Blomme.
30/09/1625: Verband - hendrik Blomme en zijn echtgenote verbinden dit huis in de som van 500 guldens tvv Aernout Huwette.
23/07/1626: Verband - Dit huis is belast en verbonden door Hendrik Blomme en zijn echtgenote in 6 ponden gr. per jaar den pen.20 tvv de wezen van Charles de Tollenaere als NIK/0162
5/08/1626: Rente - Jan Mordack en zijn echtgenote bezetten op dit huis genaamd De Watermeulen een rente van 20 schell. gr. per jaar den pen. 16 tvv Jan Wulfaert.
17/03/1632: Rente - Hendrik Blomme en zijn echtgenote bezetten op dit huis en op NIK/0161 en NIK/0162 een rente van 3 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Isabeau Schapelynck.
25/08/1642: Verband - Joannes Blomme en zijn echtgenote verbinden dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 in de som van 451-11-11 ponden gr. tvv Matheus Willaers.
25/08/1642: Rente - Joannes Blomme en zijn echtgenote bezetten op dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 een rente van 5 ponden gr. per jaar den pen.16 tvv Guille Berot.
25/08/1642: Verkoop - De weduwe en de erfgenamen van Hendrik Blomme verkopen 5/6 van dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 aan Joannes Blomme.
17/08/1643: Verband - Joannes Blomme en zijn echtgenote verbinden dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 in de som van 106-10-03-03 tvv de drie kinden van Jan Le Roy als NIK/0161.
18/11/1643: Verband - Joannes Blomme en zijn echtgenote verbinden dit huis, de huizen NIK/0161 en NIK/0162 en een deel van NIK/0138 in een borg van 106-10-07 tvv Jacqes Boudens als NIK/0161.
6/03/1645: Arrest - Op dit huis werd beslag gelegd als NIK/0138.
22/04/1645: Arrest - Op dit huis werd beslag gelegd als NIK/0162.
2/08/1645: Verkoop - Joos Blomme en zijn echtgenote verkopen dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 aan Gheeraert vande Berghe.
24/01/1653: Transport Van Rente - Adriaen Frans zoon van Jaspar en zijn echtgenote transporteren de rente van 5 ponden gr. per jaar den pen. 16 en bezet tvv Guillaume Berot aan Guido vande Bogaerden.
5/09/1662: Huurovereenkomst - Dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 worden door Geeraert vande Berghe en zijn echtgenote verhuurd aan Louys van Stroyenhove als NIK/0162.
6/10/1723: Verkoop - Carel D'Huyvetter en Marie Schiets zijn echtgenote en andere erfgenamen verkopen dit huis en de huizen NIK/0161 en NIK/0162 met toestemming van het college van het Brugse Vrije aan Jan de Rycke.
15/04/1724: Verkoop - Jan de Rycke en Joanne van Royen zijn echtgenote verkopen dit huis genaamd De watermeulen aan Pieter Adriaen de Lespee.
11/11/1740: Verkoop - Dit huis genaamd De Watermeulen is verkocht aan Jan Jacques van Massenhove als NIK/0155 per renvoy 1935.
18/10/1780: Beslag - Op dit huis genaamd De Watermeulen is beslag gelegd op verzoek van Hendrik D'Hollander en comp. om verhaal van 2611-08-09 guldens ten last van Carel de Net als NIK/0157.
28/10/1780: Beslag - Op dit huis genaamd De Watermeulen is beslag gelegd op verzoek van de heer Ritsin om verhaal van 1400 en 1600 guldens ten last van Carel de Net als NIK/0157.
15/04/1785: Verkoop - Josephus Hubertus Ketele en zijn echtgenote verkopen1/2 van dit huis genaamd De Watermeulen aan Carel de Net.
16/04/1785: Verkoop - Frans Ketele presbyter van het kapittel verkoopt 1/2 van dit huis genaamd De Watermeulen aan Carel de Net.
6/10/1790: Beslag - Op dit huis genaamd De Watermeulen is beslag gelegd op verzoek van Augustijn van Outrijve om verhaal van 406-13-04 en 301-17-06 ponden gr. ten last van Carel de Net als NIK/0157.
11/10/1791: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd door Augustijn van Outryve en Jan van Outryve als JAK/1687 per renvoy 5500.
2/04/1792: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd als JAK/1687per revoy 5517.
2/10/1792: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd als JAK/1687per revoy 5517.
16/04/1793: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd als NIK/0157 ten laste van Carel de Net Reylant.
15/12/1797: Rente - Charles de Net en Isabelle Reylandt bezetten op dit huis een rente van 30 ponden wisselgeld den pen 20 tvv Louis Emanuel van Outryve als NIK/0155 per renvoy 3851.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be