Back to top

Naaldenstraat 4

referentie NIK/0159
Part
Zestienstraat Naeldestrate
Oud huisnummer E2/15
Adres Naaldenstraat 4
Adrescode 800002350004
Geschiedenis 1/01/1580: Eigendom - Dit huis is eigendom van Silvester Scamp en zijn kinderen.
18/05/1583: Verkoop - De weduwe van Silvester Scamp verkoopt 1/4 en de voogden van de kinderen van Silvester Scamp die hij had bij zijn eerste echtgenote verkopen 3/4 van dit huis aan Rolant vande Pitte. Belast met 46 schell. gr landcheins samen met de vijf voorgaande huizen. Dit huis alleen belast met 20 schell. gr. per jaar den pen. 18.
18/05/1583: Verband - Rolant vande Pitte verbindt dit huis in een lopende schuld van 53-10-10 ponden gr. tvv Joos Brest.
4/11/1583: Verkoop - Rolant vande Pitte verkoopt dit huis aan Gregorio de Sint-Vincent.
26/02/1608: Decreet - Dit huis is nu eigendom van de weduwe vanJan Macob als NIK/0158.
20/06/1611: Rente - De weduwe van Jan Stevens bezet op dit uis een rente van 10 schell. gr. per jaar den pen. 18 tvv de Dis van Sint-Walburga.
20/06/1611: Verkoop - Pieter vande Cruyce en zijn echtgenote de weduwe van jan Macob verkopen dit huis aan de weduwe van Jan Stevens. Met de voornoemde landcheins en nog belast samen met het huis aan de westzijde met 2 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv de Gilde van Sint-Jacob.
22/05/1615: Verkoop - Tanneken macob weduwe van Jan Stevens verkoopt dit huis aan Pieter van Damme.
22/10/1615: Verkoop - Pieter van damme verkoopt dit huis aan Jacques Lippens.
22/10/1615: Verband - Jacques Lippens en zijn echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 26 ponden tvv Pieter van Damme.
31/10/1616: Verkoop - Jacques Lippens en zijn chtgenote verkopen dit huis aan Adriaen Isenbaert.
15/09/1620: Verband - Clays Lievoet en zijn echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van39-10-11 ponden tvv Adriaen Isenbaert de oude.
15/09/1620: Verkoop - Adriaen Isenbaert en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Clays Lievoet.
26/02/1622: Verkoop - Clays Lievoet en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Jan Pieterssen Eenbout.
27/06/1629: Verkoop - Jan Pieterssen Eenbout en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Paulus Genellis.
12/04/1640: Verkoop - Paulus Genellis en zijn echtgenote verkopen dit huis aan de weduwe en de kinderen van Pieter de Waele.
23/08/1644: Verkoop - Ferdinand en Pieter de Waele, Niclaeys Robyn en hun echtgenotes samen met de voogden van de kinderen van Pieter De Waele en Jacquemynken Dhayers verkopen dit huis aan Jan Buyssens
23/08/1644: Verband - Jan Buysens en zijn echtgenote verbinden dit huis in de som van 150 ponden tvv erdinand en Pieter de Waele, Niclaeys Robyn en hun echtgenotessamen met de voogden van de kinderen van Pieter De Waele en Jacquemynken Dhayers.
29/05/1645: Verkoop - Jan Buysens en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Laurens Isenbaert.
29/10/1654: Donatie Inter Vivos - Marie Isenbaert dochter van Laurens schenkt dit huis bij leven aan Pieter Frans Guille Cools met als voorwaarde dat Jacobus de Brauwer het huis mag bewonen heel zijn leven lang.
5/12/1672: Donatie - 1/20 van dit huis is door Pieter Cools afgestaan als CAR/0192.
24/02/1676: Verkoop - Pieter Cools de oude, Pieter Cools de jonge en de voogden van de kinderen van de voornoemde Pieter Cools verkopen dit huis aan Lodewyck Cools.
7/05/1706: Verkoop - Marie Mulier laatst weduwe van Lodewyck Cools verkoopt dit huis aan Jacques Rielant.
13/08/1785: Verband - Dit huis is verbonden in de som van 10000 guldens als borg voor een sociëteit van commercie tvv Henricus Rapaert als Nik/0157 per renvoy 2829.
6/10/1790: Beslag - Op dit huis werd beslag gelegd door Augustijn van Outryve en Jan van Outryve om verhaal van de som van 406-13-04 ponden gr. en 301-17-06 ponden gr. van twee vervallen wisselbrieven ten laste van Carel de Net Reylant als NIK/0157 per renvoy 3829.
28/10/1790: Beslag - Op dit huis werd beslag gelegd op verzoek van de heer Ritsin uit Kortrijk als NIK/0157.
11/10/1791: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd door Augustijn van Outryve en Jan van Outryve als JAK/1687 per renvoy 5500.
2/04/1792: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd als JAK/1687per revoy 5517.
2/10/1792: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd als NIK/0157 per revoy 5517.
16/04/1793: Beslag - Op dit huis werd nogmaals beslag gelegd als NIK/0157 ten laste van Carel de Net Reylant.
15/12/1797: Rente - Charles de Net en Isabelle Reylandt bezetten op dit huis een rente van 13 ponden wisselgeld den pen 20 tvv Louis Emanuel van Outryve.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be