Back to top

Het Houfyzer, Sint-Jakobsstraat 28

referentie NIK/0157
Part
Huisnaam Het Houfyzer
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/14
Adres Sint-Jakobsstraat 28
Adrescode 800003110028
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis genoemd het Hoefyzer, behoort toe aan Jan van de Camere
20/12/1597: Verkoop - Jan Gnaus, langs zijn echtgenote medeërfgenaam van Jan vande Camere, verkoopt aan Frans van de Camere 1/9 van dit huis, met 0-48-0 par landcijns en 2-0-0 pen 18
10/02/1598: Verkoop - Joos van Hertijn, via zijn echtgenote medeërfgenaam van Jan vande Camere, en Adriaene vande Camere, medeërfgename, verkopen aan Frans vande Camere 1/9 van dit huis met de rentelasten
28/02/1598: Verkoop - Pieter Voormachtig en de voogden van zijn kinderen, medeërfgenamen van Jan vande Camere, verkopen 1/9 van dit huis met de rentelasten aan Frans vande Camere
13/01/1599: Verkoop - Pieter de Ruddere, via zijn echtgenote medeërfgenaam van Jan vande Camere, verkoopt 1/9 van dit huis aan Frans vande Camere, met de rentelasten
29/10/1603: Verkoop - Johanne vande Camere verkoopt aan Frans vande Camere 1/9 van dit huis, met de rentelasten
29/10/1603: Verkoop - Marie vande Camere, weduwe van Jan Dauwit, verkoopt 1/9 van dit huis aan Frans vande Camere, met de rentelasten
3/01/1606: Verkoop - Maerten Bossaert en echtgenote Tannekin vande Camere verkopen 1/9 van dit huis aan Frans vande Camere, met de rentelasten
5/01/1606: Verkoop - Jan Bastijn, vroeger gehuwd met Lysbette vande Camere, en de voogden van zijn kinderen, verkopen 1/9 van dit huis aan de voornoemde weduwe, met de rentelasten
23/02/1606: Rente - De weduwe van Frans vande Camere bezet op dit huis een rente van 3-0-0 pen 16 tvv Joos de Vonck
13/07/1616: Verkoop - De erfgenamen van 2/3 van Cathelyne de Mey, weduwe van Frans vande Camere en voordien van Thibault Poulain, verkopen 2/3 van dit huis aan hun medeërfgenaam Loys Poulain, die het resterend 1/3 bezit, met de landcijns en 3-0-0 losrente
10/02/1617: Lopende schuld - Pieter Cornelis de oude en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 158-6-8 tvv Loys Poulain
10/02/1617: Verkoop - Loys Poulain en echtgenote verkopen dit huis aan Pieter Cornelis de oude, met de landcijns en 3-0-0 pen 18
27/07/1618: Verkoop - Lieven van Assenede, machtig over Pieter Cornelis de oude en echtgenote, verkopen dit huis aan Jan Cornelis met de lasten en met 50-0-0 lopende schuld ten laste van de koper
27/07/1618: Rente - Jan Cornelis en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 8-0-0 pen 16 tvv Adriaen van Woestwyncle
6/11/1623: Verband - Philips del Val en echtgentoe, voordien weduwe van Jan Cornelis, verbinden dit huis in 78-8-8 die toekomen aan de 2 wezen van Jan Cornelis
11/09/1625: Verkoop - De voogden van de kinderen van Jan Cornelis verkopen 1/2 van dit huis aan Philips del Val, belast met 0-4-0 landcijns en 8-0-0 pen 16
11/09/1625: Verband - Nicolas van Houte en echtgenote verbinden dit huis voor 152-15-4 tvv Philips del Val
11/09/1625: Rente - Nicolas van Houte en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 4-18-0 pen 16 tvv de kinderen van Jan Cornelis, ter denominatie van Philips del Val
11/09/1625: Verkoop - Philips del Val en echtgentoe, voordien weduwe van Jan Cornelis, verkopen dit huis aan Nicolas van Houte, met 0-4-0 landcijns en 4-0-0 rest van 8-0-0 pen 16. De voogden van de kinderen van Jan Cornelis ontslaan dit huis van 78-8-8 wezengeld
29/07/1627: Uitbreiding eigendom - Dit eigendom wordt uigebreid met 1/2 van het eiland en de gemeenschap van een muur. Zie NIK/0156
12/10/1627: Rente - Philips del Val en echtgenote bezetten op dit huis en op NIK/0158 een rente van 16-0-0 pen 16 tvv Michiel Lauwerijnssens
16/08/1632: Erfdienstbaarheid en actief verband - Er is een erfdienstbaarheid en actief verband tussen dit huis en NIK/0156. Zie aldaar
14/01/1637: Wijziging rente - De rente van 16-0-0 pen 16 wordt herleid tot 10-0-0 pen 18. Zie NIK/0158
7/11/1644: Arrest - Op 7 en 8 november 1644 wordt arrest gedaan op dit huis. Zie NIK/0158
13/12/1647: Verband als waarborg - Nicolas van Houtte en echtgenote verbinden dit huis en NIK/0158 en 1/4 van JAK/1585 en OLV/0176 voor 400-0-0 tvv de la Neve, voor een lening
24/12/1647: Inbeslagneming - C Faignaert legt beslag op dit huis en op NIK/158, op verzoek van de voogden van Philips Ramout en Ferdinande Ramout, wegens achterstallige afbetaling van 10-0-0 per jaar, voor een totaal van 22-0-0
8/10/1648: Arrest - Isebrant Willems, machtig over de weduwe van Jacob Pieters, laat arrest leggen op dit huis en op NIK/0158, eigendom van Niclaes van Houtte, wegens 50 guld pen 16
7/11/1648: Verkoop - Niclaes van Houtte en echtgenote verkopen dit huis en NIK/0158 aan Niclaes Vleys
26/09/1663: Rente - Niclaeijs Vleijs en echtgenote bezetten op dit huis en op NIK/0158, nu samengevoegd tot een eigendom, een rente van 20-0-0 pen 20 tvv Guido van den Bogaerde
16/04/1693: Inbeslagneming Raad van Vlaanderen - Op vraag van Augustijn van Outrijve, negciant en Jan van Outrijve, heer van Merckem, legt de Raad van Vlaanderen beslag op de goederen van Chaerles de Net-Rijelant, koopman en winkelier, te weten dit huis zijnde de vettewarenwinkel en zeepziederij het Hoefijser, NIK/0155, NIK/0156, NIK/0158, NIK/0159, NIK/0160, NIK/0213 (sommige gebruikt door de boekdrukker Bogaert, Hanssens en Stappens d'Harnes), JAK/1170, JAN/0204 (gebruikt door de pensionaris Donnij), huis en paardenmolen JAK/1350 met toebehoren zonder chaisepaarden noch wagens, een rente van 15-0-0 op 300-0-0 kapitaal op de bakkerij het Peerdeken DON/0389, CAR/0495, een rente van 200-0-0 en van 50-0-0 kapitaal ten laste van de weduwe Dallewaert bezet op NIK/1687, een rente van 300-0-0 kapitaal ten laste van Johannes Couson bezet op NIK/1791, en een rente van 250-0-0 kapitaal ten laste van Frans Boute bezet op zijn huis en timmermanswinkel NIK/1529, als verhaal voor talrijke schulden aan de eerste schuldeiser, (o.a. voor levering van potas, voor een traite die de Net geleverd heeft op B. d'Hert uit Gent, voor een wisselbrief die aanvaard is door J.J. Genotte tvv Andries en Frans Andaer uit Rotterdam) in totaal voor 13543-11-9, en als verhaal voor schulden aan de tweede schuldeiser (o.a. voor een rekening tussen de Net en Lestien, een betaling aan Frans de Meulenaere, de import van een croone indigo, voor het overlaten van kruiken) in totaal voor 9289 guld., 14 stuivers 1 denier
10/02/1695: Rente - Willem Vleys en echtgenote bezetten op dit huis en op NIK/0158een rente van 22-14-6 pen 22 tvv Jan du Hamel en Marie Anna, de dochter van Anthone Feijs en Anna du Hamel ter acceptatie van haar voogden Jan du Hamel en Frans Feijs. Indien het zuidelijk aanpalend huis dat hen toebehoort, bij dit huis zou gevoegd worden, dienen zij dat voor gelijke waarde te verbinden in deze rente
27/11/1702: Overdracht rente - Charles Maertens en echtgenote Anna Marie Feijs dragen de rente van 22-14-6 pen 22 ten laste van Willem Vleys en echtgenote, over aan Jan Baptiste en Anna Marie Herregauts, kinderen van Jan Baptiste Herregauts en Anna Timmermans
14/08/1705: Verkoop - Willem Vleys en echtgenote verkopen aan Jacques Rielant dit huis en NIK/0158, die samengevoegd zijn, zijnde een zeepziederij met toebehoren en een kaarsengieterij met het brouwalaam
11/07/1707: Rente - Jacobus Rielant en echtgenote bezetten op dit huis en op NIK/0158, zijnde een zeepziederij en kaarsengieterij met hun alaam, een rente van 22-14-6 pen 22 tvv de douairiere van Charles Wouters
13/08/1785: Verband - Carel de Net verbindt met toestemming van zijn echtgenote Isabelle Rielant dit huis en NIK/0158 met hun toebehoren van zeepziederij en kaarsengieterij, en het huis NIK/0159 en het huis met paardenmolen JAK/1350, voor de aankoop van 10 akties van elk 1000 guld. in de nieuwe societeit van commercie, getiteld Rapaert en Co
6/10/1790: Inbeslagneming Raad van Vlaanderen - Op verzoek van Augustijn van Outrijve, negociant, en Jan van Outtrijve, heer van Merckem, legt de Raad van Vlaanderen beslag op de eigendommen van Charles de Net-Rijelant, koopman, namelijk dit huis, samen met NIK/0158 een vettewarenwinkel en zeepziederij het Houfiser, NIK/0155, NIK/0156, NIK/0158, NIK/0159 en NIK/0160 met hun meubelen, "huijscattheijlen", koopmanschappen en effecten, gepacht door drukker Bogaert, het huis in de Naaldenstraat gebruikt door Hanssens, NIK/0213 gebruikt door Stappens d'Harnes, JAK/1170, JAN/0204 gebruikt door Jan de Gheldere, JAK/1350 met paardenmolen en toebehoren zonder paarden en wagen, een rente van 15-0-0 op 300-0-0 kapitaal, bezet op de bakkerij het Peerdeken DON/0398, de fabriek en gebouwen in het gewezen klooster Bethanie CAR/0495, die de Net gekocht heeft van Anthone Loijs, en de akties in de fabriek van Rapaert en Co in het Rijke Clarenklooster, als verhaal voor 406-13-4 en 301-17-0 geleend geld en koopmanschappen
18/10/1790: Arrest - J. d'Hollander laat arrest doen op dit huis met toebehoren en erbij gevoegde gebouwen NIK/0155, NIK/0156, NIK/0158, NIK/0159 en NIK/0160, NIK/0213, JAK/1170, CAR/0495, JAK/1350 met molen, een rente van 15-0-0 pen 20 op DON/0398 laste van Jacobus vander Alemje, alles eigendom van Carel de Net-Rijelandt als verhaal voor 2611 guld. 8 stuivers, 9 deniers, verschuldigd voor aankoop van potas
28/10/1790: Inbeslagneming Raad van Vlaanderen - Op vraag van Retsin Ottevaere, negociant te Kortrijk, en als verhaal voor 1400 en 1600 guld., legt de Raad van Vlaanderen beslag op dit huis en NIK/0158, zijnde een oude winkel, zeepziederij en kaarsengieterij met toebehoren, NIK/0155, NIK/0156, NIK/0158, NIK/0159 en NIK/0160, JAK/1170, JAN/0204 gebruikt door Jan de Gheldere, huis en paardenmolen JAK/1350, een kersenboogaard van 69 gemeten, 20 lijnen, 24 roeden gelegen binnen de palen van Brugge, CAR/0495, een rente van 15-0-0 op de bakkerij het Peerdeken DON/0398, een rente van 11-15-0 pen 20 op JAK/1254, het huis JAK/1072, een rente van 7-15-0 op NIK/0406, een rente van 6-5-0 op JAK/0142, een rente van 8-10-0 op JAK/1273², een rente van 200-0-0 kapitaal en een van 50-0-0 kapitaal ten laste van de weduwe d'Alwant op JAK/1687, een rente van 300-0-0 voortkomend uit het sterfhuis van Johannes Huwyn en ten laste van Renson op het huis JAK/1796 dat hij bewoont , een rente van 400-0-0 ten laste van convoy rechten, een rente van 4-0-0 pen 3 1/2 ten laste van de kamer van commerce, alles eigendom van Carel de Net-Rijelant en echtgenote
11/10/1791: Hernieuwing inbeslagneming - Dit huis wordt opnieuw inbeslaggenomen door Augustijn van Outrijve en Jan van Outrijve, heer van Merckem, als verhaal voor de bedragen ten laste van Charles de Net-Reijlandt. Zie JAK/1687
10/04/1792: Hernieuwing inbeslagneming - De inbeslagneming wordt weer hernieuwd. Zie JAK/1687
2/10/1792: Hernieuwing inbeslagneming - De inbeslagneming wordt weer hernieuwd. Zie JAK/1687
15/12/1797: Rente - Chaerles de Net en echtgenote Isabella Rijelandt bezetten op dit huis en op NIK/0158 en NIK/0156 een rente van 15-0-0 pen 20 tvv Louis Emanuel van Outrijve
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be