Back to top

't Goude Wielken, Sint-Jakobsstraat 26

referentie NIK/0155
Part
Huisnaam 't Goude Wielken
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/13
Adres Sint-Jakobsstraat 26
Adrescode 800003110026
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd t goude Wielken, toebehorend libri magister Alonche Reijniers.
6/08/1580: Verkoop - Alonche, zoon van mr. Alonche Reijniers, verkoopt 1/6 deel aan mr. Pieter Reijniers, met zijn servitudes van lucht en overeenkomsten alsof de verkoop van mr. Alonche , hun vader, meedeelde te kennen gevende dat dit huis belast is met 06-00-00 par.en 3 kapoenen lancijns, verschuldigd, die van het Begijnhof 00-35-00 par. , van de Magdalenen 00-17-00, 00-06-00 par.Chartreusen: 00-17-00 par. de kapelrij van St-Donaas 03-02-00 par.en de dis van OLV : 00-17-07 par.
24/11/1583: Verkoop - Ferdinande Reiniers verkoopt aan de weduwe van mr. Pieter Reiniers 120 deel van dit huis.
7/01/1595: Verkoop - Ferdinande Reijniers in naam van Michiel Reijniers verkoopt aan Daneel Suens 1/4 deel én 1/20 deel van dit huis.
7/01/1595: lopende schuld - Daneel Suens en vrouw verbinden de voornoemde delen van dit huis in 33-06-08 gr. t.v.v. Fernande Reijniers.
24/10/1597: lopende schuld - Fernande Reijniers verbindt de helft van dit huis, ook de helft van een huis genaamd de Tanghe, staand aan de zuidkant van de Smedenpoort in JAK/0443 en verder een huis staand aan de zuidkant van de Naaldenstraat genaamd t zwart houdekin in NIK/0162 tezamen in 900 gulden t.v.v. Guillame vande Weghe.
23/06/1600: Verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Catherijne, dochter van Pieter Reijniers, dezelfde Pieter rechtstreeks erfgenaam geweest van mr. Alonce Reijniers, verkopen aan Thilman en Chuerman de Jongere, de 3/4 delen van de 1/2 van 18 delen van 20 van dit huis.
30/08/1601: Verkoop - Thilman Schuerman de Jongere en vrouw verkopen aan Fernande Reijniers de voornoemde delen welke hij gekocht heeft.
30/08/1601: rente - Ferdinande Reijniers en vrouw bezetten op de 3/4 van dit huis een rente van 00-30-00 gr. pen. 16 t.v.v. Thilman Schuerman.
15/03/1603: rente - Ferdinande Reijniers en vrouw bezetten op de 3/4 van de 1/2 van 18/20 delentezamen met 2/4 delen in 9/18 in 20 van dit huis, een rente van 00-20-00 gr. pen. 16 t.v.v. Michiel Reijniers.
15/03/1603: Verkoop - Michiel Reijniers en vrouw verkopen aan Ferdinande Reijniers 1/4 van 9/18 in 20 delen van dit huis.
17/02/1609: Verkoop - Ferdinande Reijniers en vrouw verkopen de 3/4 delen van dit huis aan Adriaen Ysenbaert.
21/05/1609: Verkoop - De voogden van Jacques, zoon van Roelandt, Huus, verkopen aan Adriaen Ijsenbaert 1/4 min 1/10 deel van dit huis.
21/05/1609: rente - Adriaen Isenbaert bezet op dit huis een rente van 02-00-00 gr. t.v.v. Jaecques, zoon van Roelandt Huijs.
9/09/1609: Verkoop - Claude Mathijs, in naam van zichzelf en zijn vrouw als gedeeltelijk erfgenamen van Cathelijne, dochter van Pieter Regniers, verkopen aan Adriaen Isenbaert 1/4 van 9/10 van het hen toebebehorende deel in dit huis.
7/08/1610: Verkoop - De erfgenamen van de 2/4 in de 1/2 van de vaderlijke kant van Catherijnken, dochter van mr. Pieter Regniers, bij haar overlijden gerechtigd geweest in de 18 delen van dit huis, verkopen aan Adriaen Isenbaert de 2/20 delen in het geheel, alsook de 2/4 van 9/18 van hetzelfde huis.
25/11/1653: arrest - Anthone Messiaen voert arrest uit op dit huis toebehoend aan Marie Isenbaert om reden verhaal.
17/10/1654: rente - Marie Isebaert, handelingsbekwaam, bezet op dit huis een rente van 04-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. vrouw Jan Chrisosthomus Terwe.
27/10/1655: Verkoop - Jan Chrisosthomus Terwe en vrouw opkomend in naam van Maxim Isenbaert, verkopen dit huis aan Boudewijn Isenbaert en consoorten( deelgenoten).
7/10/1657: Verkoop - Boudewijn Isenbaert en vrouw verkopen dit huis aan Cornelis van Assenede, zoon van Cornelis.
25/07/1698: Verkoop - De weduwe van Andries Vermeulen, Andries Vermaulen en zijn vrouw, alsook Catharine Joosinken én Jacqueminken vander Meulen, de voogden van de 4 minderjarige kinders van Jaques vander Meulen, Marie vander Meulen, meerderjarig, verkopen het 1/6 deel van dit huis aan Laureins Isenbaert.
11/11/1740: Verkoop - Jonkheer Pieter Legillon en vrouw Marie Therese de Lespée, verkopen dit huis én datgene in NIK/0160 genaamd den Waetermeulen, aan Jan Jacques van Massenhove.
15/10/1755: rente - Jan van Massenhove en vrouw bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 gr. pen. 40 t.v.v. de kerk van St-Jakob binnen deze stadom te voldoen voor een eeuwigdurend jaargetijde ter lafenis van hun ziel en van hun nakomelingen én familie.
27/09/1773: rente - Josep Hubertus en vrouw bezetten op dit huis een rente van 12-10-00 gr. pen. 20 t.v.v. Pieternellede Jaeger weduwe van Gilis de Clercq.
15/12/1774: Verkoop - Josephus Hubertus en vrouw verkopen dit huis én het huis in NIK/0160 aan Joanna Theresia Bogaert weduwe van Jacobus Brouckmeersch.
11/09/1781: rente - Hubertus Ketele en vrouw bezetten op dit huis én op het huis in NIK/0160 een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Pieternelle de Jaegher weduwe van Gillis de Clercq.
22/06/1782: Verkoop - Josephus Hubertus Ketele en vrouw verkopen dit huis én datgene in NIK/0160 aan Pieter Jacques.
22/06/1784: overdracht van renten - Joannes de Deijne, aangever in het sterfhuis van Pieternelle de Jaeger weduwe van Gillis de Clercq, in naam van alle erfgenamen in hetzelfde sterfhuis en in naam van de in het buitenland vertoevende Marcus Frans de Clercq medegerechtigde, draagt over de rente van 12-10-00 pen 20 dd. 27/09/1773, verder de rente van 05-00-00 gr. pen. 20 dd. 11/09/1781, t.v.v. Joseph Nollet.
7/10/1784: Verkoop - Pieter Jacques en vrouw verkopen dit huis én datgene in NIK/0160 aan Carel de Net.
6/10/1790: Inbeslagneming - Op vraag van Augustijn van Outrijve en Jan van Outrijve, wordt dit huis in beslag genomen ten laste van Carel de Net Rijelandt, zie NIK/0151 & 3829.
18/10/1790: arrest - Er wordt arrest gepleegd op dit huis op vraag van J. d Hollander en C° ten laste van Carel de Net Rijelandt als in NIK/151 & 3829.
28/10/1790: Inbeslagneming - Dit huis wordt in beslag genomen op vraag van Retsin "Attengere" (?) te Kortrijk, zie NIK/0151 & 3829.
10/04/1792: Inbeslagneming - Dit huis wordt opnieuw in beslag genomen, zie JAK/1687 & 5517.
28/10/1792: Inbeslagneming - Het beklag van dit huis wordt hernieuwd zie JAK/1687 & 5517.
16/04/1793: Inbeslagneming - Dit huis wordt andermaal beklaagd op vraag van "fine et effecte" van de respectievelijke som ten laste van Carel de Net Rijelandt als in NIK/157 & 3832.
15/10/1797: rente - Charles de Net en vrouw Isabella Rijelande, zijn wettelijke vrouw, bezetten op dit huis én op het huis NIK/0160 een rente van 30-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Louis Emanuel van Outrijve .
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be