Back to top

Den Bourgoensche Schilt, Sint-Jakobsstraat 18

referentie NIK/0151
Part
Huisnaam Den Bourgoensche Schilt
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/9
Adres Sint-Jakobsstraat 18
Adrescode 800003110018
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd den bourgounsche Schilt toebehorend aan Joos Maertens en de erfgenamen van Cornelie de Geest, zijn vrouw.
22/06/1580: Verkoop - Abel Geschier als erfgenaam van Cornelie de Geest, verkoopt 1/8 deel van dit huis aan doctor Ferdinande Salinas. Dit huis is belast met 03-16-00 parisis landcijns, ook met 00-20-00 gr. pen. 18 verschuldigd aan het ambacht van de scheppers dezer stad, nog met 00-30-00 gr.pen. 18 verschuldigd aan de erven van Joseph Plecqouij, verder met 02-10-00gr. lijfrente op het leven van Jozijne de Proveijd, nog met 02-00-00 gr. lijfrente t.v.v. Magriete Waelmont en Grietken Porret.Ook nog met 00-10-00 gr. pen. 18 verschuldigd Gheeraert Plancke én nog met 00-10-00 gr. verschuldigd Jacob de Damhoudere.
20/04/1581: Verkoop - Mr. Ferdinande de Salinas verkoopt 1/8 deel van dit huis aan Joos Maertens.
7/08/1602: Verkoop - Pieter Meersman en vrouw, dochter van Joos Maertens, verkopen dit huis aan Gregoiresdu Rest met verschillende afspraken nopens dit huis en de aanpalen of errond staande huizen.
15/10/1602: verkoop + lopende schuld - Gregoires du Rest en vrouw verkopen dit huis aan Guillaume Berot en ze verbinden de 2/3 delen in 17 gulden waarvan de verkopers beloven dit huis kwijtschelding te verlenen.
20/02/1617: rente - Guille Berot en vrouw bezetten op dit huis alsook Pieter Stalpaert en vrouw op een huis in DON/0172, een rente van 13-10-00 gr. pen. 16 t.v.v. de weeskinders van Cornelis de Paeu.
10/07/1629: Verkoop - Maximiliaen Sallop in naam van Guillaume berot de Jongere en vrouw, verkoopt aan Guillaume Berot de Oudere het 1/8 deel van dit huis.
28/03/1636: lijfrente - Guillaume Berot en vrouw bezetten op de 5/8 delen van dit huis een lijfrente van 13-15-00 gr. op het leven van Anna Berot, weduwe van Gheeraert Danckaert, welke lijfrente niet zal mogen afgelost worden gedurende hun leven.
9/11/1684: Verkoop - Laureins Berot, weduwnaar van Marie Joanne du Sein, broeder Pieter vanden Driesshe, gewoon voogd en Michiel van Houte voogd te dezer akte der 2 minderjarige kinders van de 1ste verschijner; verkopen aan Jan Berot, 1/8 deel van dit huis, nog 1/4 deel van 6 huisjes met gelijk 1/4 deel in een heester daarachter liggend, de een nast de andere in NIK/0353 en volgende, verder nog 1/4 van een huis NIK/1054, verder verkopen ze nog aan Jan Berot in naam van Anna Marie Berot de 1/2 van het huis in JAK/1315.
20/07/1691: Verkoop - Gheeraerd Berot en broeder Pieter vanden Driessche, voogden van de 2 kinders van Laureins Berot bij Marie du Cheijn, Anna Marie Berot,; verkopen dit huis aan Philips Diericxen onder beding datde voornoemde Marie Anna Berot halfjaarlijks en levenslang mag brouwen en het brouwersalaam mag gebruiken in het verkochte huis.
20/07/1691: rente - Philips Diericxen en zijn vrouw Anna Marie Berot bezetten op dit huis een rente van 20-00-00 pen. 20 t.v.v. mr. Judocus van Hamme, vertegenwoordigd door Leonardus van Hamme.
29/10/1715: inbeslagneming - Dit huis wordt in beslag genomen door deurwaarder Huijs om verhaal over diverse sommen en leveringen. Dit huis behoort toe aan Philips Diericxen.
22/04/1717: inbeslagneming - Dit huis wordt op vraag van Heindric Droogenbroot, ontvanger der parochien Leffinge en Snaaskerke en ten laste van Philips Diericxen in beslag genomen om reden verhaal.
9/12/1719: verkoop bij decreet - Joannes Huijs deurwaarder enz... op vraag van Hendrick van Droogenbroodt enz... verkoopt dit huis toebehorende aan Philips Diericxen, aan mr. Judocus van Hamme.
23/01/1731: uitvoering testament - In uitvoering van het testament van wijlen Joanne van Heestere, weduwe van mr. Judocus van Hamme, verbindt Franchois van Heestere, enig erfgenaam in het sterfhuis van Joanne voornoemd, zijn moei, dit huis tot volbrengen van de onkosten ener maandelijkse mis gedurende 25 jaar na haar overlijden, volgens haar testament dd. 02/08/1730.
1/02/1736: verbintenis - Dit huis wordt verbonden in de titel clericaal van Philippus Carolus Haeghetuijtte ten beloop van 40-00-00 gr. als in CARM/0195.
23/08/1753: Verkoop - Mr. Pieter Huwijn voor zichzelf opkomend en in naam van de erfgenamen in het sterfhuis van Jan Frans van Heester verkoopt dit huis aan Jacobus Keuckelaere.
23/08/1753: rente - Jacobus Keuckelaere en vrouw bezetten op dit huis een rente van 10-00-00 gr. pen. 25 t.v.v. Isabelle Brulé, weduwe van Jacques Rielant.
24/06/1764: Verkoop - Jacobus Keuckelaere en vrouw in opdracht van Charles Reijnax en in naam van hun gemeenzame crediteurs, medeverschijner, verkopen dit huis aan Francois Poupaert.
21/06/1765: verdeling van rente - Wordt afgegeven het extract ondertekend Albert de Gheldere dd. 10/06/1765 met de akten van uitgroting der onroerende goederen toebedeeld aan Louis Rielandt in het sterfhuis van Isabelle Brulé, weduwe van Jacques Ryelandt de oudere dd. 13/04/1765, waarbij aan voornoemde Louis Ryelandt in eigendom wordt toegewezen de rente van 10-00-00 gr. pen. 25 in voorlaatste record vermeld.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be