Back to top

De Witte Roose, Sint-Jakobsstraat 16

referentie NIK/0150
Part
Huisnaam De Witte Roose
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/8
Adres Sint-Jakobsstraat 16
Adrescode 800003110016
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd de witte Roose, toebehorend aan de erfgenamen van Gheeraert vander Plancke.
10/03/1580: Verkoop - Pieter Vawel, Jacques Michiels als voogd met Guille Verplancke van de gezamenlijke erfgenamen met Lieven Magriete en Tannekin de vrouw van Roelant de Muer, Matheeus d Hont en Jan Hoefenaghele tezamen dit washuis en dit huis verkopen aan Pieter Vawel de 2/6 delen, de voogden der weeskinderen 1/6 deel en Mateeus d Hont en Jan Houfnaghele elk 1/6 deel, tezamen uitmakend 11/12 delen, te weten aan de erfgenamen de 6 delen en Roelant de 5 delen van 12 , te weten 1/12 aan Christiaen vander Plancke die door zijn huwelijk dit deel in bezit heeft, met beding dat het huis genaamd den Breesteegher NIK/0138 zijn vrije uitgang zal hebben onder dit huis welke uitkomt in de St-Jakobstraat. Dit huis is belast met 00-03-06 gr. landcijns waarvan men schuldig is 00-02-08 gr. én 4 mijten aan verschillende kerken en kloosters en het overige weet men niet meer, verder in het geheel met 00-20-00 gr. verschuldigd aan mr. Aernout Mostaert.
10/03/1580: lopende schuld - Roelant de Muer en Christiaen Verplancke verbinden dit huis in 128-07-07 gr. t.v.v. Joos Brest of de bode van verbintenissen.
14/07/1608: lopende schuld - Jaecques Genellis en vrouw verbinden de 1/2 van dit huis in 29-00-00 gr. t.v.v. de weduwe van Roelant de Muer.
14/07/1608: Verkoop - De weduwe en erfgenamen van Roelant de Muer verkopen aan Jaecques Genellis de 1/2 van dit huis.
15/06/1612: rente - Antheunis d Hont en vrouw bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 gr. pen. 18 t.v.v. Jaques Genellis.
15/06/1612: Verkoop - Jaecques Genellis en vrouw verkopen dit huis aan Antheunis d Hont.
20/08/1612: Verkoop - Pieter Heijndricx de Jongere in naam van de erfgenamen van Christiaen Verplancke verkoopt de 4/5 delen in de 1/2 van dit huis aan Jaecques Genellis, gerechtigd in de overige delen.
15/05/1619: rente - Antheunis d Hont en vrouw bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Jaques Genellis.
18/03/1633: rente - Antheunis d Hont en vrouw bezetten op dit huis en aangehecht stuk grond een rente van 12-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Joos én Marie, minderjarige kinders van Robert van Menen.
22/03/1662: arrest - Mevrouw de Abdis van Spermalie laat arrest uitvoeren op dit huis toebehorend aan de weduwe van Anthone d Hont en haar kinders, dit om reden verhaal.
23/06/1662: verkoop bij decreet - Dit huis en aangehecht stuk grond worden bij decreet verkocht op vraag van het klooster der Annuntiaten om reden verhaal. De koper is Jaequemijnken Christiaens.
9/10/1662: overdracht van eigendom - Jaecquemijnken Christiaens draagt over t.v.v. Joos Ketels al haar rechten op dit huis en erf aan Joos Ketels.
23/03/1671: rente - Joos Ketele en vrouw bezetten op deze partij een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Cathelijnkin, dochter van Frans de Millecamp, vertegenwoordigd door haar voogd.
11/09/1673: rente - De weduwe van Joos Ketels, Denijs de Bonnuere en vrouw, én Pieter Ketels en vrouw bezetten op de 10/16 delen op deze partij een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Sara en Marie Schuermans.
1/04/1681: verbintenis - De weduwe van Joos Ketele de Oudere, Pieter Ketele en vrouw, Joos Ketele en vrouw, Jan van Heerentals en vrouw, Marie Ketele, verder Pieter Ketele en Jan van Heerentals, voogden van de kinders van Joos Ketele de Oudere, erkennen schuldig te zijn aan Anna Fiers, weduwe van Jaecques le Doulx verschillende sommen en daarom verbinden zij hierin onder andere dit huis en erf.
16/01/1688: Verkoop - Josijnken van Poucke, weduwe van Joos Ketele, Jan van Haecke en vrouw, Joos Ketele en vrouw, Lodewick Cools en vrouw, Jan van Haerinck en vrouw, Melhior Vriese en vrouw, Denijs de Bruuner, weduwnaar van Jaecquemijnke Ketels, Jan Ketele; verkopen deze partij aan Robert Thijbaut.
30/09/1693: rente - Guillaume Jansoen en zijn vrouw Marie Tahon, bezetten op de 8/12 van dit huis een rente van 01-13-04 gr. voor een kapitaal van 33-06-08 gr. courant t.v.v. Chaerles Francois Lambrechts.
6/08/1699: rente - Guillaume Jansoen en zijn vrouw Marie Tahon bezetten op de 11/12 delen van dit huis een rente van 12-02-05 gr. pen. 22 t.v.v. Joanna Therese vanden Bogaerde, doariere van Grille (?) le Poivre, vertegenwoordigd door Pieter Wulfijnck.
15/05/1710: Verkoop - Jacobus Waes en Marie Tibaut, zijn vrouw, verkopen aan Jan de Ceuninck de delen die aan de verkoopster toebehoren in dit huis belopend tot 00-02-04 gr. in deze eigendom.
27/06/1710: rente - Guille Sansens en vrouw bezetten op dit huis een rente van 02-10-00 gr. t.v.v. de doariere van Guille le Poivre.
27/06/1710: overdracht van rente - Jan de Coninck en vrouw, dragen over t.v.v. Guille Hansens hun recht dat ze bezitten bedragend 00-02-04 gr. ten titel van natrekking.
2/10/1710: arrest - Jan Frans Arens voert arrest uit op dit huis toebehoend aan Guille Faucin, om reden verhaal.
30/10/1715: Verkoop - Marij ter Geauw weduwe van Guille Fauson, en daarvoor van Ruben Thibaut, verkoopt dit huis aan Jan Denijs.
3/06/1749: Verkoop - Catharine Janssens weduwe van Jan Denijs met haar deelgenoten van dezelfde Denijs, verkopen dit huis aan Cornelis Heindricx.
21/10/1770: Verkoop - Jacobus Heindrijckx én Lodewijk Pijpe, voogden van de 5 minderjarige kinders van Cornelis Heindrijckx; verkopen dit huis aan Jacobus Francois Bettenef.
5/11/1772: rente - Jacobus Frans Bettenhof en vrouw bezetten op dit huis een rente van 11-05-00 gr.pen. 20 t.v.v. Adriaen Busschop.
11/10/1791: Inbeslagneming - De inbeslagneming van dit huis wordt hernieuwd op vraag van Augustijn van Outrijve en Jan van Outrijve, heer van Merkem ten laste van Carel de Net Rijelandt, zie JAK/1687 & 5500.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be