Back to top

Sint Niclaes, Sint-Jakobsstraat 12

referentie NIK/0148
Part
Huisnaam Sint Niclaes
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/6
Adres Sint-Jakobsstraat 12
Adrescode 800003110012
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd Sint Niclaes, eigendom van Denijs vander Mandere.
16/05/1586: lopende schuld - Christiaen Guibercij, door zijn huwelijk rechtstreeks erfgenaam van de overleden vrouw van Denijs van Mandele, verbindt 1/8 deel van dit huis, ook 1/8 deel van het volgende huis NIK/0149, tevens 3 huizjes en een heester staande aan de oostkant vabn de Oostmeers in OLV/0592 & 0593, nog een winkel staande aan de noordkant van de Markt hiervoor gaand in OLV/0044,nog 1/8 deel in 1/6 van de 1/2 van een ander huis staande op de Eiermarkt in OLV/0027 tezamen in 40-00-00 gr. t.v.v. Denijs voornoemd, daarenboven een rente van 02-00-00 gr. pen. 18 .
25/02/1589: lopende schuld - Denijs Vermandele verbindt de helft van dit huis en volgend huis NIK/0149, nog de 3 voornoemde huisjes met erf in de Oosmeers OLV/0592, ook de voornoemde winkel aan de noordkant van de Markt OLV/0044, en de 1/2 van 1/16 van de helft van voornoemd huis op de Eiermarkt OLV/0027, tezamen in 190-07-06 gr. t.v.v. Claerkin en Mischelijnken, zijn kinders. en dat bovenop de 02-00-00 gr, verschuldigd aan Margriete Claeissins in 't geheel aan dit huis verbonden.
24/07/1598: Verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Denijs Vermandele verkopen aan zijn weeskind de 3/4 delen in de helft en ook de 6/7 delen in de helft van de wederhelft van dit huis.
23/06/1606: lopende schuld - Pieter d' Haijere en vrouw verbinden dit huis in 124-00-00 gr. t.v.v. Joos vanden Dorpe én Philips de Vrieze.
23/06/1606: Verkoop - Jan Philips en zijn vrouw, eerder weduwe van Denijs Vermandele, verkopen dit huis aan Pieter d' Haijere. met 00-04-02 gr. landcijns eraan verbonden tezamen met het huis ernaast aan de noordkant, waarvan dit huis geen last draagt, en ook met 02-00-00 gr. pen. 18 aan dit huis alleen verbonden.
23/06/1606: rente - Pieter d' Haijere en vrouw bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 16 t.v.v. Joos vanden Dorpe.
15/04/1608: Verkoop - Pieter d' Haijere en vrouw verkopen dit huis aan Pieter de Dau.
15/04/1608: lopende schuld - Pieter de Dau en vrouw verbinden dit huis in 86-00-00 gr. t.v.v. Pieter Dhaeijere.
14/05/1610: rente - Pieter de Dau en vrouw bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 18 t.v.v. de weduwe van Antheunis de Tollenaere.
13/04/1617: rente - Pieter de Dau en vrouw bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 16 t.v.v. Joannes vanden Dorpede Oudere.
13/11/1620: rente - Pieter de Dau en vrouw bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Joos vanden Dorpe de Oudere met beding dat hierbij de rente van 0020-00 gr. vervalt.
27/07/1629: rente - Pieter de Dau en vrouw bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 gr.pen. 18 t.v.v. Maijken de Pree, vrouw van Adriaen Godefroid.
20/04/1649: rente - Jooris de Bon weduwnaar in het sterfhuis van Catharine de Dauw bezet op het 1/4 deel van dit huis een rente van 02-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Joannes Wouters.
9/12/1650: rente - Joos Mellinck en Marie, dochter van Pieter de Dauw, bezetten op de 3/4 van dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 16 t.v.v. Jan vanden Bon, zoon van Jans.
11/04/1658: Verkoop - Pieter Carpentier en Marie de Dauw, zijn vrouw, verkopen de 3/4 van dit huis aan Jan vanden Bon.
4/07/1658: Verkoop - Pieter Brielman en vrouw en de andere verschijners bij de hiernavolgende verkoop , in naam van Frans vanden Bon, zich sterk makend voor Marie Frans, zijn vrouw, en in naam van de kinders van Jacques Brielman, verkopen dit huis aan Anna vanden Bon.
5/07/1668: rente - Anna vanden Bon bezet op dit huis een rente van 08-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. het klooster der Annuntiaten, vertegenwoordigd door Zuster Godelieve de Graeve, moeder overste.
15/06/1673: Verkoop - Anna vanden Bon verkoopt dit huis aan Pieter vanden Bon.
6/03/1675: rente - Pieter vanden Bon en vrouw bezetten op dit huis een rente van 10-00-00 gr. pen. 22 t.v.v. Susanne vande Hande (?).
15/07/1679: arrest - Adriaen de Maecker voert arrest uit op dit huis toebehorend aan Pieter (vanden) Bon om reden verhaal.
7/11/1679: Verkoop - Pieter vanden Bon en vrouw verkopen dit huis aan Cornelis de Priestere.
13/09/1689: Verkoop - Cathelijne du Bien weduwe en bezitster van het sterfhuis van Cornelis de Priester, Jan de Priester en vrouw, Jacob Ramault en vrouw, Phlips de Priester en vrouw, Joseph de Priester en vrouw, de voornoemde Jan de Priester en Jacob Ramault, voogden van Lenaerd de Priester bij de 1ste verschijner; verkopen dit huis en datgene in JAK/1534 t.v.v. Joanna Therese vande Zande, weduwe van Bartholomeus de Crits.
28/03/1702: Verkoop - Cornelis van Nieuwenhuijse en zijn vrouw Marie Therese de Crits; verkopen dit huis aan Guille Thibaubt.
28/03/1702: rente - Guille Thibaubt en vrouw bezetten op dit huis, een rente van 13-06-08 gr. pen. 20 t.v.v. Cornelis van Nieuwenhuijse en vrouw Marie Therese de Crits, én de medeverschijnende Elisabeth Valcke, vroeger weduwe van Jacob Spillebeen, voornoemden hebben als waarborg dezer rente hierin verbonden 2 huisjes gelegen aan de oostkant van de Ezelstraat in JAK/0598 & 0599. (?)
18/01/1717: verkoop bij decreet - Op vraag van Charles d' Hanincx, echtgenoot van Marie de Crits, voorheen douariere van Cornelis van Nieuwenhuijsse , wordt dit huis bij decreet verkocht, om reden verhaal, aan Guille Tibaubt.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be