Back to top

Den Ouden Wulf, Sint-Jakobsstraat 6

referentie NIK/0145
Part
Huisnaam Den Ouden Wulf
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/3
Adres Sint-Jakobsstraat 6
Adrescode 800003110006
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis genoemd den Ouden Wulf, behoort toe aan Thilman Schuerman
29/01/1586: Lopende schuld - Thilman Schuerman verbindt dit huis en 1/2 van JAK/1736 in een lopende schuld vn 218-12-0 tvv zijn kinderen. Dit huis is belast met een rente van 23-0-0
9/02/1605: Eigendomsoverdracht - Bertholomeeus de Scrijvere en echtgenote, dochter van Thilman Schuerman, dragen aan deze laatste een 1/8 van dit huis met lasten over
28/02/1605: Verkoop - Jan Baudens, erfgenaam van Betkin, dochter van Thilman Schuerman, verkoopt 1/16 van dit huis met lasten aan dezelfde Thilman
28/07/1623: Rente - Thilman Schuerman de jongere en echtgenote bezetten op hun delen van dit huis een rente van 10-0-0 voor het kapitaal van 1000-0-0 guld.
28/07/1623: Verkoop - Thilman Schuerman de oudere en echtgenote verkopen 5/8 en 1/2 van 1/8 van dit huis aan Thilman Schuerman de jongere. De grondrente is afgelost aan het commuun van Sint-Salvators
22/04/1625: Verkoop - Paschijne Wackens, weduwe van Francois Schuerman, verkoopt aan diens broer Thilman Schuerman 1/8 van dit huis en een even groot deel als wat haar man hem reeds verkocht heeft
10/06/1644: Verkoop - Thilman Schuerman de oudere, eigenaar van 1/2 van 15/16 delen en van 1/2 van 1/8 van 1/2 van 15/16, verder Charles Nollet en echtgenote Passchijnken Schuerman, eigenaars van 1/8 van 1/2, verder Jan Schuerman en echtgenote, eigenaars van 1/2 van 1/16 en Anna Schuerman, eigenares van 1/2 van 1/16, verkopen die delen van dit huis aan Barbara, Sara, Isabeau en Marie Schuerman
10/06/1644: Rente - Barbara, Sara, Isabeau en Marie Schuerman bezetten op dit huis en op 1/10 van DON/0313 een rente van 6-0-0 pen 18 tvv Marie de Maekere, weduwe van Jaques Wauckier
22/04/1671: Verkoop bij decreet - Een 1/10 van DON/0313 wordt op verzoek van Marie de Maekere, weduwe van Jacques Wauckier, bij decreet aan haarzelf verkocht als verhaal voor de rente van 6-0-0 pen 18
27/08/1698: Verkoop - Charles Francois Lambrechts en echtgenote verkopen dit huis aan Jan van Leerberghe
27/08/1698: Rente - Jan van Leerberghe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 9-1-9 pen 22 tvv Jan Marranis
5/02/1705: Lijfrente - Marie Boucherie, weduwe van Jan van Leersberghe, bezet op 1/2 van dit huis, verder op 1/2 van een berging en pakhuis en aanpalend huis OLV/0865, verder op 1/2 van OLV/1293, verder op 1/2 van JAK/1690 en op 1/2 van OLV/0970 een lijfrente van 14-16-0 pen 20 tvv Jan van Leersberghe
7/06/1709: Rente - Antone van Leerberghe en echtgenote bezetten op 1/2 van dit huis, op 1/2 van een berging en pakhuis OLV/0865, op 1/2 van OLV/1293, op 1/2 van JAK/1690 en op 1/2 van OLV/0970 een rente van 3-6-8 pen 20 tvv Antone Mahieu
8/01/1710: Verkoop - Antone van Leerberghe en echtgenote, en Jacob Mijs en Jan Antone Boucherie als voogden van Marij Joanna van Leerberghe, verkopen dit huis aan Jan de Lodder
17/11/1710: Verkoop - Jan de Lodder en echtgenote verkopen dit huis aan Cornelis Beijts
10/12/1740: Inbeslagneming Raad van Vlaanderen - Op verzoek van de weduwe van Maximiliaen Donckerclocke en Dominicus Maertens de oudere, schuldeisers van Anthone Bouckaert voor resp. 210-10-0 en 83-10-0 waarvoor zij reeds gedeeltelijk vergoed zijn, en omdat Bouckaert via zijn echtgenote dit huis geërfd heeft van de weduwe Beijts, neemt de Raad van Vlaanderen het in beslag als borg voor de nog resterende schuld
3/08/1743: Inbeslagneming Raad van Vlaanderen - Op verzoek van Jacobus Rielant legt de Raad van Vlaanderen beslag op 1/3 van dit huis, eigendom van Jan Francois Beyts, wegens hem geleverde onbetaalde winkelwaren
10/09/1743: Inbeslagneming Raad van Vlaanderen - Op verzoek van Carel de Rijckere legt de Raad van Vlaanderen beslag op 1/3 en 7/10 van dit huis en op 1/2 van 1/3, eigendom van Anthone Beijts die in het buitenland is, of na zijn overlijden 1/2 eigendom van Jan Francois Beijts, zoon van Cornelis en van Elisabet Bastiaens, als verhaal voor 110-0-0 die Jan Francois Beijts de pen 20 moest beleggen
28/02/1746: Verkoop - Anthonne Boucquaert en echtgenote verkopen 1/3 van dit huis aan Jan Baptist Ritsen
19/11/1751: Verkoop - Joseph Joannes Delbeecq, curator van Anthone Beijts die in het buitenland verblijft, verkoopt 1/3 van dit huis aan Jan Baptiste Ritsin
6/05/1757: Verkoop - Clara de Brouckere, weduwe van Jan Francois Beijts, de voogden van hun 4 kinderen Maria Jacoba, Joannes Ignatius, Caroline Francisca en Theresia Genoveva, en verder Anna Clara Beijts, verkopen 1/3 van dit huis aan Francois Marlier, Carolus van Halme en Barbara, dochter van Jacques van Steenkiste
27/03/1762: Rente - Jacobus Madère en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 pen 20 tvv Jan Baptiste de Vos
11/04/1766: Verkoop - Jacobus Madère en echtgenote verkopen dit huis aan Pieter Fijvée
10/08/1790: Rente - Philippus Stock en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 7-10-0 pen 20 tvv Pieter Fijvé
10/08/1790: Verkoop - Pieter Fijvé en echtgenote verkopen dit huis aan Philippus Stock
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be