Back to top

De Vacht, Eiermarkt 5

referentie NIK/0140
Part
Huisnaam De Vacht
Zestienstraat Cuperstrate
Oud huisnummer E2/77 (en E2/76)
Adres Eiermarkt 5
Adrescode 800000640005
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis "de Vacht" is eigendom van Lieven Back voor 3/4
16/06/1582: borgstelling wezenpenningen - Pieter Adriaens verbindt de helft van 1/16 van dit huis en 10 huizen in de Sint-Clarastraat (NIK/0918, NIK/0919, NIK/0920, NIK/0921, NIK/0922, NIK/0923, NIK/0924, NIK/0925, NIK/0926 en NIK/0927) en de helft van een huis JAK/1779 in een lopende schuld van 387-2-4 t.v.v. zijn kinderen Pieter, Guillielmus en Jacques. Dit is uit te betalen op verzoek van hun voogden. De helft van 1/16 van dit huis was belast met een overeenkomstig deel van de rentelast op het volledige huis
12/03/1585: verkoop - Passchier vande Capelle via zijn echtgenote erfgenaam van Loijsine, kind van Loijs de Mel, verkoopt aan Lieven Back 1/16 van dit huis. Het is belast met 7-4-8 landcijns, 4-0-0 pen 18 en 0-20-0
28/10/1586: lopende schuld - Pieter Adriaens verbindt dit deel van het huis, de tien huizen NIK/0918, NIK/0919, NIK/0920, NIK/0921, NIK/0922, NIK/0923, NIK/0924, NIK/0925, NIK/0926 en NIK/0927, de helft van JAK/1779, de helft van JAK/0146 in de lopende schuld van 387-2-4 t.v.v. de kinderen Pieter, Guillielmus en Jaecques
1/03/1590: lopende schuld - Lieven Back verbindt de helft van dit huis in een lopende schuld van 370-1-4 t.v.v. zijn dochter Tanneken, uit te betalen als ze volwassen wordt
13/07/1590: registratie van erfenisverdeling - Een brief van de erfenisverdeling van 29-04-1585 wordt overgebracht. Hieruit blijkt dat de gemeenschappelijke erfgenamen van Gomaar de Ruddere met diens weduwe overeenkwamen dat zij alleen gerechtigd zou blijven in de eigendom van 1/16 van dit huis met bijhorende lasten
13/07/1590: registratie van erfenisverdeling - Een brief van 05-06-1585 wordt overgebracht waarbij de voogden van Tanneken, dochter van Lieven Back, overeenkwamen met Lieven Back als bezitter van het sterfhuis van zijn overleden echtgenote, de moeder van het weeskind, dat zij in 3/4 van dit huis gemeenschappelijke eigenaars blijven
16/07/1590: registratie van verkoop - Een verkoopsbrief van 13-06-1585 wordt overgebracht waarbij Adriaen Ghijselinc, gehuwd met de weduwe van Gom. de Ruddere, aan Lieven Back 1/16 van dit huis met bijhorende lasten verkoopt
9/02/1591: verkoop - Pieter Adriaens de oude verkoopt aan Pieter Adriaens de jonge de helft van 1/16 deel van dit huis met bijhorende rentelast
21/05/1591: verkoop - Pieter Adriaens de jonge verkoopt 1/16 van dit huis aan Lieven Back met bijhorende rentelast
13/08/1597: verkoop - Aernout de Meijere, bezitter van het sterfhuis van Loijse Pitsaert, en haar erfgenamen verkopen aan Lieven Back 1/16 van dit huis met bijhorende rentelast
30/08/1605: verkoop - Jaecques Verhaeghe en echtgenote, erfgenamen van de weduwe van Louijs de Mel, verkopen aan Lieven Back 6/16 van dit huis met bijhorende rentelast
8/06/1616: lopende schuld - Franchois Schuerman en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 474-14-0 t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Lieven Back
8/06/1616: rente - Franchois Schuerman en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 pen 16 t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Lieven Back
11/08/1628: rente - Passchijne Wackens, weduwe van Franchois Schuerman, bezet op de helft van dit huis een rente van 6-0-0 pen 18 t.v.v. meester Olivier...
28/10/1645: erfenisverdeling - Tussen Franchois van Wijmeersch en Barbara Schuerman aan de ene kant en Jaecques Spillebeen en Josijne Schuerman aan de andere kant werd overeengekomen dat Franchois van Wijmeersch en zijn echtgenote de volledige eigendom van dit huis behouden
13/09/1651: overeenkomst met buurhuis - Tussen Franchoise, dochter van Gheeraert van Wijmeersch, eigenaar van dit huis aan de ene kant, en Jaecques Boudens, eigenaar van NIK/0138 "den Breeden Steeghere" aan de andere kant, werd overeengekomen dat tussen de erven van beide huizen een nieuwe strekkende muur van 1/2 steen dik gemaakt mag worden, op kosten van de eerste comparant. Dit was ondertussen al gebeurd. Deze muur staat recht op de eg van de muur van "den breeden Steeghere". Hij loopt van daar af rechtdoor en strekt noordwaarts tot in de eg van de achterhuizen van eerste comparant en is daar half gemetst op de zijde. De tweede comparant en nakomelingen behouden altijd hun meentucht. Andere voorwaarden staan in de brieven van akkoord
24/05/1726: lijfrente - Alexandrine Schapelijnck, weduwe van Gheeraert van Wijmeersch, en Antone van Haecke en Barbara Therese, dochter van Gheeraert van Wijmeersch, bezetten op dit huis een lijfrente van 10-0-0 pen 10 t.v.v. zuster Ludgarde van Wijmeersch in het klooster van Hemelsdale te Brugge, ter acceptatie van Rochus Emmerij
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be