Back to top

Niklaas Desparsstraat 12

referentie NIK/0069
Part
Zestienstraat Pluijmstraetken
Oud huisnummer E1/49
Adres Niklaas Desparsstraat 12
Adrescode 800002390012
Geschiedenis 1/01/1580: nieuwbouw - Tussen 1580 en 1678 waren er geen inschrijvingen voor dit huis. Werd het afgebroken? Voor 1678 werd een huisje gebouwd op het erf van een huis aan de noordkant van het Rozemarijnstraatje (NIK/0024). Dit huisje werd gebruikt door Jaecques Goossens. Eerste inschrijving in 1678
1/01/1580: Huis in eigendom van Pieter Dhont de jonge
22/03/1678: schenking - De weduwe van Jaecques de Zwarte schenkt dit huisje aan haar dochter Marie de Zwarte, met uitzondering van het vruchtgebruik
3/07/1687: verkoop - Marie de Zwarte verkoopt dit huisje aan Francois Gauweloos. Het was ondertussen belast met een grondrente of landcijns van 0-3-0
29/04/1720: wederzijdse schenking - Anna en Marie Spycket schenken elkaar dit huis. Zie NIK/0024
7/03/1758: verkoop - Petrus D'herbe, uitvoerder en gemachtigde over de erfgenamen van het sterfhuis van Marie Spijcket, verkoopt dit huis aan Pieter Janssens
25/05/1787: verkoop - Marie Theresia de Smidt, weduwe van Adriaen Joseph Vermeulen, verkoopt het huis aan Augustinus van Vijve
14/12/1791: rente - Het huis werd belast met een rente van 17-10-0 pen 20 t.v.v. Charles de Breuck. Zie JAN/0044
2/10/1796: registratie van verkoop - Marie Bruijagé, weduwe van Augustinus van Vijve, verkocht op 21-09-1796 het huis aan Francois Schaepelijnck
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be