Back to top

Niklaas Desparsstraat 14

referentie NIK/0068
Part
Zestienstraat Pluijmstraetken
Oud huisnummer E1/50
Adres Niklaas Desparsstraat 14
Adrescode 800002390014
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Pieter Dhont de jonge
3/10/1580: lopende schuld - Jooris de Puudt verbindt het huis in een lopende schuld van 44-10-0 t.v.v. Pieter Dhont
3/10/1580: verkoop - Pieter Dhont verkoopt het huis aan Jooris de Puut. Dit huis vormde vroeger één geheel met NIK/0069, maar nu zijn de huizen gescheiden. Ze zijn nog samen belast met 0-5-0 landcijns of leenrente aan de erfgenamen van Colaert Laureins, waarvan dit huis alleen de last draagt. Voorts nog met 0-25-0 pen 18 waarvan dit huis 0-5-0 geldt aan Lenaert Cobry en het andere huis de rest
16/08/1581: lopende schuld - Jooris de Puudt verbindt het huis in een lopende schuld van 34-0-0 t.v.v. Symon Nuete. De voorgaande lopende schuld is ondertussen verbroken
4/10/1583: verkoop - Jooris de Puut verkoopt dit huis aan Pieter Dhont met de rentelast inbegrepen
31/05/1606: verkoop - De erfgenamen van Pieter Dhont de oude verkopen het huis aan Maerten de Busschere
31/05/1606: rente - Maerten de Busschere en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-5-0 pen 16 t.v.v. de weeskinderen van Pieter Dhont
29/01/1607: verkoop - Maerten de Busschere en echtgenote verkopen het huis aan Pieter Dhont. De schulden vervallen met deze verkoop omdat een nieuw contract tussen koper en verkoper werd gemaakt. De renten blijven bezet op dit huis
5/10/1621: rente - Het huis werd belast met 6-0-0 pen 16 t.v.v. Adrianeken Colins, dochter van Alexander. Zie OLV/1103
28/07/1622: borgstelling - Pieter Dhont en echtgenote verbinden dit huis t.v.v. Christoffels de Vos voor de som van 54-12-4, rest van 58-13-4 ten laste van Jaques van Sluys en zijn huis aan de zuidkant van het Noordgistelhof. De comparanten verkochten hem dit huis op 14-07-1622
9/12/1624: verkoop - Pieter Dhont en echtgenote verkopen het huis aan Nicolas Bertinel en Frans van Loo met 0-5-0 leenrente aan de weduwe van Jan Laureyns, 0-20-0 pen 18 aan het klooster van Sinte Clara, 0-5-0 aan meester Chaerles Breydel, 6-0-0 pen 16 aan Adriane Colins. De andere lasten waren verbroken en het huis was ontlast van de lopende schuld aan Christoffels de Vos
9/12/1624: lopende schuld - Nicolas Bertinel en Frans van Loo en respectieve echtgenote verbonden dit huis in een schuld van 58-2-4
13/03/1626: lopende schuld - Frans van Loo en echtgenote verbonden de helft van dit huis en van NIK/0127 (de Drie Candelaers) in een lopende schuld van 200-0-0 aan Joos van Heeghelin, hun zwager. Ook toekomstige schulden aan hem worden op dit huis bezet
22/05/1626: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet met 0-5-0 leenrente, 0-25-0 pen 18 en 5-0-0 pen 16. Koper was Nicolaes Bertinelle voor de som van 10-9-8
2/03/1630: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werden dit huis, OLV/1102 en OLV/1103 verkocht bij decreet met de lasten in de rentebrief van 05-10-1621 vermeld. Koper was Adriane Colins voor de verlopen van haar rente van 5-0-0 pen 16. De rente blijft op het huis bezet
11/02/1631: verkoop - Adriane Colyns verkoopt het huis aan Joos de Vonck met 0-5-0 landcijns, 0-5-0 en 0-20-0 pen 18. Met deze verkoop verviel de rente van 5-0-0 pen 16, waarvoor de verkoop bij decreet was gebeurd. Dit geldt enkel voor dit huis, niet voor de huizen OLV/1102 en OLV/1103
20/02/1637: verkoop - Joos de Voncq en echtgenote verkopen dit huis aan Anthuenis Janssens en echtgenote Adrianeken Wallant met 0-5-0 landcijns
20/11/1656: verkoop - 1/5 van dit huis werd verkocht aan Jaecques Gillet. Zie NIK/0071
14/08/1657: verkoop - Adriaen, zoon van Thomas Roelof en echtgenote Marie Janssens verkopen 1/5 van dit huis en van een kamertje dat bij dit huis was gevoegd, en 1/5 van NIK/0071 aan Jacob Gilles
18/05/1661: verkoop - De voogden van Frans en Anthone, kinderen van Anthone Janssens bij Adrianeken Wallaert, verkopen 1/5 van dit huis en bijgevoegd kamertje en 1/5 van NIK/0071 met toestemming van het college aan Adrianeken Janssens, de weduwe van Jacob Gilles
30/01/1664: rente - Jaspar Masijn en echtgenote bezetten een rente van 12-0-0 pen 20 t.v.v. het minderjarige kind van Jacob Gillis, ter acceptatie van zijn voogden
30/01/1664: verkoop - Philips Descamps en echtgenote Adriaeneken Janssens, en de voogden van Francois, minderjarig kind van wijlen Jacob Gillis, verkopen dit huis en bijgevoegd kamertje met toestemming van het college aan Jaspar Masijn
2/08/1684: verkoop - 5/6 van dit huis en kamertje zijn verkocht aan Michiel Masijn. Zie JAK/1469
17/06/1689: verkoop - Jan Baptiste de Villegas, burgemeester van de commune optredend voor de gemeenschappelijke schuldeisers van het bekommerde sterfhuis van Catherine Therese Steenwerckers, laatst weduwe van Jaspar Masijn, verkoopt 1/8 van dit huis en kamertje aan Michiel Masijn
12/05/1690: verkoop - Michiel Masijn en echtgenote verkopen het huis en kamertje aan Caerel de Blauwe
14/09/1697: rente - 1/4 van het huis werd belast door Lodewyck D'huvettere en echtgenote Marie de Blauwe met een rente van 25-0-0 pen 16. Zie JAK/0215
11/11/1697: rente - 1/4 van dit huis werd door Lodewyck Jacobus Dhuvetter en echtgenote belast met een rente van 12-10-0 pen 16. Zie JAK/0215
22/04/1698: arrest - 1/4 van het huis in eigendom van Louys Jacobus d'Huyvettere werd gearresteerd op verzoek van Jean Hacquart. Zie JAK/0215
4/06/1700: verkoop en verband - De helft van het huis met de helft van de kamer en de helft van het erf van huis "de Meyere" dat hierbij gevoegd is, werd door Melchior de Maeckere, weduwnaar van Joanne Breydel, tevoren weduwe van Carel de Blauwe, verkocht aan Louys Jacobus Dhuuter (moet zijn Dhuvetter?) en door hem verbonden. Zie NIK/0276
27/06/1701: rente - 3/4 van het huis werden door Lodewyck Dhuvetter verbonden in een rente van 25-0-0 pen 16 t.v.v. Rogier van Oostyn, gehuwd met de weduwe van Thomas de Bane. Zie JAK/0254
27/02/1705: arrest - Juffrouw (blanco) Spycket liet arrest doen op huis en toebehoren (een herberg) van Hubrecht Everaert om bezetting te bekomen van 100-0-0 geleend geld met intresten aan pen 16 sedert 28-01-1704 (obligatie)
5/03/1706: verkoop bij decreet - Het huis en bijgevoegd kamertje werden verkocht bij decreet op verzoek van meester Frans Gillis wegens een achterstallige rente van 12-0-0 pen 20 (nu gereduceerd tot pen 24, hetgeen komt op 10-0-0) sedert 12-05-1704 en kosten. Decretant is koper voor de geëiste achterstallen. Het kapitaal blijft op het huis bezet
30/07/1706: verkoop - Meester Frans Gillis verkoopt het huis aan Joanna Therese vande Bogaerde, weduwe van Guillame Le Poyvre
30/07/1766: verkoop - Joseph de Praeter, gemachtigd door Louis Auguste, markies de La Viefville, Steenvoorde, en echtgenote, verkoopt het huis aan de kinderen van Hubrecht Havicq
29/11/1770: rente - Heindryck Havicq, ongehuwd meerderjarig, bezet op 1/6 van dit huis, JAN/0219 en DON/1170 een rente van 4-8-0 pen 25 t.v.v. Pieter de Braeuwer
19/08/1771: lijfrente - 1/6 van dit huis in eigendom van Hubertus Havicq werd belast met een lijfrente van 8-0-0 over het kapitaal van 100-0-0 t.v.v. meester Joannes Baptiste Mestdagh. Zie DON/1170. H. Havicq verbond zijn 1/6 van dit huis tot bredere verzekering van deze lijfrente
12/07/1773: arrest - 1/6 van dit huis van Henricus Josephus Havicq werd op verzoek van Jan de Thieu, voogd langs vaderskant van Marie, Petrus en Francisca Havicq, drie nog minderjarige kinderen van Hubreght Francois Havicq bij Catherine Theresia de Thieu, in beslag genomen wegens een schuld van 2494-15-3-6. Zie DON/1170
23/07/1773: inbeslagneming - Het huis, voor zover eigendom van Henricus Havicq, werd in beslag genomen op verzoek van Charles de Moerloose wegens een schuld van 82-0-0 en kosten. Zie DON/1170
11/08/1773: arrest - Het deel van dit huis in eigendom van Hubert Frans Havicq werd gearresteerd op verzoek van de heer Walckiers, Raad van State te Brussel, wegens schuld en kosten. Zie DON/1170
25/02/1774: verkoop - Ignace Pardo, heer van Fremicourt, burgemeester van de commune, gemachtigd over de boedel van Heijndrijck Havicq, voorts Joannis de Thieu, voogd van de drie nog minderjarige kinderen van Hubreght Francois Havicq bij Therese de Thieu, notaris Charles Cortals als gemachtigde van notaris Charles Coopman die zelf gemachtigd was door Hubertus en Gaspar Havicq, verkopen het huis aan Guilliame de Craemere. Pardo verbreekt alle klachten, arresten of andere belemmeringen die er waren op 1/6 van huis en boedel. Joannis Dethieu die de boedel moet uitreden moet de schuldeisers vergoeden uit die verkoop van de inboedel
2/10/1778: rente - Jacobus Verhelle en echtgenote bezetten een rente van 4-0-0 pen 25 t.v.v. Guilliame de Craemer
2/10/1778: verkoop - Guillielmus de Craemer en echtgenote verkopen het huis aan Jacobus Verhelle
13/02/1789: verband - Het huis is verbonden in 63 actiën van elk 1000 guldens in de handelsmaatscahppeij onder de firma van de heren Rapaert en consorten. Zie NIK/0807
24/11/1789: verkoop erf - Het erf dat van dit huis werd afgenomen en bij NIK/0276 werd gevoegd, is verkocht aan vrouw Marie Anne de Stappens, weduwe van Jan de La Coste. Zie NIK/0276
21/12/1791: verkoop erf - Het erf dat hiervoor vermeld werd is verkocht aan Marianne Stoop. Zie NIK/0276
25/07/1798: verkoop - (7 thermidor jaar VI) Pieter Gossaert, vader, gemachtigd door Jan van Outrijve en Catherine van Neste, weduwe van Jan Baptiste Gilliodts, die verder gemachtigd waren door Jacobus Verhelle, weduwnaar en bezitter van het sterfhuis van zijn echtgenote Anna van Eeckhoutte, en zijn dochter Marie Verhelle verkopen het huis en NIK/0067 aan Jan Baptiste Gillon
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be