Back to top

Niklaas Desparsstraat 10

referentie NIK/0067
Part
Zestienstraat Pluijmstraetken
Oud huisnummer E1/51
Adres Niklaas Desparsstraat 10
Adrescode 800002390010
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van de weduwe van Anthuenis Kiecken
5/12/1580: verkoop - Jacob de Witte, Steven Buds en Jan Kieckene, erfgenamen van vaderskant van de weduwe van Anthuenis Kieckene, verkopen samen 1/4 van dit huis aan Adriaen de Huusschere, die de helft van dit huis bezit als eigenaar van het sterfhuis van de weduwe van Anthuenis Kieckene. Hierbij vermelden ze dat de eigenaar van dit huis de deur moet dichtmaken in de achtereindgevel van dit huis. Er is toegang tot het toilet in de paardenstal van het huis "den Meijere". Ze mogen echter niet meer licht nemen op het erf van dit huis dan door het bestaande venster in de achtereindgevel, maar deze moet wel verijzerd en verglaasd zijn. Lasten samen met huis "den Meijere": 0-22-8 par. landcijns en leenrente, waarvan dit huis 0-0-12 geldt
20/12/1580: verkoop - Hubrecht de Kempenare en Cathelijne, dochter van Jacob de Kempenare, erfgenamen langs moederskant van de weduwe van Anthuenis Kieckene, verkopen 1/4 van dit huis aan Adriaen de Huusschere die er reeds de helft van bezat als eigenaar van het sterfhuis van de weduwe
21/04/1600: registratie van lopende schuld - Een lopende schuld van 20-12-1580 wordt geregistreerd waarbij Adriaen de Huysschere 1/4 van dit huis verbond in een lopende schuld van 82-0-0 t.v.v. Hubrecht de Kempenare en familie
21/04/1600: registratie van lopende schuld - Een lopende schuld van 05-12-1580 wordt geregistreerd. Hierbij verbond Adriaen de Huijsschere 1/4 van dit huis en 1/4 van DON/0373 in een lopende schuld van 90-0-0 t.v.v. Jacob de Witte en consorten
29/02/1612: verkoop - De erfgenamen van Adriaen de Huysschere verkopen dit huis aan G. Hoorens
27/03/1631: verkoop - De voogden van Adrianeken en Petronelleken, kinderen van Pieter Kersteman bij Magdaleene Mattin, en de voogden van Mayken, dochter van Pieter Hoorens bij Magdaleene Mattin, verkopen met toestemming van de oppervoogden de delen die zij in dit huis erfden van Gillis Hoorens aan diens zoon Pieter Hoorens
28/01/1633: verkoop - Louys Hoorens en echtgenote, Frans Vijfve en echtgenote Marie Hoorens verkopen aan Pieter Hoorens 2/3 van dit huis ten titel van uitgroting. Pieter Hoorens was van tevoren gerechtigd in 1/3
5/08/1633: rente - Pieter Hoorens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-0-0 pen 18 t.v.v. de twee kinderen van Pieter Kersteman bij Magdalene Mattin
5/07/1634: verkoop - Pieter Hoorens en echtgenote verkopen het huis aan Joos de Vonck
27/01/1643: schenking - Het deel dat de weduwe van Joos de Vonck in dit huis bezat werd geschonken aan Jan en Isabeau vande Weede. Zie NIK/0084²
18/06/1654: rente - De helft van dit huis werd belast met een rente van 3-2-6 pen 16. Zie NIK/0122
6/03/1656: rente - De helft van dit huis werd belast met een rente van 6-10-0 pen 16. Zie NIK/0122
21/01/1758: verkoop - Judocus de Deurwaerder, gemachtigd door de erfgenamen in het sterfhuis van Joseph Huwyn, verkoopt het huis aan Pieter Peers
3/07/1782: verkoop - Constantia van Pouillie, weduwe van Pieter Pissij, verkoopt het huis aan Jacobus Verhelle
13/02/1789: borgstelling - Dit huis is verbonden in 63 actiën van 1000 guldens wisselgeld in de handelsmaatschappij onder de firma van de heren Rapaert en consorten. Zie NIK/0807
24/11/1789: verkoop erf - Het erf werd van dit huis afgenomen en gevoegd bij NIK/0276. Het werd verkocht aan vrouw Marie Anne de Stappens, weduwe van Jan de La Coste. Zie NIK/0276
21/12/1791: verkoop erf - Het erf dat hiervoor vermeld werd, is verkocht aan Marianne de Stoop. Zie NIK/0276
25/07/1798: verkoop - (7 thermidor jaar VI) Het huis werd verkocht aan burger Jan Baptiste Gillon. Zie NIK/0068.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be