Back to top

Niklaas Desparsstraat 4

referentie NIK/0064
Part
Zestienstraat Pluijmstraetken
Oud huisnummer E1/54
Adres Niklaas Desparsstraat 4
Adrescode 800002390004
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Maerten Mortier
28/06/1595: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet met 2-2-0 par. Koper is Chaerles Ghijselin, ontvanger van Jan Laureins
3/04/1598: transport - Chaerles Ghyselin, gemachtigd door Jan Laureins, transporteert het eigendomsrecht dat die op dit huis verkreeg, aan Jan van Duusenburch
6/03/1618: transport - Joos Jooris en echtgenote Mayken Bossier, erfgenamen van Jan van Duysenburch voor 2/8 in de helft; Jaques Lucas, gehuwd met Cathelyna Jooris, erfgenamen van evenveel delen, transporteren hun rechten die ze erfden aan Tanneken Jolyt, weduwe van Jan van Duyseburch. Dit komt op 4/8 in de helft van dit huis en NIK/0041
31/03/1618: transport - De erfgenamen van de resterende 4/8 in de helft van dit huis en NIK/0041 transporteren hun delen aan Tanneken Jolyt, weduwe van Jan van Duysenburch
27/09/1651: schuld - Jan Neerinck en echtgenote verbinden het huis in de som van 112-17-11 t.v.v. de verkopers, ter acceptatie van Isabeau Mayaert
27/09/1651: verkoop - De erfgenamen van wijlen Anna Jolyt, weduwe van Steven Suys en daarvoor van Jan van Duusenburch, verkopen met toestemming betreffende de wezen 11/12 van dit huis aan Jan Neerinck ter denominatie van Barbele van Loo. Ze hadden die 11/12 genaast. Barbele bezit het resterende 1/12
23/03/1677: verkoop en schuld - Jan Neerijnck de oude en echtgenote verkopen het huis aan Pieter Labijtte, ten titel van koop aan 700 guldens zuiver goed voor zuiver geld te betalen binnen de maand en daarna met intrest pen 20 waarin dit huis verbonden wordt
10/05/1677: rente - Pieter Labijte en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 50 guldens pen 20 t.v.v. Christoffels Michiels. Jan Neerijnck de oude en echtgenote compareren mee en vermelden de 700 guldens ontvangen te hebben samen met de intrest, zodat dit niet langer op het huis rust. Wel is er nog een leenrente
5/11/1680: verkoop bij decreet - Het huis werd in beslag genomen voor een achterstallige rente van 50 guldens per jaar pen 20, achterstallig sedert 10-05-1678. Het huis werd gekocht door decretant Christoffels Michiels
11/01/1691: verkoop - 1/4 van het huis werd door Andries Gheeraerts en echtgenote verkocht aan Francois Michiels. Zie JAN/0199
18/06/1710: verkoop - 1/4 van het huis werd verkocht aan Frans Michiels. Zie JAN/0199
4/12/1767: verkoop - Frans van Ghelder, gemachtigd door Anna Theresia Tavernier, verkoopt het huis aan Gillis Taverne
4/12/1767: rente - Gillis Taverne en echtgenote bezetten een rente van 3-0-0 pen 20 t.v.v. het weeskind Judocus Le Rou
22/06/1773: rente - Joseph Vairon, gemachtigd door Pieter du Buijck en echtgenote, bezet op de helft van dit huis een rente van 16-0-0 pen 25 t.v.v. Judocus Lerou, ter acceptatie van Ivo Benedictus Damman
22/06/1773: transport van rente - Benedictus Damman, gemachtigd door Judocus Lerou en echtgenote, transporteert de rente van 3-0-0 pen 20 (dd. 04-12-1767) en de rente van 16-0-0 pen 25 (dd. 22-06-1773) aan Leopardus Vincke
15/11/1774: verkoop - Ivo Benedictus Damman, gemachtigd door Pieter Biebuijck en echtgenote, en notaris Boudewijn Boone, gemachtigd over de wezen, verkopen het huis aan Francois Meijers
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be