Back to top

Den Gouden Inghele, Eiermarkt 8

referentie NIK/0061
Part
Huisnaam Den Gouden Inghele
Zestienstraat Cuuperstrate
Oud huisnummer E1/56
Adres Eiermarkt 8
Adrescode 800000640008
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis Den Gouden Inghele is eigendom van Aernout Tacket (1/2) en Sijmon Spruute (1/2)
24/07/1582: rente - Jacques de Vont bezet op dit huis een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. Aernout Tacquet
24/07/1582: lopende schuld - Jacques de Vont verbindt het huis in een lopende schuld van 112-0-0, waarvan de ene helft voor Sijmon Spruute en de andere helft voor Aernout Tacquet
24/07/1582: rente - Jacques de Vont bezet op dit huis een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. Symon Joos en Pieter Spruute en van Thuentken, zoon van Aernout Maes
24/07/1582: verkoop - Sijmon Spruute en de erfgenamen van zijn overleden echtgenote verkopen de ene helft van dit huis en Aernout Tacket verkoopt de andere helft aan Jacques de Vont. Lasten: 4-11-6 leenrente, 0-12-0 parisis landcijns, 0-0-3 landcijns, 0-2-10 leenrenten en cijnsrenten, waarvan men 0-0-20 geldt aan de stad en de rest weet men niet meer aan wie; voorts met 0-9-5 pen 18, 2-0-0 pen 18
16/08/1585: verband - Jaecques de Vont belooft een bedrag van 0-9-5 of 0-9-7, deel en rest van 2-9-5 of 2-9-7 per jaar te zullen aflossen. De 2-0-0 waren al afgelost zoals besproken bij de koop van dit huis. De rest zal hij binnen de vier, vijf of zes jaar afbetalen en hij verbindt dit huis in die belofte
12/10/1598: lijfrente - Jaecques de Vont bezet op dit huis, op 1/10 van OLV/0053 (de Grijphoen) en op 1/10 van OLV/0417 (azijnboei) een lijfrente van 2-0-0 pen 10 voor Berthelmeeus vander Praet en echtgenote, voor de langstlevende alles
1/04/1605: rente - Jaecques de Vonck en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 6-0-0 pen 16 t.v.v. Gheeraert van Zandeken
30/06/1622: verkoop - Gheert de Vonck, zoon van Jaques, en echtgenote verkopen 1/8 van dit huis aan Barbara Pauwels, weduwe van Jaques de Vonck
8/02/1633: verkoop - Barbara Pauwels, Charles de Vonck en echtgenote, Jaques Nollet en echtgenote Marie de Vonck verkopen het huis aan Pieter Coucke
8/02/1633: lopende schuld - Pieter Coucke en echtgenote verbinden het huis in een schuld van 456-0-0 t.v.v. de verkopers
8/02/1633: rente - Pieter Coucke en echtgenote bezeten op het huis een rente van 8-0-0 pen 18 t.v.v. de weduwe van Jaques de Vonck
4/01/1644: schuld - De helft van dit huis is verbonden in een schuld van 394-19-10-12. Zie JAK/1408
6/02/1651: schuld - Pieter vande Peereboome en echtgenote Martinken Kempe, tevoren weduwe van Pieter Coucke, verbinden de helft van dit huis, JAK/1408, JAK/1409, JAK/1407, OLV/0914, OLV/0915, OLV/0916, OLV/0917, OLV/0960, OLV/0961, OLV/0962, OLV/0963 en NIK/0087 in een schuld van 600-0-0 en intresten aan 8 % ter verzekering van Jaecques van Wynsberghe
26/06/1651: arrest - Joos vanden Dorpe de jonge liet arrest doen op het huis van Pieter van de Perreboome omwille van een schuld van 300-0-0 (wisselbrief)
28/06/1651: arrest - Nicasen van Volden liet arrest doen op dit huis, JAK/1407, JAK/1408 en JAK/1409 van Pieter vande Perreboome, gehuwd met de weduwe van Pieter Coucke wegens een schuld van 261-5-0 (diverse wisselbrieven)
9/12/1651: arrest - Jan Sanguie liet arrest doen op de helft van de huizen van Pieter vande Perreboome (dit huis, NIK/0087, JAK/1407, JAK/1408, JAK/1409, OLV/0960, OLV/0961, OLV/0962, OLV/0963, OLV/0964, OLV/0965, OLV/0966 en OLV/0967) wegens een schuld van 104-16-4 voor koop en levering van brandewijn
12/12/1651: verkoop bij decreet - De helft van dit huis, JAK/1407, JAK/1408, JAK/1409, OLV/0960, OLV/0961, OLV/0962, OLV/0963, OLV/0964, OLV/0965, OLV/0966, OLV/0967 en NIK/0087 werd verkocht bij decreet aan de decretant Jaecques van Wynsberghe voor de som van 300-0-0 met intresten aan 8 % sedert 16-08-1651 en kosten
28/05/1652: rente - De voogden van de kinderen van Pieter Koucke bezetten op dit huis, JAK/1407, JAK/1408 en JAK/1409 een rente van 20-17-1 pen 16 t.v.v. Jan Parmentier
28/05/1652: transport als naasting - Jaecques van Wynsberghe en echtgenote transporteren ten titel van naerhede (naasting) het recht dat zij door de koop bij decreet kregen, alsook het recht op het verband ter hunne voordele, aan de vijf minderjarige kinderen van Pieter Koucke, ter acceptatie van hun voogden
4/07/1653: rente - De voogden van de 5 minderjarige kinderen van Pieter Coucke bij Martine Kempe, bezetten op dit huis, JAK/1408, JAK/1409 en JAK/1407 een rente van 0-30-0 pen 16 t.v.v. Jan Parmentier
10/05/1673: verkoop - Isabelle Coucke verkoopt de helft van het huis aan Lodewick Coucke
10/05/1673: rente - Lodewick Coucke en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-10-0 pen 20 t.v.v. Marie, Pieter, Isabelle, Anna en Joanna, vijf kinderen van Jan de Beer, ter acceptatie van hun voogd Phlips Descamps
29/08/1682: rente - Anna Borne, weduwe van Lodewick Coucke, en de voogden van de 7 minderjarige kinderen van Lodewick bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 pen 22 t.v.v. Louijs Le Poivre
4/04/1709: verkoop - Jacobus Dhuyvetter en echtgenote Marie Coucke verkopen 1/6 van het huis aan Pieter Loveny
17/10/1755: verkoop - Frans Coucke voor zichzelf en gemachtigd door zijn echtgenote, door Petrus Lovenij, door Simoen Rodet en echtgenote, door Jacobus Coucke en echtgenote en als vervanger van Ignace Coucke, Marie, Isabelle en Pieter Coucke en van Catharina en Anna Coucke, verkoopt het huis aan Jacobus de Laveijne
19/01/1796: verkoop - Jacobus de Laveijne en echtgenote verkopen het huis aan Frans Livinus Breijdel, ongehuwd meerderjarig. Deze verkoop gebeurt voor de som van om en bij de 775-0-0 wisselgeld in gouden of zilveren specie, dit boven de lasten. Na aftrek van de lasten komt de zuivere koopsom op 525-0-0, waarvan 125-0-0 ontvangen is. Voor de resterende som van 400-0-0 bezet de koper een lijfrente van 40-0-0 pen 10 voor beide comparanten of een van beiden als de ander overlijdt
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be