Back to top

De Goude Lelie, Eiermarkt 9

referentie NIK/0060
Part
Huisnaam De Goude Lelie
Zestienstraat Cuuperstrate
Oud huisnummer E1/57
Adres Eiermarkt 9
Adrescode 800000640009
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis "De Goude Lelie" is van de weduwe van Erasmus Ghijselin
3/01/1613: erfenisverdeling - Tussen Cathelyne, dochter van Erasmus Ghyselin, weduwe van Steven de Schepene, en de erfgenamen van Steven werd overeengekomen dat de weduwe alleen gerechtigd blijft in 3/10 van dit huis en van de huizen NIK/0477 en NIK/0478
23/05/1617: rente - Margriete Crusaert, weduwe van Anthoine Ghyselynck, bezet op 1/4 van dit huis een rente van 0-20-0 pen 18 t.v.v. Cathelyne Ghyselynck, weduwe van Steven de Schepene
1/08/1618: verkoop - Jaquemyne, dochter van Erasmus Ghyselync, weduwe van Jan van Pamele, verkoopt 1/12 van 9/10 van dit huis aan Cateline Ghyselynck
8/11/1623: verkoop - Adriaen Ghyselinck, weduwnaar, Laureyns de Lannoy en echtgenote en de voogden van de kinderen van Lannoy bij zijn eerste echtgenote verkopen 1/10 van dit huis en van de azijnboei NIK/0478 aan de weduwe van Anthone Ghyselinck
27/05/1631: verkoop - Jan Bauters en echtgenote Cathelyne Ghyselinck (gerechtigd samen met haar zoon in enkele delen die hen toekwamen bij het overlijden van haar vader Erasmus Ghyselinck; gerechtigd in enkele delen na het overlijden van haar broer Everaert Ghyselinck; in enkele delen na overlijden van haar zus Maykin Ghyselinck en in enkele delen door koop van haar zus Jaquemynken), Donaes, zoon van Cathelyne Ghyselinck bij Steven de Schepene, meerderjarig, (gerechtigd naast zijn moeder in enkele delen na het overlijden van zijn vader) en Jaquemynken Ghyselinck (gerechtigd in enkele delen na overlijden van haar vader Erasmus) verkopen hun bezittingen in dit huis en in twee azijnboeien, NIK/0477 en NIK/0478 aan de weduwe van Anthone Ghyselinck die de andere delen bezit
27/05/1631: rente - De weduwe van Anthone Ghyselinck bezet op de helft van 5/10, op de helft van 1/40 en op de resterende delen in het geheel van dit huis en van de azijnboei NIK/0478 een rente van 3-0-0 pen 18 t.v.v. de weduwe van Steven Suus de oude
17/03/1637: transport als uitgroting - Margriete, dochter van Anthone Ghyselinck, meerderjarig, transporteert ten titel van uitgroting 1/8 van 5/10 en 1/40 in het geheel van dit huis en van de azijnboeien NIK/0477 en NIK/0478 aan haar moeder Margriete Cruysaert, weduwe van Anthone Ghyselinc
22/08/1647: verkoop - Dit huis werd op enkele delen na verkocht aan Ghysebrecht, Anthone en Catharine Ghyselinck. Zie NIK/0478
27/06/1695: registratie van afstand van eigendomsrecht - Een geschrift van 03-03-1686 wordt geregistreerd waarbij de ondertekenaars Jan Frans Caneel en Margriete Beijer hun deel in het huis de Lelie afstaan aan hun zussen Josynken en Joanna Beijer. Ze vermeldden dat ze voldaan waren hiervoor
6/09/1719: verkoop - Joanna Beijer, meerderjarige geestelijke, dochter van Heindrick bij Margueriete Ghyselinck, verkoopt dit huis aan meester Charles Inghelbrecht
28/05/1768: verkoop - Catharine Inghelbrecht verkoopt het huis aan Albertus van Herreweghe
20/06/1768: rente - Albertus van Herreweghe en echtgenote bezetten op dit huis en op een huis in Damme een rente van 14-7-7,5 pen 20 t.v.v. Catharine Inghelbrecht
15/10/1773: verband van rente - Joannis de Pape, gemachtigd door Catharine Inghelbrecht, verbindt de rente van 14-7-7,5 pen 20, het huis JAN/0310, de huizen en heester JAK/0512 t.v.v. en tot schadeloosstelling van Charles Cousteau, baljuw van de heerlijkheden van het Proosse en het Kanunnikse te Brugge, voor een kapitale som van 200-0-0 aan pen 25; voor de som van 672-13-7 wisselgeld aan pen 25 en voor de som van 508-14-2 aan pen 25 en alle achterstallige intresten door Cousteau "geavanceerd" aan Jaeques Drubbele, ontvanger van Middelburg in Vlaanderen en van de parochies van Lissewege en Woomen, voor deze ontvangsten. Dit gebeurde met zijn eigen geld en met geld van juffrouw Elisabeth Josepha van Heurne, alias de 's Gravenwal, en met geld van de erfgenamen van wijlen Michiel Geerssens
9/02/1776: inbeslagneming - Martinus Leersnijder, gemachtigd door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, laat het huis van Albert van Eerweghe in beslag nemen. Dit gebeurt naar aanleiding van een "acte namptissement" van burgemeesters en schepenen der stad Brugge ten voordele van Jacques Stassignon, koopman te Brugge, en ten laste van Albert van Eerweghe, ook te Brugge, betreffende een som van 20-14-1 die aan de griffie van de stad moet betaald worden
16/08/1776: arrest - Carel Bauwens, meester metser, en Jacobus de Laveijne, meester timmerman te Brugge, doen arrest op het huis van Albertus van Herreweghe wegens een schuld van 27-7-6 aan de eerste verzoeker en van 20-2-7 aan de tweede verzoeker. Dit hebben zij nog tegoed voor uitgevoerde werken aan het huis, uit kracht van de stilzwijgende hypotheek waarop alle werklieden recht hebben
21/03/1777: rente - Manuel Schotte en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 13-15-0 pen 20 t.v.v. Catherine Inghelbrecht, geestelijke dochter
21/03/1777: verkoop - Boudewijn Boone, klerk van de vierschaar en gemachtigd door de schuldeisers in het bekommerd sterfhuis van Albertus van Herreweghe, waarvan diens echtgenote afstand deed, verkoopt het huis aan Manuel Schotte, zoon van Augustin
18/02/1784: rente - Manuel Schotte en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 7-10-0 pen 20 t.v.v. Carel Boussemaere
26/01/1790: rente - Manuel Schotte en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 6-5-0 pen 20 t.v.v. Joannis Jonckheere
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be