Back to top

Hoogstraat 37

referentie JAN/0400
Part
Zestienstraat Verwersdijck
Oud huisnummer A4/44
Adres Hoogstraat 37
Adrescode 800001230037
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis behoort toe aan Anthonius du Lieu
21/07/1581: verkoop - Anthonius du Lieu verkoopt dit huis aan Passchier Adriaens. Bij de verkoop wordt te kennen gegeven, dat de nieuwe eigenaar alle deuren en vensters dient te dichten, uitkomende op het erf van het huis ernaast fo. JAN/0401 en dat van daaruit geen licht meer getrokken mag worden. Verder rusten op het huis diverse lasten met een rente van 06-00-00 groten tvv Jacques Ommejaghere
21/07/1581: Lopende schuld - Passchier Adriaens verbindt dit huis in een lopende schuld van 102-03-04 groten tvv Guillaume Bibau, stokhouder
16/09/1595: verkoop bij decreet - Het huis behoort nu toe aan Jan van Pamele, ingevolge de verkoop bij dekreet als in JAN/0401
26/05/1640: verkoop - Het huis is verkocht aan Louys Nollet als in JAN/0399
11/07/1794: overeenkomst - Overbrenging van een akte, waarin de ondergetekende zo over zichtzelf en als machtige over zijn broer Charles Peers, akkoord gaat dat Hr en Mtr Charles Verhulst, het poortje van een gemene gang, uitkomende op de St Annarei, dicht maakt
25/08/1797: overeenkomst - Tussen ondergetekende, zo over zichzelf en als machtige over zijn broer Charles Peers, beiden eigenaars van het huis staande in de Hoogstraat, gekend onder fo. JAN/0413 en Charles Verhulst eigenaar van dit huis wordt overeengekomen dat de laatstgenoemde de gemene gang, uitgevende op de St Annarei, mag afsluiten en deze ten eeuwigen dage afgesloten mag houden
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be