Back to top

Sint-Maartensplein 6

referentie JAN/0386
Part
Zestienstraat Sint Maertensplaetse
Oud huisnummer A4/11
Adres Sint-Maartensplein 6
Adrescode 800003170006
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van de heer van Moscron
20/07/1596: verkoop - Jaecques vander Poele, gemachtigd door Anthonus van Liedekercke, heer van Huele, en via zijn echtgenote erfgenaam van de heer van Mouscron, verkoopt dit huis en JAN/0387 met toebehoren aan Christiaen vander Biest en meester Adriaen Balten. Lasten: 4-0-0 pen 18 t.v.v. de weduwe van Heindrik Wynckelman; 3-5-0 par leenrente aan de erfgenamen van de heer van Quesnoij, 0-20-0 par aan diverse kerken, kloosters en dissen
20/07/1596: verkoop - Christiaen vander Biest en meester Adriaen Balten verkopen dit huis en JAN/0387 met toebehoren aan de paters Jezuïeten
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be