Back to top

Sint-Maartensplein 6

referentie JAN/0385
Part
Zestienstraat St Maertensplaetse ofte Schotteplaetse
Oud huisnummer A4/11
Adres Sint-Maartensplein 6
Adrescode 800003170006
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis met erf is eigendom van meester Jan Remij
21/01/1581: lopende schuld - Niclaes Phlippet verbindt het huis in een lopende schuld van 60-0-0 t.v.v. meester Jan Remij
21/01/1581: verkoop - Meester Jan Remij verkoopt het huis en erf aan Nicollas Philippet. Het huis heeft zijn vrijheid en afwatering op het erf van JAN/0386 (zie overeenkomst dd. 05-04-1545, klerk Mommengij). JAN/0384 moet zijn vrije afwatering behouden over het erf van dit huis zoals dit nu bestaat. Lasten: 0-5-8 landcijns aan de erfgenamen van Sijmon vander Banck; 0-20-0 pen 18 t.v.v. de dis van Sint-Walburga; 0-16-8 pen 24 aan de commune van Sint-Walburga; 3-0-0 pen 18 t.v.v. Jacob Kervijn
24/04/1582: lijfrente - Niclaes Phlippet bezet op dit huis en erf een lijfrente van 2-0-0 t.v.v. Lijsbette, dochter van Jan van Groenendale
18/09/1584: rente - Niclaes Philipet bezet op dit huis een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. de weduwe van Colaert Loon. De lijfrente en lopende schuld worden niet meer vermeld
27/06/1594: rente - Nicolaes Philipet en echtgenote bezetten op dit huis en erf een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. de dis van Sint-Gillis
25/05/1605: verkoop - Nicolaes Philipet verkoopt het huis aan de paters Jezuïeten met inbegrip van landcijns, 0-16-0 pen 24, 2-0-0 pen 16 en vermelding van de dienstbaarheden
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be