Back to top

Sint-Maartensplein 6

referentie JAN/0384
Part
Zestienstraat St Maertensplaetse ofte Schotteplaetse
Oud huisnummer A4/11
Adres Sint-Maartensplein 6
Adrescode 800003170006
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Guilliame Mattyn
23/01/1584: erfenisverdeling - Tussen Guillame Mattijn en de gezamenlijke erfgenamen langs vaders moederskant van de overleden echtgenote van Guillame werd overeengekomen dat Guillame gerechtigd blijft in de eigendom van 1/4 van dit huis, dat hij erfde
25/01/1584: erfenisverdeling - Tussen Guillame Mattijn, bezitter van het sterfhuis van zijn overleden echtgenote, en Aernout Cleefs en Jaecques Thibaut, erfgenamen van 1/4 van de nagelaten goederen van dezelfde overledene, werd overeengekomen dat Guillame gerechtigd blijft in zijn deel van het sterfhuis
9/04/1585: rente - Guillame Mattijn bezet op dit huis een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Adriaen Ghijselin. Andere lasten: een rente van 6-0-0 landcijns of leenrente; 2-6-0 samen met buurhuis. Dit huis draagt de landcijns, het hoekhuis de rente. Voorts 0-20-0 pen 18. De keuken van dit huis heeft zijn vrije waterloop over het erf van het oostelijke buurhuis naar de straat toe. Het erf van dit huis zou ook belast geweest zijn met enkele renten en verbonden in een lopende schuld met het hoekhuis JAN/0383, maar zou daar geen last van dragen
15/02/1607: verkoop - De weduwe en de voogden van de kinderen van Guillame Mattijn verkopen het huis aan de paters Jezuïeten
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be