Back to top

De Vette Keucken, Verversdijk 16

referentie JAN/0383
Part
Huisnaam De Vette Keucken
Zestienstraat St Maertensplaetse ofte Schotteplaetse
Oud huisnummer A4/13, A4/12
Adres Verversdijk 16
Adrescode 800003530016
Geschiedenis 1/01/1580: Hoekhuis in eigendom van Fernande Robaert. Later werd hier de naam genoteerd: "De Vette Keucken"
9/12/1580: verkoop - Ferdinande Robaert verkoopt het huis aan Cornelis Mispelbolle. Voorwaarden: de eigenaars van JAN/0384 mogen geen licht nemen door de eindgevel van hun huis op het erf van dit huis. lasten: samen met JAN/0384: 6-0-0 par landcijns en leenrente, die echter volledig ten laste van JAN/0384 vallen; 2-6-0 pen 18 vallen volledig ten laste van dit huis
9/12/1580: lopende schuld - Cornelis Mispelbolle verbindt het huis in een lopende schuld van 120-0-0 t.v.v. Fernande Robaert
21/08/1585: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis van Cornelis Mispelbolle of zijn erfgenamen verkocht bij decreet aan meester Christiaen Inghelbrecht
15/05/1600: arrest (marge) - Osten Ermare liet arrest doen op het huis van Christiaen Inghelbrecht opdat deze zou zeggen wat hij wist over een rentebezetting van 4-0-0 en een lopende schuld van 84-0-0 van Jacob Verrejare en echtgenote ten voordele van de arrestant, bezet op zijn huis in Uitkerke
3/12/1610: arrest - Osten Hermans liet arrest doen op het huis van meester Christiaen Inghelbrecht wegens een schuld van 50 guldens
30/01/1615: lopende schuld - Pater Joannes Mans, procurator van de Jezuïeten, verbindt het huis in een lopende schuld van 1000 guldens t.v.v. de erfgenamen, met aftrek van de rente van 2-6-0 pen 18
30/01/1615: verkoop - Meester Frans van Caloen, gemachtigd door de erfgenamen van meester Christiaen Inghelbrecht en van zijn weduwe, verkoopt het huis aan de paters Jezuïeten te Brugge. Lasten: 2-6-0 pen 18, zonder waarborg dat de overledenen zich van deze akte ontdeden
20/01/1779: verkoop - Joseph Hergodt, heer van Nieuwmunster, raadslid en ontvanger generaal van de koninklijke domeinen te Brugge, van het Land en Departement van het Vrije, waarvan het extra-ordinaire van Vlaanderen deel uitmaakt, verkoopt het huis uit kracht van de octrooibrieven aan Guilliame Verschoot
20/01/1779: rente - Guilliame Verschoot en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-10-0 pen 20 t.v.v. Pieter Dewree, alias Veranneman, ingegaan 4 februari 1778
2/08/1785: rente - Guilliame Verschoot en echtgenote bezetten op dit het huis en het recent nieuw gebouwde huis op het bijhorend erf, voorhoofdend in de Boomgaardstraat, een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Jacques Wijbo, ter acceptatie van Joannis Donnij
22/03/1791: rente - Guilliame Verschoot en echtgenote bezetten op dit huis en het nieuw gebouwde huis een rente van 8-0-0 pen 25 t.v.v. Albertus Bossinck, ongehuwd meerderjarig
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be