Back to top

Verversdijk 16

referentie JAN/0377
Part
Zestienstraat Bogaertstrate
Oud huisnummer A4/16
Adres Verversdijk 16
Adrescode 800003530016
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Maximiliaen van Duvenede
15/11/1594: verkoop - Jan Seijs en echtgenote waren gerechtigd in dit huis door schenking vanwege Jan, zoon van Maximiliaen van Duvenede. Ze verkopen het huis nu aan meester Frans de Bruijne. Lasten: 0-4-8 leenrente aan meester Jan de Blaezere, JAN/0376 geldt 0-10-0 par van die rente
17/03/1636: verkoop - Frans van Baudrenghien, voogd van Franchoyse, dochter van meester Frans de Brune, meerderjarige "innocente" wees, verkoopt het huis met toestemming van de wet van Gent, aan Isabeau en Marie Janssens
26/04/1636: schenking - Marie Janssens, meerderjarig, schenkt de helft van dit huis aan Ysabeau Janssens. Het vruchtgebruik blijft ze de rest van haar leven genieten. Er zijn enkele voorwaarden
3/04/1640: wederzijds transport - Het huis werd door Isabeau en Marie Janssens aan elkaar getransporteerd. Zie JAN/0149 voor de voorwaarden
28/04/1640: rente - Isabeau en Marie Janssens bezetten op het huis een rente van 8-0-0 pen 18 t.v.v. Pieter Bultinck
13/07/1640: beëindiging contract van gemeenschap - Marie Janssens verklaart te scheiden uit het contract van gemeenschap dat ze aanging met Isabeau Janssens op 03-04-1640, waarbij Marie aan Isabeau alle gemeenschappelijke goederen schonk. Wanneer Marie kwam te huwen zou Isabeau haar echter 100-0-0 moeten overhandigen. Op 12-09-1640 noteerde de klerk dat Marie effectief gehuwd was met Matheus van Leemput
9/04/1660: schuld - Isabeau Janssens, oude jonge dochter, verbindt het huis in haar schulden aan Josijnken van Helsemortele: nl. 700 gulden (obligatie 01-06-1658), 400 gulden (obligatie 01-03-1658) en bijhorende intresten; voorts 500 gulden (obligatie 24-09-1658) en 9-16-8 geleend geld en intresten
28/05/1660: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming is het huis verkocht bij decreet aan Josijnken van Helsmoortele, decretante voor de som van 800 guldens
10/03/1665: verkoop - Jan van Helsmoortele en echtgenote verkopen het huis aan Lieven de Wilde
8/07/1669: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie JAN/0857
20/10/1670: verkoop - Lieven de Wilde verkoopt het huis aan Pieter Cogghe
23/07/1671: verkoop - Pieter Cogghe en echtgenote verkopen het huis aan Bartholomeus de Crits
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be