Back to top

Boomgaardstraat 5

referentie JAN/0376
Part
Zestienstraat Bogaertstrate
Oud huisnummer A4/17
Adres Boomgaardstraat 5
Adrescode 800000310005
Geschiedenis 1/01/1580: Het hoekhuis met erf en achterhuis is eigendom van Vincent Turfhoop
23/12/1585: rente - Vincent Turfhoop bezet op dit huis een rente van 3-0-0 pen 16 t.v.v. Hans, zoon van Maximiliaen van Duvenede. Andere lasten: 0-21-2 par. landcijns, 0-4-8 samen met JAN/0377, waarvan dit huis 0-10-0 parisis geldt. Een landcijns van 0-2-6 parisis werd al lang niet meer betaald, maar is begrepen in hogervermeld bedrag. Een bedrag van 4-0-0 pen 16 is bezet op dit huis en een huis bij de Molenbrug
11/10/1586: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming is het huis verkocht bij decreet aan de laatste verhoger Anthone Le Febvre
9/01/1587: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming is het huis verkocht bij decreet aan de weduwe van Jaecques de Smit met inbegrip van de vermelde renten en een nieuwe rente van 3-0-0 die recent op dit huis werd bezet
30/06/1587: transport van eigendomsrecht - De weduwe van Jaecques de Smit transporteert aan de weduwe van Joos Valcke het recht dat ze bekwam via verkoop bij decreet
6/07/1606: transport van eigendomsrecht - De weduwe van Joos Valcke transporteert aan de erfgenamen van meester Pieter Turfhoop het recht dat zij bekwam uit krachte van voorgaand transport
7/09/1606: registratie van verkoop - Een verkoopakte van 16-06-1597 wordt geregistreerd waarbij Jan Heijne, gemachtigd door Jozijne en Margriete, dochters van Vincent Turfhoop, 2/3 van dit huis verkopen aan hun broer meester Pieter Turfhoop, zelf eigenaar van 1/3
27/05/1607: lopende schuld - De rector van de Jezuïeten verbindt het huis in een lopende schuld van 238-11-4 t.v.v. Anthone le Febure
27/05/1607: verkoop - Jan van Marcke, curator van het sterfhuis van meester Pieter Turfhoop, verkoopt het huis aan Anthone Lefebure met inbegrip van de lasten, behalve de 3-0-0 die ondertussen afbetaald zijn
27/05/1607: verkoop - Anthone le Febure en echtgenote verkopen het huis aan de paters Jezuïeten. Lasten: 0-21-2 par landcijns, 0-4-4 uit dit huis en JAN/0377, waarvan dit huis 0-10-0 parisis geldt, voorts 0-2-6 par landcijns uit twee boeien achter dit huis, 0-2-0 cijnsrente aan de stad
29/01/1625: borgstelling - Pater Joannes Lisbon, procurator van het Jezuïetencollege te Brugge, gemachtigd door de rector, verbindt dit huis als borg voor 2-10-0 cijns die de Jezuïeten gelden aan de dis van Onze-Lieve-Vrouw uit een huis op het Sint-Maartensplein, waar ze nu hun nieuwe kerk aan het maken zijn
28/09/1648: schuld - De pater rector van de Jezuïeten, gemachtigd door de provinciaal, verbindt dit huis in een schuld van 361-11-1 tot verzekering van meester Nestor van Nieuwburch en Jan Schapelinck, uitvoerders van het testament van meester Joes Wimeesch, voor het geval zijn erfgenamen het testament zouden annuleren
20/01/1779: verkoop - Joseph Hergodt, heer van Nieuwmunster, raadslid en ontvanger generaal van de koninklijke domeinen te Brugge en het land en departement van het Vrije waarvan het extra-ordinaire van Vlaanderen afhangt, verkoopt dit huis uit kracht van de koninklijke octrooibrieven, aan de weduwe van Jan Baes
18/02/1794: verkoop - Pieter Baes, voor de firma van Pieter Baes en zusters, gemachtigd door zijn bejaarde tante Jacoba Francisca Baes, verkoopt het huis aan Pieter Gossaert
18/02/1794: twee renten - Pieter Gossaert en echtgenote bezetten op dit huis twee renten: een van 18-0-0 aan 4,5 % per jaar; een andere van 5-0-0 aan 5 % per jaar (kapitaal van 400-0-0 en 100-0-0) t.v.v. Jacoba Francisca Baes, bejaarde vrouw, ter acceptatie van haar neefje Pieter Baes
9/10/1794: borgstelling voor lijfrente - Pieter de Thieu, gemachtigd door Pieter Gossaert en echtgenote, verbindt het huis als borg voor een lijfrente van 25-0-0 (te betalen in goud en zilverstukken) ingegaan op 30-09-1794, t.v.v. Theresia de Bruijne, geboren en woonachtig te Meetkerke, laatst weduwe van Pieter Maertens. Opm.: op 24-04-1795 werd in de marge genoteerd dat de rente op dit huis verviel, maar herbezet werd op het huis "het Trommelken" nabij de Sint-Jansplaats te Brugge en een ander huis in het Verbrande Nieuwland. Het ene werd belast met het kapitaal van 200-0-0, het andere met 100-0-0
20/04/1795: verkoop - Pieter Gossaert en echtgenote verkopen het huis aan Charles Marijssael ter acceptatie van zijn broer pater predikheer Dominicus Marijssael te Brugge
14/07/1795: arrest - Carel Frans Steijaert en Martinus Bogaert lieten arrest doen op het huis van Charles Marijssael, griffier van de stad Oudenburg, voor een schuld van 58-16-4 bij het afsluiten van zijn rekening op 30-03-1794
18/09/1796: arrest (departement van de Leie) - Het huis van de gewezen griffier van Oudenburg Charles Marijssael (Boomgaardstraat A4-17) wordt in beslag genomen met alles erop en eraan wegens een schuld van 400-0-0, rest van een obligatie van 500-0-0, door Marijssael aan arrestant gegeven, en alle verlopen intresten. Het arrest gebeurt via de vierschaar van het Land van het Vrije (08-08-1795), bekrachtigd door het burgerlijk tribunaal van het departement van de Leie. Arrestant is J.B. Dobbelaere, voor zichzelf en zijn nichten Anna en Barbara Dobbelaere, en als uitvoerder van het sterfhuis van zijn zus Marie Dobbelaere
6/03/1797: arrest (departement van de Leie) - Via het departement van de Leie wordt verzocht om inbeslagneming van alle roerende en onroerende goederen van Charles Marijssael te Oudenburg, voor schulden aan J. de Coster (akte van 1 ventose V = 19 februari 1797)
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be