Back to top

De Vijcke Van, Verversdijk 16

referentie JAN/0371
Part
Huisnaam De Vijcke Van
Zestienstraat Verwers Dijck
Oud huisnummer A4/49, A4/50
Adres Verversdijk 16
Adrescode 800003530016
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis "De Vijncke Van" is eigendom van Christiaen Desfossez
16/12/1581: borgstelling - Christiaen Desfossez verbindt het huis als verzekering van de som van 400-0-0 (ongeveer) die hij schuldig is aan Dominicus van Huffle. Het huis heeft zijn vrije oziedrop van vooraan tot achteraan. Lasten: samen met het achterhuis: 0-11-1, 0-10-0 pen 18 beide ten laste van dit huis alleen; samen met het huis van Anthone Hoornebout op de Sint-Maertensplatse: 0-16-11 landcijns valt alleen ten laste van het huis van Hoornebout; dit huis alleen geldt nog: 0-20-0 pen 18 t.v.v. Adrianeken Huusheere; 2-0-0 pen 16 of 18 (niet zeker) t.v.v. Adrianeken Huusheere. Voorts nog een lopende schuld van 46-0-0 of 48-0-0 (weet hij ook niet zeker meer)
12/05/1583: verkoop - Christiaen Desfossez verkoopt het huis aan Joos Galle met alle lasten. De lopende schuld is evenwel afbetaald
1/07/1591: transport - De weduwe van Joos Galle voor haarzelf en het gemeenschappelijke sterfhuis van Joos, transporteert het eigendomsrecht van dit huis aan Dominicus van Uffele. Zij bekwam het eigendomsrecht uit voorgaande verkoop die eigenlijk een schijnverkoop was
25/11/1599: verkoop - Lucas Strymeersch, gemachtigd door Dominicus van Huffle en echtgenote, verkoopt het huis aan de paters Jezuïeten
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be