Back to top

Sint Hubrecht, Verversdijk 17

referentie JAN/0369
Part
Huisnaam Sint Hubrecht
Zestienstraat Verwers Dijck
Oud huisnummer A4/51
Adres Verversdijk 17
Adrescode 800003530017
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis Sint Hubrecht is eigendom van Cornelis Bultijnc
5/12/1580: lopende schuld - Jacques Sys verbindt het huis in een lopende schuld van 400 guldens t.v.v. Cornelis Bultync
5/12/1580: verkoop - Cornelis Bultync verkoopt het huis aan Jacques Sys. Lasten samen met JAN/0368 en het huis van meester Jan du Bruecq in de Kromme Wal: 0-28-4-4 landcijns, waarvan dit huis 0-12-0 geldt; voorts 0-20-0 pen 18 uit dit huis en JAN/0368, waarvan dit huis de helft geldt; 0-5-0 pen 18 aan de dochter van Cornelis Mussche, uit te betalen bij haar huwelijk
23/10/1584: schuld - Jaecques Sijs had een schuld van 139-0-11 Antwerps geld aan de weduwen van Jan en Ghijsebrecht Baeij. Ter betaling gaf hij hen een rest van een obligatie voor het bedrag van 165-12-0 ten laste van Jan de Baey en t.v.v. Guillame Sys of brenger. Het restbedrag was 81-18-0 Brugs geld. Dit is afgetrokken van het oorspronkelijk tegoed. Sijs verbindt er zich toe de resterende som af te betalen en verbindt dit huis in de lopende schuld, samen met twee huizen OLV/0865 en OLV/0866 (nu drie woningen) en nog een huis OLV/0868 op de Wijngaardplaats
29/03/1586: lopende schuld - Jaecques Sijs verbindt de helft van dit huis in een lopende schuld van 29-5-5 t.v.v. Willem Frenoij
19/06/1586: arrest (marge) - Adriaen Lem liet arrest doen op het huis van Jacques Sijs om uitvoering te bekomen van een contract, getekend 31-05-1586 door Philippet
30/08/1602: verkoop bij decreet - Jan Bonnaert liet het huis gerechtelijk in beslag nemen en verkopen bij decreet om uitvoering van een notarieel contract van 31-05-1586 te bekomen tussen hem en Jacques Sys. Het huis is verkocht bij decreet aan Jan Bonnaert voor 70-0-0
17/06/1614: verkoop - Justo Bonnaert en echtgenote verkopen het huis aan Marc de Keysere, schipper, met 0-22-3-8 die koper ter zijner laste neemt, evenals de verdere grondrente die tot een bedrag van 0-25-0 kan opgeëist worden
17/06/1614: rente - Marc de Keysere en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Jan Bonnaert, ter denominatie van Justo Bonnaert
17/06/1614: lopende schuld - Marc de Keysere en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 68-0-0 t.v.v. Justo Bonnaert
18/03/1616: rente - Marcq de Keysere en echtgenote bezetten op dit huis en JAN/0345 een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Magdaleene de Grave
16/01/1618: rente - De helft van dit huis is verbonden in een bedrag van 6-0-0. Zie JAN/0345
16/05/1619: lopende schuld - Pater Joannes Lisbon, procurator van de Jezuïeten, verbindt dit huis in een lopende schuld van 183-6-8 t.v.v. de erfgenamen van Marcq de Keysere
16/05/1619: verkoop - De erfgenamen van Marcq de Keysere verkopen het huis met toestemming van de oppervoogden betreffende de wezen, aan de paters Jezuïeten
23/05/1692: tijdelijke verkoop - Pater Theodorus Maen, rector van het Jezuïetencollege, verkoopt uit naam van dit college dit huis, bewoond door juffrouw Lobbrecht, aan Marie Carboneel, voor de rest van haar leven voor 50-0-0 courant en 116-13-4 oude koers bij het overlijden van de verkoper te betalen. De koopster belooft dit uit te voeren net zoals andere voorwaarden betreffende onderhoud en verbetering van het huis t.v.v. de huurprijs die juffrouw Lobbrecht moet betalen (12-0-0). Zij verbindt haar twee huizen DON/0478 in de schuld van 116-13-4 die de erfgenamen zullen moeten voldoen binnen een maand na haar overlijden. Zoniet zal hierop een rente aan pen 16 moeten betaald worden en moeten de erfgenamen ook de rest van de 50e penning aan de stad op hen nemen. Als ze hieraan niet voldoen zullen de Jezuïeten het huis openbaar laten verkopen
21/05/1779: verkoop - Joseph Hergodts, heer van Nieuwmunster, ontvanger generaal van de koninklijke domeinen van Brugge en het Vrije, waarvan het extraordinaire van Vlaanderen deel uitmaakt, verkoopt dit huis uit kracht van de octrooibrieven, aan Francois van Troostenberghe
19/07/1782: borgstelling - Frans van Troostenberghe, voor hemzelf en zijn echtgenote Cathelijne Leunis, en voor Joannes de Sutter en echtgenote, geeft te kennen dat hij voor 10.000 guldens deelnam aan de Commercie van Assurance Maritime van de heren ridders d'Hont de Nieuburgh van Outrijve de Merckem en consorten. Hij verbindt hierin zijn persoon en goederen, eerst dit huis en ook NIK/0118, voor zolang deze Commercie zal bestaan
18/01/1785: verkoop - Frans van Troostenberghe en echtgenote verkopen dit huis aan meester Jacobus Ferdinande Hamerlijnck, priester en kapelaan van de parochiale Sint-Walburgakerk
4/09/1794: rente - Jacobus Ferdinandus Amerlijnck, priester en kapelaan van de Sint-Walburgakerk, bezet op dit huis een rente van 7-0-0 Vlaams voor het kapitaal van 100-0-0 t.v.v. Joannes Liemans, handelaar te Brugge
17/01/1798: verkoop - Jacobus Ferdinande Hamerlinck verkoopt het huis aan Fredric Roelandts, gedomicilieerd te Mullebeke. Notaris: vande Steene
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be