Back to top

Sint-Maartensplein 4

referentie JAN/0363
Part
Zestienstraat tWoudestraetken, nu Hoorenstraetken genoemd
Oud huisnummer -
Adres Sint-Maartensplein 4
Adrescode 800003170004
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Pieter Rogiers
25/04/1583: erfenisverdeling - Na erfenisverdeling hoort het huis toe aan Nicasen de Keijsere. Lasten: zie JAN/0361
22/10/1601: verkoop - Het huis werd verkocht aan Guillame vande Weghe. Zie JAN/0362
27/07/1613: lopende schuld - Dit huis werd verbonden in een lopende schuld. Zie JAN/0362
27/07/1613: verkoop - Het huis werd verkocht aan Nicasen de Zweertvagher. Zie JAN/0362
15/02/1622: schuld - Catheline de Cuenynck, weduwe van Frans de Muelenare, verbindt dit huis en JAN/0362 in een schuld van 625 guldens die Frans van Daele, vrij schipper, schuldig was aan Pieter Allaert voor de koop van een schip
8/08/1634: verkoop - Dit huis en JAN/0362 werden verkocht aan de paters Jezuïeten
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be