Back to top

Sint-Maartensplein 4

referentie JAN/0361
Part
Zestienstraat tWoudestraetken, nu Hoorenstraetken genoemd
Oud huisnummer -
Adres Sint-Maartensplein 4
Adrescode 800003170004
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Pieter Rogiers
25/04/1583: erfenisverdeling - Bij de verdeling tussen Nicasen de Keijsere, gehuwd met de weduwe van Pieter Rougiers (bezitter van zijn sterfhuis), enerzijds en Michiel Dammaert, gehuwd met Eva, enige dochter en erfgenaam van Pieter, anderzijds werd overeengekomen dat Nicasen de Keijsere alleen gerechtigd blijft in de eigendom van dit huis, JAN/0362, JAN/0363, JAN/0364 en JAN/0365. Lasten: 3-6-0 par landcijns of leenrente uit deze vijf huizen (de helft) en het huis "de Blaeuwe Duve" (de andere helft), 0-20-0 pen 18 uit deze vijf huizen alleen
27/07/1585: erfenisverdeling - Bij de erfenisverdeling tussen Nicasen de Keysere enerzijds en Frans en Tannekin Dierijcx, erfgenamen van zijn overleden echtgenote, anderzijds, werd overeengekomen dat Nicasen alleen gerechtigd blijft in dit huis, JAN/0362, JAN/0363, JAN/0364 en JAN/0365. Lasten: 0-4-5-7 erfrente en 0-20-0 pen 18
20/08/1601: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Nicasen de Keijsere verkopen dit huis aan Abel Dhoijere met 0-2-0 grondrente. De rest van de rentenlast valt op de volgende huizen JAN/0362, JAN/0363, JAN/0364 en JAN/0365
21/06/1606: lopende schuld - Abel Dhoijere de jonge en echtgenote verbinden dit huis, "de Zwaene" (JAN/0367) en vier huizen met erf (CAR/0417, CAR/0418, CAR/0419 en CAR/0420) in een lopende schuld van 512-10-0 t.v.v. zijn schuldeisers
17/10/1611: lopende schuld - Abel Dhoyere en echtgenote verbinden dit huis en JAN/0367 in een lopende schuld van 89-0-0 t.v.v. Jacques Lottyn, koopman van templemars (een soort textiel?) te Rijssel
26/05/1615: lopende schuld - Abel Dhoyere de jonge en echtgenote verbinden dit huis en JAN/0367 in een lopende schuld van 150-12-6 t.v.v. Michiel de Clerck de jonge en Jan Coene
26/01/1618: lopende schuld - Abel Dhoyere de jonge en echtgenote verbinden dit huis en JAN/0367 in een lopende schuld van 326-6-3 te betalen op verzoek van en aan Jan Coene (of te verdienen met verven)
27/10/1621: rente - Het huis werd belast met 15-0-0 pen 16. Zie JAN/0367
20/08/1627: verkoop - Het huis werd verkocht aan de pater Jezuïeten met lasten. Zie JAN/0364
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be