Back to top

Verversdijk 9

referentie JAN/0350
Part
Zestienstraat Woudestraetken
Oud huisnummer A3/41
Adres Verversdijk 9
Adrescode 800003530009
Geschiedenis 27/11/1579: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming door Pieter Lottens werd dit huis verkocht bij decreet aan Zegher Bisschop. Lasten: samen met JAN/0335 0-6-9-18 landcijns, grondrenten en erfrenten aan diverse kerken, dissen en kapellen; 8-0-0 pen 18 t.v.v. de Jacobinessen, waarvan JAN/0335 alleen last draagt; 0-20-0
1/01/1580: Huis in eigendom van Victor de Keerselare
8/01/1580: transport van eigendomsrecht - Zegher Bisschop transporteert het recht dat hij door koop bij decreet bekwam, aan Jan Huussens
13/11/1584: erfenisverdeling - Na erfenisverdeling tussen de weduwe en de erfgenamen van Jan Huussens werd overeengekomen dat de weduwe alleen gerechtigd blijft in dit huis
26/08/1599: lopende schuld - Nicolaes Philipet verbindt het huis in een lopende schuld van 30-0-0 t.v.v. de weduwe van Jan Huussens
26/08/1599: verkoop - De weduwe van Jan Huussens verkoopt het huis aan Nicolaes Philipet met 0-7-9-8 landcijns, grondrenten en erfrenten, met 8-0-0 pen 18
29/05/1600: rente - Het huis werd nog belast. Zie JAN/0349
14/12/1610: inbeslagneming - Cornelis de Cusere, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, laat op verzoek van de ontvanger van de Extraordinaire in Vlaanderen, dit huis in beslag nemen samen met het huis JAN/0336. Deze waren eigendom van Hubrecht Hubrechtssins die in het buitenland overleed. Het sterfhuis werd verlaten. Dit goed mag niet verkocht worden.
7/02/1614: verkoop - Nicolas Philippet verkoopt het huis aan Magdelene, dochter van Jaques Bruussens
30/01/1623: lopende schuld - Marcus de Keysere en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 500 guldens t.v.v. Andries Bruussens
30/01/1623: verkoop - Adriaen Bruyssens en echtgenote, de enige erfgenamen van Magdelene Bruyssens, verkopen het huis aan Marcus de Keysere. De lasten zijn te dragen door JAN/0335
31/01/1623: rente - Marcus de Keysere en echtgenote bezetten een rente van 0-30-0 pen 16 t.v.v. Tristram van Hullenbrouck
29/03/1624: rente - Marcus de Keysere en echtgenote bezetten een rente van 0-30-0 pen 16 t.v.v. Christyneken van Hullenbrouck
11/05/1627: rente - Marcus de Keysere en echtgenote verbinden dit huis voor de voldoening van 1/4 van 0-30-0 pen 16, deel van 3-0-0 bezet op de maalderij van Vlaanderen t.v.v. Hanskin en Pierynken, kinderen van de Keysere. Het gaat om hun erfenis van hun broer Michiel de Keysere. Als de rente verkocht wordt, moeten de kinderen hiervan genoegdoening krijgen bij hun meerderjarigheid
7/03/1636: rente - Pieter Allaert en echtgenote, weduwe van Marcus de Keysere, bezetten op de helft van dit huis een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Christynken van Hullenbrouck
15/10/1653: verkoop - Pieter Allaert, weduwnaar van Tanneken Kesteman, Jan Keysere en echtgenote, Pieter de Keysere en echtgenote en Pierynken de Keysere, ongehuwd meerderjarig, alle drie kinderen van Marcus de Keysere, verkopen het huis aan Jan Pulincx
1/01/1654: Dit huis vormt vanaf 1654 weer een geheel met JAN/0335. Zie daar voor de latere inschrijvingen
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be