Back to top

Verversdijk 11

referentie JAN/0349
Part
Zestienstraat Woudestraetken
Oud huisnummer A3/42, A3/43
Adres Verversdijk 11
Adrescode 800003530011
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Jacob vander Lippe de oude
20/01/1596: verkoop - De weduwe van Jaecques vander Lippe de oude en Jaecques vander Lippe, zijn zoon en enig erfgenaam, verkopen het huis aan Nicolaes Philipet. Er zijn afspraken genoteerd in de akte. De verkopers behouden levenslang vruchtgebruik. Lasten: 11-4-0 par. grondrente, leenrente of landcijns; 6-0-0 pen 16 samen met huis Het Maegdenhooft op de Spiegelrei (= Spinolarei). Dit huis draagt er geen last van
29/05/1600: rente - Nicolaes Philipet bezet op dit huis en NIK/0350 een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. de dis van Sint-Jacobs
5/12/1607: rente - Nicolaes Philipet bezet op dit huis en JAN/0350 een rente van 2-0-0 pen 17 t.v.v. het commun van Sint-Jacobs
31/08/1617: rente - Frans Dominicle en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-30-0 pen 18 t.v.v. het sterfhuis van Niclais Philipet
31/08/1617: verkoop - Philips de Zwarte en echtgenote, erfgenamen langs vaderlijke kant van Niclais Philippet, en gemachtigd door de erfgenamen langs moederskant, verkopen het huis aan Frans Dominicle
9/03/1629: schuld - Dit huis is verbonden in een schuld van 1000-0-0 en 20 dubbel ducaten. Zie JAN/0336
9/03/1629: verkoop - Het huis werd verkocht aan Michiel Valcke. Zie JAN/0336
27/05/1632: rente - Michiel Valcke, meerderjarig, bezet op dit huis en JAN/0336 een rente van 10-0-0 pen 18 t.v.v. Frans Dominicle
29/11/1636: schuld - Michiel Valcke en echtgenote verbinden dit huis en JAN/0336 in een schuld van 650-0-0 t.v.v. Jan de Cuenijnck. Als dit niet binnen een jaar betaald is, moeten ze een rente van 40-12-6 pen 16 op dit huis bezetten
11/07/1644: rente - Het huis is belast met een rente van 16-0-0 pen 16. Zie JAN/0336
3/03/1645: arrest - Philips Pladijs, gemachtigd door Anthone Willaeis, brenger van de brief van Jan Willaeis, liet arrest doen op dit huis en JAN/0336 om een schuld van 166-13-4 per obligatie van 10-07-1644. Omdat die schuld binnen de tien maanden niet betaald is, moet ze bezet worden aan intrest pen 16. Het huis wordt gearresteerd als onderpand
15/11/1731: verkoop - Meester Joseph vanden Brouck en echtgenote Marie Magdalene vander Heijden verkopen de helft van dit achterhuis en van OLV/0925 aan Jan Baptiste van Setter
30/11/1731: Tot november 1731 was dit het achterhuis van JAN/0336. Zie daar voor de inschrijvingen
3/02/1763: verkoop - Charles Rijnacx, gemachtigd door de schuldeisers van Ignace van Setter, verkopen de helft van dit huis aan Josepha vander Heijden, gerechtigd in de andere helft
2/07/1779: verkoop - Philippe Maelfeijt, gemachtigd door Charles Donnij, testamentair uitvoerder van het sterfhuis van Josepha Vanderheijden, bejaarde ongehuwde vrouw, en gemachtigd door de erfgenamen van het sterfhuis, verkoopt het huis aan Jan Baptiste de Bels
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be