Back to top

Den Hoorne, Verversdijk 17

referentie JAN/0347
Part
Huisnaam Den Hoorne
Zestienstraat Verwers Dijck
Oud huisnummer A3/45
Adres Verversdijk 17
Adrescode 800003530017
Geschiedenis transport - 1/16 van dit huis werd getransporteerd aan Marie Timmerman en Jan van Duvene, zoon van Paulus. Zie DON/0719
1/01/1580: Hoekhuis den Hoorne is eigendom van Guillame Sothieu
23/01/1585: lopende schuld - Guillame Sothieu verbindt dit huis in een lopende schuld van 32-0-0 aan pen 16 t.v.v. de kinderen van Jan vander Haghe, te betalen op verzoek van hun voogden. Andere lasten: rente van 0-6-2 en van 4-10-0 pen 18
19/02/1597: transport van eigendomsrecht - De weduwe en erfgenamen van Guillame Sothieu transporteerden het recht dat zij op dit huis hebben aan Passchier Sothieu. Bestaande dienstbaarheden zijn gespecifieerd in de akte. Er is een landcijns van 0-6-2 en een rente van 4-10-0 pen 18 samen met buurhuizen, waarvan dit huis slechts 0-2-0 landcijns en 2-10-0 rente geldt
21/02/1597: verkoop bij decreet - Na verkoop bij decreet is dit huis eigendom van de Scholieren van de Wijngaerde. Zie JAN/0346
12/08/1597: transport van eigendomsrecht - Dit huis werd getransporteerd aan Passchier Sothieu. Zie JAN/0346
14/03/1617: verkoop - Passchier Soutieu en echtgenote en de voogden van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk verkopen het huis aan Frans Feytins.
14/03/1617: lopende schuld - Frans Feytens en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 440 gulden t.v.v. Passchier Soutieu
28/04/1623: verkoop - Frans Feytens en echtgenote verkopen het huis aan Passchier Soutieu samen met een huisje aan de noordkant van het Woudestraatje, dat nu van dit huis werd afgescheiden. Dit huis geldt 0-2-6 van 0-6-2 (landcijns) en 2-0-0 van een rente van 4-10-0 pen 18; het huisje 0-10-0 en het huis De Wulf de rest
23/10/1636: verkoop - Guillame Soutieu en echtgenote alleen gerechtigd door erfenis en uitkoop, verkopen deze partij aan Alexandre Inghelbrecht
25/10/1636: rente - Alexandre Inghelbrecht, meerderjarig, bezet een rente van 12-10-0 pen 16 t.v.v. Gillis Mathys
1/01/1637: Hieronder volgen vanaf 1637 eerst alle inschrijvingen voor het huis in de Woudestraat (later Hoornstraat); daarna beginnen de inschrijvingen voor het huis aan de Verversdijk
9/02/1637: lopende schuld huis Woudestraatje - Gillis van Wyndeken en Lievine en Anna Massuwe verbinden het huis in een schuld van 89-18-10 t.v.v. ... (onderkant blad onvolledig)
9/02/1637: verkoop huis Woudestraatje - Alexandre Inghelbrecht verkoopt het huis aan de noordkant van het Woudestraatje, naast dit hoekhuis aan Gillis van Wyndeken, Lievine en Anna Massuwe. Dit huis geldt 5-10-0 van de rente van 12-10-0
23/09/1639: wederzijdse schenking - Livine en Susanna Mussuwe, gerechtigd door koop (samen met Gillis van Wyndeken die optrad als voogd van Susanna) schenken elkaar en aan de langstlevende dit huis en 1/6 van het huis Stoutenburch (westkant Vlamingstraat, NIK/2262) en alle goederen met voorwaarde dat de langstlevende de eerste die overlijdt moet laten begraven volgens haar stand en dat de comparanten redelijke legaten mogen geven
23/09/1639: registratie bevestiging schenking - Gillis van Wyndeken en echtgenote maken geen aanspraken op dit huis omdat hij enkel als voogd van Susanna bij de koop aanwezig was. Susanna en Livine betaalden het huis volledig zelf
1/01/1641: Hier volgen vanaf 1641 alle inschrijvingen van het huis aan de Verversdijk
7/12/1641: lopende schuld - Christiaen Danins en echtgenote verbinden het huis in een schuld van 325-0-0 t.v.v. Alexander Inghelbrecht
7/12/1641: verkoop - Alexander Inghelbrecht, ongehuwd, verkoopt deze partij, nu twee huizen op de Verversdijk, aan Christiaen Danins
9/01/1642: arrest - Meester Niclaeis Lalo liet arrest doen op het huis van Christiaen Danins om betaling of teruggave te bekomen van 13 balen hoppe of een schadevergoeding en intrest
27/06/1643: verkoop - Christiaen Danins en echtgenote verkopen aan Livine en Susanne Massuwe een deel van dit huis op de hoek van het Woudestraatje, nu een achterkamer tot 8 voet van de binnengevel van dit huis. De kopers moeten daar nu een nieuwe muur laten optrekken
27/04/1644: rente - Cornelis Neyts, gemachtigd door Christiaen Danins en echtgenote, bezet op deze twee huizen een rente van 5-0-0 pen 16 t.v.v. de vijf minderjarige kinderen van Jan Nevens
22/09/1644: lopende schuld - Christiaen Danins en echtgenote verbinden dit huis in een schuld van 168-9-6 t.v.v. Jan Isenbaert voor de koop van ijzer
20/12/1645: schuld - Christiaen Danins en echtgenote verbinden deze twee huizen in een schuld van 218-4-0 t.v.v. Charles Malines over de koop en levering van 25 stukken lijnwaad
27/10/1646: arrest - Jaques Kerckhof, gemachtigd door Andries Trystram, liet arrest doen op dit huis van Christiaen Dannis wegens een schuld van 72-0-0
14/05/1649: arrest - Pieter Wouckier, gemachtigd door Abraham vanden Bussche, liet arrest doen op dit huis van Christiaen Dannis wegens 64-18-0
9/05/1650: arrest - Christiaen D'hanins liet arrest doen op het recht dat Abraham vanden Bussche in dit huis bekwam. Dit gebeurt om 459-17-1 voor geleend geld en om rekening en bewijs van de verkoop van 51 stukken lijnwaad
12/07/1650: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Aernout vander Meere als enige erfgenaam via zijn vrouw van Gilles Matthys, voor de verlopen van een rente van 7-0-0, deel van 12-10-0 pen 16, die achterstallig is sedert 25-10-1646
20/03/1651: transport van eigendomsrecht - Aernout, zoon van Roeland vander Meere, transporteerde aan Anna Yodt, weduwe van Jan Evins, het recht dat hij op dit huis bekwam, als zuivering.
2/11/1652: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Aernout, zoon van Roeland vander Meere, voor de verlopen van een rente van 5-10-0 pen 16 (deel van 12-10-0), achterstallig sedert 25-10-1648 en voor de decreetkosten
1/04/1654: rente - Susanna Massuwe, ongehuwd meerderjarig, bezet een rente van 3-10-0 pen 16 t.v.v. Christoffels Michiels
12/12/1654: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Aernout, zoon van Roeland vander Meere, voor een achterstallige rente van 5-10-0, deel van 12-10-0 pen 16, achterstallig sedert 25-10-1651, en voor decreetkosten
7/05/1660: verband - Anna Joot, weduwe van Jan Evens, en Catharine Joot, weduwe van Heindric vander Last, verbinden dit huis en CAR/0162 voor de betaling van elk 2-0-0 voor een termijn van 33 jaar t.v.v. de kerkmeesters van Sint-Gillis voor het vieren van een jaargetijde met volle dienst voor hun moeder Jaecquelijne Ghevaers, weduwe van Herman IJoot. De eerste zal gevierd worden op 30-01-1661 en daarna jaarlijks
28/05/1660: lijfrente - De weduwe van Jan Evins schonk haar dochter Marie Constance Evens, religieuze in het klooster van de Roozusters, een lijfrente van 3-0-0 pen 10. Ze bezet die lijfrente op haar huis. Ze zal ingaan de dag van haar overlijden
10/11/1664: verkoop - 1/4 van het huis werd verkocht. Zie NIK/0963. Verkoper was de weduwe van Eijvens, koper de minderjarige kinderen van Daniel Eijvens
7/03/1665: registratie transport van eigendomsrecht - De weduwe van Aernout vander Meere, Jan Baptiste en Guillame vander Meere, en meester Vincent Gheeraerts melden dat Aernout vander Meere een rente toekwam van 5-10-0, deel van 12-10-0 pen 16, bezet op dit huis op 25-10-1636. Susanne en Lievine Massuwe, eigenaressen van dit huis, bleven achter met de betaling en Aernout vander Meere werd op 12-12-1654 eigenaar na koop bij decreet. De eigenaressen hadden dit decreet niet binnen de drie maanden betaald waardoor het bleef gelden. Later was alles geregeld zodat Aernout vander Meere zijn eigendomsrechten overdroeg, maar dit was niet officieel geregeld. Nu melden zijn erfgenamen dat ze geen aanspraken maken op dit huis
13/06/1665: rente - Susanne Massue bezet op dit huis en een deel van het huis den Hoorne dat nu bij dit huis is gevoegd, een rente van 1-15-0 pen 16 t.v.v. Cathelijne Wiens
14/02/1668: verhoging van rente - Susanna Massuwe geeft te kennen dat deze partij belast was met een rente van 5-10-0 deel van 12-10-0 pen 16 en met een rente van 2-10-0 pen 18 die zij nu jaarlijks betaalde aan Josijnken Vriese, weduwe van Jan van Schoonacker die daarin gerechtigd werd door transport. Op verzoek van Susanna Massuwe werd de rente verhoogd met 101-0-0 waardoor een rente ontstond van 13-0-0. Deze rente wordt nu op deze partij bezet
2/03/1671: verkoop bij decreet - Deze partij werd in beslag genomen en verkocht bij decreet aan Josijne Vriese, weduwe van Jan van Schoonackere, voor de rente van 13-0-0 pen 18 die achterstallig bleef sedert 14-02-1668 en voor de decreetkosten. Het kapitaal blijft bezet op dit huis
31/12/1678: verkoop - Anthone Herbij en echtgenote, Jan Brilman en echtgenote, Anthone Herbij en Pieter Herrebout als voogden van Jacob, zoon van Cornelis Herrebout, Jaecques Vriese en echtgenote, Jacob Vriese en echtgenote, Melchior Vriese en echtgenote en Jacob Vriese voor zijn broer Jan die in het buitenland verblijft, verkopen deze partij met toestemming betreffende de wezen aan Joos le Blon
20/05/1689: rente - Joos van Tortelboom en echtgenote Jaecquelijne Evens bezetten op dit huis een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. Marie Franchoise Maes, weduwe van Jaeques Boucquoij
24/05/1698: verkoop - Jan Duvenede, Frans Clement en echtgenote, Niclaijs Candelon dict la Montaigne en echtgenote, allen kinderen van Jan van Duvenede, broer van Chatarine van Duvenede, weduwe van Joos le Blon, hun tante, verkopen 3/16 van dit huis aan Marie Timmerman die ook eigenaar is van de andere delen. Ze transporteren haar ook 3/16 van een rente van 6-0-0 pen 20 ten laste van Joanna de Naet bezet op DON/1230.
3/09/1698: verkoop - Marie Timmerman, Jan van Duvenede en echtgenote, Jan le Febure en echtgenote, Pieter du Hamel en echtgenote, Jan du Hamel en meester Frans Feys, voogden van Marie Anna Feijs, verkopen het huis aan Frans Vlaminck
21/01/1702: verkoop - Herman Huwyn, gemachtigd door Joos van Tortelboom, door Anna Marie, Jacquelyne Marie en Joanne Therese van Tortelboom, kinderen van Joos, verkoopt het huis aan Frans Ignatius van Tortelboom
18/06/1756: verkoop - Emanuel Rosseel en echtgenote, Joseph de Muyttere en Joachim Berlant als voogden van Joseph, Clara, Andries en Niclaeijs, de vier kinderen van Emanuel Rosseel uit zijn tweede huwelijk met Clara Hobée, en als voogden van Lucas Rosseel, kind van Emanuel uit zijn derde huwelijk met Marie Francoise Lust, Frans en Philippe van Bierewaert en Charles Donnij als gemachtigde door Josine Corteville, Marie Jacoba du Four, Joannes Verstraete en Augustin de la Rue, verkopen het huis aan Marie Cools
9/10/1790: verkoop - Pieter Geilliaert, gemachtigd door de erfgenamen van Marie Cools en uitvoerder van dit sterfhuis, verkoopt het huis aan Marie Anna Francisca Blomme, meerderjarige bejaarde dochter
9/10/1790: rente - Marie Anne Francisca Blomme, bejaarde vrouw, bezet een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. broeder Joseph van de Alexianen te Brugge
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be