Back to top

't Zonneken, Verversdijk 24

referentie JAN/0342
Part
Huisnaam 't Zonneken
Zestienstraat Verwers Dijck
Oud huisnummer A3/50
Adres Verversdijk 24
Adrescode 800003530024
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis tZonneken is van Robert Simpson
11/07/1581: verkoop - Robert Simpson verkoopt het huis aan Abel Dhoeijere. Lasten: 0-0-1 par; 3-0-0 pen 16 aan weduwe Sanders
11/07/1581: lopende schuld - Abel Dhoeijere verbindt het huis in een lopende schuld van 116-13-4 t.v.v. Robert Simpson
5/03/1601: rente - Abel Dhoyere en echtgenote bezetten op dit huis en JAN/0343 een rente van 3-0-0 pen 16 t.v.v. Jan de Vrieze
5/10/1606: arrest (marge) - Pieter Zoetaert, gemachtigd door Gillis Deegbroot, liet arrest doen op dit huis wegens een schuld van 114-13-4, rest van 300-0-0
27/06/1612: arrest (marge); arrest - De weduwe van Jan Tolenare liet arrest doen op dit huis wegens een schuld van 100-2-0. Ook Loys Wynckelman liet arrest doen wegens een schuld van 13-0-0
16/08/1616: lopende schuld - Pieter Doyere en echtgenote verbinden 1/3 van dit huis in een lopende schuld van 200 gulden t.v.v. Jan Vermeesch
16/08/1616: verkoop - Abel Doyere, zoon van Abel, en echtgenote en Jan Vermeersch en echtgenote Ester, dochter van Abel Doyere, verkopen 2/3 van dit huis aan hun broer Pieter Dhoyere die eigenaar is van het resterende 1/3
23/12/1631: rente - Pieter Dhoyere en echtgenote bezetten op de helft van dit huis, JAN/0341 en JAN/0343 een rente van 25-0-0 pen 16 t.v.v. de weduwe van Jan de Tollenare
17/05/1633: rente - Jaques van Cuyl en echtgenote Marie Dhoyere bezetten op 1/40 van dit huis en JAN/0341 en op 1/8 van JAN/0343 een rente van 9-0-0 pen 16 t.v.v. Pieryne Zoete, weduwe van Abel Dhoyere
17/04/1635: rente - 1/8 van dit huis is belast met 9-10-0 pen 16. Zie JAN/0367
9/08/1644: verkoop - De weduwe van Pieter d'Hoijere de oude (3/10) en Abel d'Hoyere, ongehuwd meerderjarig (1/8 en 1/4 van 3/10) verkopen hun erfdelen in dit huis en de boeie JAN/0341 aan Loijs Dhoyere, zoon van Pieter
17/01/1645: verkoop - 1/40 en 1/4 van 3/10 van dit huis zijn verkocht aan Pieter Dhoyere. Zie JAN/0341
24/06/1645: rente - Pieter d'Hoyere en echtgenote bezetten op dit huis en JAN/0341 een rente van 20-0-0 pen 16 t.v.v. Maerten de Lampreel
26/06/1645: verkoop - 3/10, 2/8 en 2/4 van 3/10 zijn verkocht aan Pieter Doijere, zoon van Pieter. Zie JAN/0341
9/06/1656: rente - Dit huis is belast met 15-0-0 pen 18 als JAN/0341
7/12/1666: rente - Dit huis werd belast met 9-0-0 pen 18. Zie JAN/0340
15/12/1667: rente - Pieter D'hoijere, zoon van Pieter, en echtgenote bezetten op dit huis en JAN/0341 een rente van 5-0-0 pen 18 t.v.v. de Dis van Sint-Salvators, ter acceptatie van Niclaeijs van Liebeecke, ontvanger
18/11/1676: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie JAN/0340
18/07/1678: verkoop - Frans Timmerman en echtgenote Laureijnse D'hoijere verkopen 1/8 van dit huis aan Jacob D'hoijere. Dit huis wordt gehuurd door Guido D'hoijere. Koper is hiervan op de hoogte
3/10/1678: arrest - Het deel van dit huis in eigendom van Guido D'hoijere werd gearresteerd. Zie JAN/0340
25/01/1679: inbeslagneming - Dit huis werd in beslag genomen. Zie JAN/0340
5/06/1679: verkoop - De weduwe van Pieter D'hoijere de oude, Guido D'hoijere en echtgenote en Caerel D'hoijere verkopen 6/8 van dit huis (een ververij) aan Jacob D'hoijere, die eigenaar is van de resterende 2/8. Tevens worden evenveel delen verkocht van de boeie JAN/0341 die voorheen bij het huis Den Blaeuwen Aerent hoorde, maar nu bij dit huis gevoegd is waarmee het één woning vormt.
30/09/1682: verkoop - Isabelle van Hoorne, weduwe en bezitter van het bekommerd sterfhuis van Jacob D'hoijere, verkoopt dit huis en de boeie aan Aernout Flamen. Ook het verversalaam wordt verkocht
26/05/1714: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis op verzoek van George Boere en Adriaen vander Lynden. Zie DON/0164
6/08/1714: inbeslagneming - Op verzoek van meester Antone de Meyere worden dit huis, de boeie die ermee samenhoort, en JAK/1144 van de weduwe van Arnout Flamen in beslag genomen wegens een schuld van 95-3-4 voor salarissen en reizen van Meyere die voor haar werkte als advocaat. 2-12-2 daarvan werd reeds betaald
12/11/1714: herhaling inbeslagneming - De inbeslagneming op verzoek van Meester Antone De Meyere wordt hernieuwd ten laste van de weduwe van Arnout Flamen voor 70-0-0 schuld voor salarissen. Zowel dit huis, de boeie als JAK/1144 worden in beslag genomen.
27/11/1715: rente - Pieter Flamen en echtgenote bezetten op dit huis en de boei JAN/0341 een rente van 14-11-8 pen 24 t.v.v. meester Ignace Contalis
13/03/1719: verkoop bij decreet - Dit huis en JAN/0341 (een boeie) waren belast met een rente van 0-0-13-5 aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk en worden nu verkocht bij decreet op verzoek van meester Ignace Contales wegens 43-15-0 van een drie jaar achterstallige rente van 14-11-0 pen 24. Decretant koopt het huis. Het kapitaal van de rente blijft op dit huis bezet
23/11/1719: verkoop - Meester Ignace Contales voor hemzelf en zijn echtgenote Therese Wouckier, verkoopt dit huis met toebehoren en boeie aan Marie vanden Dorpe
27/09/1757: verkoop - Meester Charles van Damme, gemachtigd door meester Adriaen Charles Joseph le Maijeur en echtgenote, door Charles Frans le Mayeur, door Antone Joseph Alexius de Maijeur en echtgenote en door Frans Joseph Lemaijeur en echtgenote, erfgenamen van Anna Marie vanden Dorpe, weduwe van Frans Joseph Lemaijeur, verkopen het huis aan Frans Dhooghe
1/05/1782: testament - Een uittreksel uit het testament van Marie Isabelle Josephe de Hooghe, echtgenote van Jacques Hiacinthe van Volden, raadslid in de Raad van Vlaanderen, wordt overgebracht. Daarin stelde zij onder andere dat al haar goederen, lenen, renten, obligaties haar erfgenamen moeten ten goede komen. Het testament was opgesteld te Gent op 22-08-1779 door van Volden, nu de Hooge de la Gauguerie. Het testament werd geopend op 05-03-1782 en wordt hier geregistreerd
5/07/1793: rente - Pieter A. Descamps, ongehuwd meerderjarig, bezet een rente van 8-0-0 pen 25 t.v.v. Amelie, weduwe van Anthone Josephe Quicque
5/07/1793: verkoop - Philippe Maelfeijt, gemachtigd door Marie Caroline Vanderhaeghen, weduwe van Charles Lauwerijns de Diepenhede, verkoopt het huis aan Pieter A. Descamps
30/07/1793: burenovereenkomst - Er werd een overeenkomst gesloten met de buurhuizen JAN/0339, JAN/0340 en JAN/0341 over een afvoer
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be