Back to top

Verversdijk 25

referentie JAN/0341
Part
Zestienstraat Verwersdijck
Oud huisnummer A3/51
Adres Verversdijk 25
Adrescode 800003530025
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis of de boeie is eigendom van Pieter Nollet
27/10/1582: verkoop - Pieter Nollet verkoopt het huis aan Rycquaert Hooghe met voorwaarde dat er niet meer ramen mogen komen in muren noch daken die lichtinval hebben vanaf JAN/0340, behalve één venstertje dat mag blijven zoals het is. Lasten: 0-7-6 landcijns samen met JAN/0340, waarvan dit huis slechts 0-3-0 geldt
27/10/1582: lopende schuld - Rycquaert Hooghe verbindt het huis in een lopende schuld van 41-0-0 t.v.v. Pieter Nollet
3/07/1597: rente - De weduwe van Rijcquaert Hooghe bezet op de helft van dit huis een rente van 0-16-0 pen 16 t.v.v. de weduwe van Aernout Willaert
14/05/1605: verkoop - De erfgenamen van Rijcquaert Hooghe en van zijn weduwe verkopen het huis aan Gheeraert de Groote
14/05/1605: lopende schuld - Gheeraert de Groote en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 59-8-4 t.v.v. Andries van Wymeersch
12/03/1609: borgstelling - Gheeraert de Groote en echtgenote verbinden dit huis en JAN/0339 tot verzekering van Claeis en Jan du Lieu en de weduwe van Pieter Lampsins die zich borg stelden over de comparanten voor de som van 408-0-0
12/03/1609: rente - Gheeraert de Groote en echtgenote bezetten een rente van 2-0-0 pen 16 op dit huis t.v.v. Andries van Wymeersch. Met deze bezetting vervalt de lopende schuld
21/01/1611: verkoop bij decreet - Dit huis werd verkocht bij decreet aan Andries van Wijmeersch, met 0-3-0 landcijns, 0-16-0 pen 16 en 2-0-0 pen 16
18/02/1615: verkoop - Andries van Wymeersch en echtgenote verkopen het huis aan Pieter Dhoyere, zoon van Abel de oude. De rente van 2-0-0 pen 16 die aan verkoper toekwam, vervalt met deze verkoop
18/02/1615: lopende schuld - Pieter, zoon van Abel Dhoyere de oude, en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 48-0-0 t.v.v. Andries van Wymeersch
23/12/1631: rente - De helft van dit huis werd belast met 25-0-0 pen 16. Zie JAN/0342
17/05/1633: rente - 1/40 van dit huis werd belast met 9-0-0 pen 16. Zie JAN/0342
17/04/1635: rente - 1/8 van dit huis werd belast met 9-10-0 pen 16. Zie JAN/0367
9/08/1644: verkoop - Enkele delen van dit huis werden verkocht aan Louis Dhoyere. Zie JAN/0342
17/01/1645: verkoop - Jaques van Cuyl en echtgenote Marie d'Hoyere verkopen hun delen van dit huis en JAN/0342 aan Pieter d'Hoyere
26/06/1645: verkoop - Loijs d'Hoyere en echtgenote verkopen hun delen in dit huis en JAN/0342 aan Pieter Dhoyere, zoon van Pieter.
24/07/1645: rente - Dit huis werd belast met 20-0-0. Zie JAN/0342
9/06/1656: rente - Pieter d'Hoyere en echtgenote bezetten op dit huis, JAN/0342 en alle verversalaam een rente van 15-0-0 pen 18 t.v.v. Jan Baptiste van Blootackere
7/12/1666: rente - Dit huis werd belast met 9-0-0 pen 18. Zie JAN/0340
15/12/1667: rente - Dit huis werd belast met 5-0-0 pen 18. Zie JAN/0342
1/01/1676: nota - Tijdens de jaren 1676-1679 werd dit huis of boeie samengevoegd met JAN/0342 waarmee het nu een ververij vormt. Zie ook daar
18/11/1676: arrest; arrest; inbeslagneming - Er werd arrest gedaan op dit huis, nog een arrest en een inbeslagneming. Zie JAN/0340
5/06/1679: verkoop - Guido D'hoijere en echtgenote, Jacob D'hoijere en echtgenote, Frans Timmerman en echtgenote en Caerel D'hoijere verkopen de helft van dit huis aan de weduwe van Pieter D'hoijere de oude die reeds de andere helft bezit. Dit huis is samen met JAN/0340 (den Blaeuwen Aerent) verbonden in een rente van 9-0-0 pen 18 t.v.v. Jan Baptiste Vleijs. Dit huis wordt ontlast van de rente maar Jacob D'hoijere belooft zijn huis JAN/0340 daarin te verbinden
1/01/1695: Voor de volgende inschrijvingen: zie JAN/0340, waartoe dit huis hoort.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be