Back to top

Tmaegdenhooft, Spinolarei 18

referentie JAN/0336
Part
Huisnaam Tmaegdenhooft
Zestienstraat Spiegelrei
Oud huisnummer A3/55
Adres Spinolarei 18
Adrescode 800003310018
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis Tmaegdenhooft is eigendom van Hubrecht Hubrechtssuene
14/12/1610: inbeslagneming - Cornelis de Gusere, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, op last van de ontvanger van de Extraordinaire in Vlaanderen, nam dit huis met toebehoren in beslag samen met het buurhuis aan de achterpoort (noordkant Woudestraatje, JAN/0350). Hubrecht Hubrechtssuene was namelijk in het buitenland gestorven en zijn sterfhuis was verlaten. Verkoop van dit huis zou ongeldig worden verklaard
24/10/1613: bevestiging van verkoop bij decreet - Een akte ondertekend door C. Breydel werd geregistreerd waarbij gesteld was dat Nicolas Philippet sedert 22-11-1595 in het bezit was gesteld van dit huis. Omdat dit meer dan een half jaar geleden was mocht hij het huis als zijn eigendom beschouwen
11/08/1623: transport - De erfgenamen van Nicolas Philippet transporteerden het recht dat hen toekwam in dit huis uit decreet van 14-01-1620, aan Frans Dominicle. Lasten: grondrenten, 6-0-0 pen 16
9/03/1629: lopende schuld - Michiel Valcke, meerderjarig, verbindt dit huis en JAN/0349 in een lopende schuld van 1000-0-0 en 20 dubbele ducaten t.v.v. Frans Dominicle en echtgenote
9/03/1629: verkoop - Frans Dominicle en echtgenote verkopen dit huis en JAN/0349 aan Michiel Valcke. Dit huis is vrij van lasten. JAN/0349 is samen met dit huis belast met 11-4-0 parisis grondrenten, leenrenten of landcijns waarvan men niet meer wist aan wie ze te betalen. Als die renten worden opgeëist, dan zullen de verkopers dit garanderen. Het huis JAN/0349 is aldus alleen belast met 0-30-0 pen 18
28/06/1629: schenking - Jan Pauwels, weduwnaar, schenkt het recht dat hij in de helft van dit huis bezit, aan zijn kinderen bij Cornelie vande Woestijne
27/05/1632: rente - Het huis is belast met een rente van 10-0-0 pen 18. Zie JAN/0349
29/11/1636: schuld - Het huis is verbonden in een schuld van 650-0-0. Zie JAN/0349
11/07/1644: rente - Michiel de Valcke en echtgenote bezetten op dit huis en JAN/0349 een rente van 16-0-0 pen 16 t.v.v. Loys Winckelman, zoon van Loys, met belofte van breder bezet
3/03/1645: arrest - Op dit huis werd arrest gedaan. Zie JAN/0349
13/08/1669: rente - De weduwe van Michiel Valcke, gerechtigd in 1/2, meester Jan Frans de Valcke, Cathelijne Joanne de Valcke, samen met Laureins de Valcke gerechtigd in de andere helft (de weduwe van Michiel Valcke vervangt Laureins), bezetten op dit huis en JAN/0349 (nu het achterhuis van dit huis) een rente van 18-0-0 pen 20 t.v.v. Jaecquelijne de Crits, weduwe van Guido vande Bogaerde
9/01/1698: verkoop - Laureins, zoon van Michiel Valcke, en echtgenote verkopen het huis met brouwersalaam en het huis JAN/0349 (nu het achterhuis) aan Jacques Walram
2/03/1730: verband - De partijen die bij voorgaande erfenisverdeling toekwamen aan meester Joseph vanden Broecke en echtgenote, werden verbonden in een voorschot van huwelijk en andere zoals ook de andere comparanten aan de wezen moesten betalen volgens de staat van goed
2/03/1730: verkaveling - Er werd een erfenisverdeling gedaan tussen meester Joseph vanden Broucke en echtgenote Marie Magdalene Vanderheijden, Jan Baptiste van Setter en echtgenote Albertine vander Heyden en de voogden van Josephe en Joannes vander Heyden in het sterfhuis van hun vader Albert vander Heyden. De helft van dit huis en JAN/0349, OLV/0925 en nog andere huizen die dit register niet aanbelangen (cavel A) komen toe aan Vanden Broecke. De andere helft van dit huis, JAN/0349 en 3 stenen cameren in de Peperstraat (JAN/0774, JAN/0775 en JAN/0776 (cavel B) komen toe aan Josephe vander Heyden. Het huis in het Prinsenhof (JAK/1654-7), 1/3 van OLV/1376 (cavel C) komen aan Jan Baptiste van Setter en cavel D omvat JAN/1019, DON/0761, DON/0748 en 1/3 van OLV/1376 komt aan de wees Joannes vander Heyden. De rest van de erfenisverdeling belangt dit register niet aan.
5/06/1730: inbeslagneming - Jan Jacques Faveau had 700-0-0 tegoed van meester Josephus Jacobus vanden Broucke (obligatie van 07-09-1729) die beloofd had dit in 3 schijven te betalen met intrest aan pen 20, hetgeen tot nu toe niet gebeurde. Daarom neemt de Raad van Vlaanderen 1/2 van dit huis en het achterhuis JAN/0349 en het huis OLV/0925 in beslag ten laste van Vanden Broucke
6/11/1730: inbeslagneming - Joos De Vos, tresorier van de stad en haven van Blankenberge, had op 23-05-1730 aan meester Josephus vanden Broucke, griffier van Blankenberge een som van 81-15-0 geleend, met belofte dit binnen de 3 maanden terug te betalen, hetgeen niet gebeurde. Uit vrees dat Vanden Broucke zijn goederen zou verkopen laat hij nu via de Raad van Vlaanderen beslag leggen op de helft van dit huis, achterhuis (JAN/0349) en het huis OLV/0925
10/07/1731: inbeslagneming - Er was reeds eerder een inbeslagneming geweest t.v.v. Jan Jaecques Faveau en ten laste van meester Josephus vanden Broecke te Brugge. Nu gebeurt een inbeslagneming door de Raad van Vlaanderen voor de som van 116-13-4 (rest van een groter bedrag) met intrest; voorts de som van 70-15-6 als intrest van een kapitaal van 700-0-0 (periode 07-09-1729 tot 31-05-1731), voorts 16-15-4 over de recognitie van de griffie en de stok van Blankenberge, met aftrek van 43-7-6 in verschillende ontvangen items en voor gelden die Vanden Broecke als griffier van Blankenberge zou ontvangen hebben
31/10/1732: inbeslagneming - Angeline Anseeuw, koopvrouw te Brugge, had nog 9-18-0-12 tegoed van meester Joseph vanden Broucke voor levering van failliezijde stof (geleverd op 26-12-1731) en is bevreesd niet meer aan dit geld te kunnen komen. De Raad van Vlaanderen laat de helft van dit huis in beslag nemen.
13/04/1733: rente - Meester Joseph Jaecques vanden Broucke en echtgenote bezetten op de helft van dit huis een rente van 6-5-0 pen 20 t.v.v. Franchois van Eenooghe (staande assignatie). Indien ze betalen 3 maanden na de valdag komt dit op pen 22, wat neerkomt op 5-13-8
22/05/1734: inbeslagneming - Clement Michot, bij endorsement van Jan Gesquiere die recht en actie had van Jan Phlippe de Beron te Rijssel en tot last van Jaeques vande Broucke, had 360 gulden tegoed van Jaeques vande Broucke. De Raad van Vlaanderen laat 1/2 van dit huis in beslag nemen
5/06/1734: verkoop - Meester Joseph vanden Broucke en echtgenote verkopen de helft van dit huis aan Josepha vander Heijden die de andere helft bezit
29/12/1753: verkoop - Josepha vander Heijden verkoopt het huis aan Jan Jaeques Magis
3/01/1760: rente - Guillame van Renterghem bezet een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. de fundatie van Christiaen de Vos
3/01/1760: verkoop - Jan Jaeques Magis en echtgenote verkopen het huis aan Guilliame van Renterghem
3/01/1760: rente - Guillame van Renterghem en echtgenote bezetten een rente van 12-10-0 pen 20 t.v.v. de Fundatie van Christiaen de Vos
22/04/1762: verkoop - Guillielmus van Renterghem en echtgenote verkopen het huis aan Joannes Baptiste de Bels
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be