Back to top

Het Vaeghevier, Spinolarei 17

referentie JAN/0335
Part
Huisnaam Het Vaeghevier
Zestienstraat Speghelreye
Oud huisnummer A3/56
Adres Spinolarei 17
Adrescode 800003310017
Geschiedenis 1/01/1580: Huis Het Vaeghevier met plaats van lande is eigendom van de weduwe van Reynier Verplancke
11/05/1587: verkoop - Reijnier Verplancke, een van de erfgenamen van de weduwe van Reijnier Verplancke de oude, verkoopt 1/8 van dit huis aan Frans Reynaert. JAN/0334 heeft een venster dat licht neemt op het erf van dit huis. Dit mag door de eigenaar van dit huis niet verduisterd worden, maar anderzijds mag men er geen hoofd door kunnen steken. De barbacaen ervoor mag blijven. Ook de andere dienstbaarheden tussen de huizen moeten gerespecteerd worden. Lasten: 0-6-0-8 uit dit huis en de boeien van Robert Simpson erachter en het huisje ernaast dat uitkomt in het Woudestraatje, alleen ten laste van dit huis
30/04/1588: verkoop - Wouter Stockhove, via zijn echtgenote een van de erfgenamen van Philips, zoon van Jan van steelant, en aldus gerechtigd in 1/16 deel van dit huis, verkoopt dit aan Loijs vander Plancke met rentelast
17/05/1588: arrest (marge) - Meester Pieter Aerts, gemachtigd over Jan Vleis en Denijs Lhermijte en compagnie, laat het deel van Heinric de Pruijssenare in dit huis in beslag nemen wegens achterstallige accijnzen op de vleespacht
2/01/1590: verkoop - Heinric de Prussenare verkoopt 1/8 van dit huis aan Jan Wauters met inbegrip van dienstbaarheden en lasten
16/08/1594: verkoop - De erfgenamen van Reynier Verplancke en van zijn echtgenote verkopen het huis aan Pieter van Nooreweghe met rentelast
16/08/1594: rente - Pieter van Nooreweghe en echtgenote bezetten een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. Adriaen de Maeckere (2-0-0) en t.v.v. Jan Waukier en Frans Reijvaert (2-0-0)
8/10/1599: verkoop - Pieter van Nooreweghe en echtgenote verkopen het huis aan Heindrijck Pulijnc
24/10/1617: arrest (marge) - Meester Nicolas van Houte, gemachtigd over de weduwe van Nicolaes van Houte de oude, liet arrest doen op het deel dat de echtgenote van Adriaen Vyncke erfde in dit huis van haar vader Heinric Pulynck, ter uitvoering van een akte voor de vierschaar (07-03-1614)
25/06/1638: verhuur - De weduwe van Heinric Pulinck verhuurde het huis aan haar zoon Jan Pulinck voor 6 jaar vanaf 01-07-1639 aan 30-0-0, te betalen met de mondkost van de comparante (rest 24-0-0 in gebruik) en hij moet haar het gebruik van 1 kamer laten. Hij mag het huurcontract elk jaar verbreken mits 3 maanden vooropzeg
27/04/1643: verhuur - De weduwe van Heinric Pulinck verhuurt dit huis aan Jan Pulinck voor opnieuw zes jaar vanaf 01-07-1645 voor 40-0-0. Als Jan Pulinck eerst zou overlijden zal de huur worden overgenomen door Heinric Alexander Pulinck. Verbreking huurcontract op zelfde voorwaarden als hiervoor
3/01/1645: arrest - Op 1/8 van dit huis is arrest gedaan. Zie CAR/0249
19/07/1645: verkoop - Heinric Pulinck en echtgenote, Guillame Pulinck en echtgenote, Cornelis Pulinck en echtgenote, Niclaeys de Meyere en echtgenote (elk paar voor 1/8), de weduwe van Adriaen Vincke met kinderen en kleinkinderen (ook 1/8, waarvan Aernout du Rieu en echtgenote voor hun 1/3 bevestigen), voorts Pieter van Erseele en echtgenote (1/8), Joos Wouters (1/4 van 1/8), allen erfgenamen van de weduwe van Heinric Pulinck, verkopen hun erfdelen aan Jan Pulinck
16/10/1646: verkoop - Meester Michiel Wouters, meester Joos Verhamme en Catharine Wouters, Gonsael Elle en Anna Wouters, Jan Vincke en echtgenote (elk 1/3 in 1/8) verkopen hun delen in dit huis aan Jan Pulinck
29/12/1684: verkoop - Anna van Blommeghem verkocht 3/4 van dit huis en een huisje aan de noordkant van het Hoornstraatje aan haar toekomstige erfgenamen als anticipatie van erfenis. Voor afspraken en voorwaarden, zie JAN/0707
15/02/1727: inbeslagneming - Laureyns vanden Kerckhove te Brugge bekwam voor de magistraat van de stad op 08-04-1717 een veroordeling tot huisruiming ten laste van Thomas Mahieu voor 14-13-9 achterstallige huishuur, die hij echter niet kon recupereren. Daarom verzoekt hij de Raad van Vlaanderen om beslag te leggen op een erfenis die Mahieu toekwam na overlijden van Anna van Blommeghem, eigenares van dit huis, CAR/0152 en CAR/0153
24/07/1728: verkoop - Adriaen Lyns, gemachtigd door Maerten Ghes... en echtgenote Catherine Planteet, verkoopt 1/4 van het Vaeghevier en de achterhuizen in het Hoornstraatje (JAN/0350) aan Marie Cornelie de Roose, die reeds tevoren 1/2 bezat. Het resterende 1/4 was van Franchois de Reuck
26/07/1728: verkoop - Franchois de Reuck en echtgenote verkopen 1/4 van dit huis en achterhuis JAN/0350 aan Marie Cornelie de Roose
26/07/1728: rente - Marie Cornelie de Roose, meerderjarige geestelijke dochter, bezette op dit huis en achterhuis JAN/0350 een rente van 9-12-0 pen 25 t.v.v. Frans de Reuck
22/06/1740: verhuur - Marie Cornelie Roose verhuurt het huis aan Pieter Parmentier voor 3, 6 of 9 jaar vanaf 02-09-1744 aan 34-0-0
19/10/1746: verkoop - Frans Ignatius Beijts, gemachtigd oor Marie Cornelie Roose verkoopt dit huis en achterhuis JAN/0350 aan Jean Leij
1/12/1784: verband - Pieter de Porie, dit Veranneman, voor zichzelf en zijn vrouw Margriete Leij (die dit moet bevestigen) verbindt dit huis en JAN/0350 in 10 actiën van elk 1000 guldens in de Societeijt van Commercie, opgericht te Brugge onder de naam van Raepaert en Compagnie, dit ter schadeloosstelling van zijn mede-aandeelhouders
13/10/1790: rente - Frans Clarijs, gemachtigd door Joannes Frans de Wree, dit Veranneman, en echtgenote Josepha de Schijnckele, bezet op deze partij huizen (JAN/0335, JAN/0350 en JAN/0334, die nu samenhoren) een rente van 15-0-0 pen 20 t.v.v. de Arme Maagdekensschool van de stad Brugge, ter acceptatie van Charles Vanderbeke de Bonnieres etc.
18/03/1791: rente - Pieter Frans Clarijs, gemachtigd door Jan Frans de Wree, dit Veranneman, en vrouw Josepha de Schijnckele, bezet op deze partij huizen die nu allemaal samenhoren een rente van 12-10-0 pen 20 t.v.v. Jacobus Rijelandt
15/04/1791: verkoop - Jan Frans de Wree, dit Veranneman, en vrouw Josephine Schijnckele verkopen deze partij huizen (JAN/0335, JAN/0350 en JAN/0334) aan Dominicus Maeijens, meester timmerman
15/04/1791: rente - Dominicus Maeijens en echtgenote bezetten op deze partij huizen een rente van 40-0-0 pen 20 t.v.v. Jan Frans de Wree, dit Veranneman
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be