Back to top

Langerei 101

referentie NIK/1296
Part
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E10/37
Adres Langerei 101
Adrescode 800002070101
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan Pauwels de la Porte.
4/01/1585: lopende schuld - Joos Pauwels verbindt dit huis in 87-11-00gr. t.v.v. Andreas van Wijmeersch.
4/01/1585: Verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Pauwels de la Porte en vrouw verkopen dit huis aan Joos Pauwels met een gemeenschappelijk toilet voor dit huis en de 8 huizen in de buurt ervan staand, belast met 02-16-00 gr. landcijns en 06-00-00 gr. pen. 18 verbonden aan dit en de 21 andere huizen en erven daarrond liggend, waarvan dit huis schuldig is 00-10-00 gr. pen. 18, nog met 00-30-00 gr. pen. 16 aan dit huis alleen verbonden.
28/09/1594: Verkoop - Joos Pauwels en vrouw verkopen dit huis aan Jan Boudens.
28/09/1594: lopende schuld - Jan Boudens en vrouw verbinden dit huis in 70-00-00 gr. t.v.v. Joos Pauwels.
17/03/1609: Verkoop - Franciscus van Bassevelde en vrouw gerechtigde erfgenamen van de overleden vrouw van Jan Boudens de Jonge verkopen aan dezelfde Jan Boudens 1/12 deel van dit huis.
17/03/1609: Verkoop - Claeis Ghelein alsook Pieter Boone en Barbele de Vrieze zijn vrouw, als rechthebbende erfgenamen van de overleden vrouw van Jan Boudens, verkopen aan dezelfde Jan Boudens de Jonge 1/12 deel van dit huis.
19/05/1611: Verkoop - Jan Willekens en Cornelie dochter van Jan Boudens, zijn vrouw, verkopen aan Guillebert vande Poele, welverstaande hun aandeel in dit huis bij de successie van Jan Boudens.
20/01/1613: Verkoop - Mr. Marc vande Velde zowel uit eigen naam als voor zijn mede-erfgenamen in het sterfhuis van Magdeleene Wante de Jonge, overleden vrouw van Jan Boudens de Jonge, uit hoofde van Cornelie dochter van Antheunis Handsame, verder Gillis Douffaij in naam van de afstammelingen van Pieter en Babeken Handsame en kinders van dezelfde Antheunis, verkopen 1/4 deel én 1/12 deel van dit huis aan Guijlebert vande Poele.
20/01/1613: Verkoop - Guilebert vande Poele en vrouw, de voornoemde weduwe van Jan Boudens verkopen dit huis aan Jan de Brauwere.
16/12/1631: rente - Jan de Raes en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 gr.
16/12/1631: lopende schuld - Jan de Raes en vrouw verbinden dit huis in 400 gulden t.v.v. Jan de Brauwere.
16/12/1631: Verkoop - Jan de Brauwere, weduwnaar, en de erfgenamen van zijn overleden vrouw verkopen dit huis aan Jan de Raes.
2/02/1640: lopende schuld - Niclaeis de Keijser en vrouw verbinden dit huis in 600 gulden t.v.v. Joos vanden Dorpe de Oude en Philips de Vriese.
2/02/1640: Verkoop - Joos vanden Dorpe de Jonge in naam van de weduwe van de kinderen van Jan de Raes verkoopt dit huis aan Niclaeis de Keijser.
22/06/1650: lopende schuld - Niclaeijs de Keijzere en vrouw verbinden dit huis in 228-08-10 gr. wegens saldo koopsom en levering van wijn en brandewijn t.v.v. Willeboort Reimecasen.(?).
29/06/1656: rente - Niclaeijs de Keijzere en vrouw bezetten op dit huis een rente van 09-04-01 gr. pen. 18 t.v.v. S. Zanforde.
14/05/1658: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Jaecques Spillebeen.
17/08/1658: rente - Jacques Spillebeen en zijn vrouw Armoldine, dochter van Frans de Brauwere, bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 gr. aflosbaar met 16-13-04 gr. elke pond grooten t.v.v. Jaecques Spillebeen.
17/08/1658: Verkoop - Jacques Spillebeen en zijn vrouw Amoldine, dochter van Frans de Brauwere, verkopen dit huis of ......... met zijn toebehoorten aan Jaecques Herbij, onder voorwaarde dat ingeval de rente enz...
19/10/1658: weder-afstand - Jaecques Hebij en vrouw staan dit huis terug af aan de vorige eigenaar ten titel van aanzuivering met Jan Hoijde.
23/10/1658: arrest - Niclaeijs de Keijsere en vrouw beklagen de toewijzing en goedkeuring van het decreet gevoerd door Jaecques Spillebeen én Jan Forde die daarvan het recht verkregen hebben en verklaren de waarachtige eigenaar van dit huis te kennen en ontkrachten hierbij het recht dat voornoemde Forde zich toeëigent en ontveinzen zijn recht op eigendom en verkoop aan hemzelf gedaan.
6/04/1667: lopende schuld - Omaert Verschrieck en vrouw verbinden dit huis t.v.v. Jaecques Lootins, stokhouder, dit huis voor zijn ambt verkocht hebbend, in de som van 212-15-10 gr.
6/04/1667: overdracht van eigendom - Reineus Willeboortsen Orlaerts, in naam van Willeboordt Reineeusen, verkopen dit huis aan Omaert Verschrieck onder vorm van overdracht van eigendomsrecht.
6/04/1667: wettigverklaring - De weduwe van Jan Forde, zowel uit eigen naam als zich sterk makend voor haar minderjarige kinderen, geeft te kennen dat de voornoemde verkoop t.v.v. haar man is gebeurd dd. 23/10/1658 en dat de aanzuivering door hem gedaan is geweest voor het decreet aan Jaecques Spillebeen voor rekening van Willeboort Remeeusier(?), origineel crediteur van Niclaeijs de Keijsere en dat hij aan Forbe maar zijn naamlening heeft gegeven, van dit huis vrijelijk mocht beschikken om 't welk te betreden(?) daarin de verschijner voor het sterfhuis van Forde, voor zoveel als nodig was, haarzelf onttrekkend en ontervend t.v.v. voornoemde Remeeusen vertegenwoordigd door Reneers Willeboort .
13/08/1667: rente - Omaert Verschrieck en vrouw bezetten op dit huis een rente van 04-00-00 gr. t.v.v. Adriaen le Monier.
14/12/1668: rente - Omaert Verschrieck en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Heindrick Maertens.
12/03/1680: Verkoop - Omaer Verschrieck en vrouw verkopen dit huis aan Maerten de Cuijpere.
21/03/1680: rente - Anna de Voghelaere uit eigen naam en in naam van Maerten de Cuijpere, haar man, bezet op dit huis een rente van 06-00-00 gr. t.v.v. Marie de Malvies én Pieter Wulfijnck.
30/01/1686: Verkoop - Michiel de Meulenaere, voogd samen met Emanuel Bailleur van Anna, dochter van Maerten de Cuijer bij Anna Voghelaere én van Jan, Joanna & Marie, kinderen van Hendrick de Groote bij dezelfde Anna gewonnen,verkopen de helft van dit huis aan Maerten de Cuijpere.
24/11/1695: rente-overdracht - Een lopende rente op dit huis bezet wordt overgezet op een andere begunstigde en het kapitaal van de rente wordt aangepast.
18/01/1698: verbintenis - Maerten de Cuijpere, weduwnaar van Anna de Vasch, teneinde Lucas van Beste als voogd van verschijners enig kind bij dezelfde Anna de Vasch te waarborgen voor de som van 299-01-09 gr. én 12 mijten kapitaal welke het weeskind toekomt uit de successie van zijn moeder, verbindt hij de 1/2 van dit huis.
26/01/1712: rente - Pieter de Cuupere bezet op dit huis een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Marie Maes, weduwe van Philips Wouckier.
26/01/1712: Verkoop - Maerten de Cuupere en vrouw verkopen de 1/2 van dit huis aan Pieter de Cuupere waarvan reeds de wederhelft aan dezelfde toekomt.
31/01/1714: rente - Pieter de Cuupere en vrouw bezetten op dit huis een rente van 00-16-00 gr. pen. 20 t.v.v. de weduwe van Philips Wouckier.
12/08/1722: Verkoop - Louis van Walleghem en Isabelle Cretien, zijn vrouw, verkopen dit huis of kamer aan Frans Pierens.
23/12/1749: arrest - Op vraag vanPieter de Rudder wordt dit huis beklaagd om reden verhaal, als in CAR/0208 & 1386.
26/09/1751: Verkoop - Frans Pierens, weduwnaar, Frans Pierens en vrouw en Anna Pierens verkopen dit huis aan Charles Fourbisseur bij afzicht van het kapitaal der rente van 05-00-00 gr. pen. 20 dd. 26-01-1712 en van 00-16-00 dd. 31-01-1714.
26/09/1788: onderlinge overeenkomst - E.H. Charles Fourbisseur, priester, in naam van zijn vader Charles Fourbisseur, eigenaar van dit huis én Maximiliaen Sterrein, eigenaar van het huis in NIK/1295 delen mede hoe de 2de verschijner aan de 1ste verschijner verzoekt te mogen bouwen op de scheidingsmuur der beide erven, en tegen de achterkeuken van dit huis , wat wordt toegestaan, behoudens dat van heden af en voor altijd de sheidingsmuur gemeen zal blijven en dat .....enz..... enz.....
6/12/1795: Verkoop - Pieter de Brabander, in naam van mr. Charles Fourbisseur, Kannunik der parochie en collegiale kerk van St-Salvators te Brugge, verkoopt dit huis aan Pieter Gossaert.
25/03/1796: Verkoop - Op 10 maart 1796 wordt dit huis verkocht door Pieter Gossaert en vrouw aan Jacobus Blomme.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be