Back to top

Sint-Gilliskerkhof 2

referentie NIK/1163
Part
Zestienstraat Kerckhof van Sint Gillis
Oud huisnummer E13/56
Adres Sint-Gilliskerkhof 2
Adrescode 800003070002
Geschiedenis 1/01/1580: De zuidzijde van de Baliestraat (NIK/1153 - NIK/1160) en negen huizen in de Sint-Gillis Kerkhof (NIK/1161 - NIK/1169) behoren toe aan Phelips van Steelant
16/10/1581: verkoop - Joos Boudens en Jacques vande Gheenste deelerfgenamen van Phelips van Steelant, de oude, verkopen elk 1/12de deel van 17 naarvolgende huizen, NIK/1153 tot NIK/1169, aan Phelips, fs Phelips van Steelant, zie NIK/1153
30/04/1654: arrest - Arrest op dezelfde delen van de huizen opgesomd in de vorige inschrijving, door Eva de Bisschop en haar echtg. Jan Dernot en de weduwe van Pieter de Bisschop als voogd van haar drie kinderen, ten laste van Gertrude de Bisschop en Fransiscus van Wiel (gehuwd met Cornelie de Bisschop), zie NIK/1386
30/04/1654: arrest - Marie de Ruddere en Lievine de Ruddere, het recht hebbende van de weduwe van Jan de Ruddere, doen arrest op dat deel dat toekomt wegens het overlijden van Marie de Brouckere aan Phelips de Ruddere van de huizen NIK/1386, NIK/1153 tot NIK/1169 en CAR/709² (het huis de Hoorne) om een aantal verschuldigde sommen te verhalen, zie NIK/1386.
24/11/1654: Verband - Jan de Ruddere, vrijgezel, verbindt die delen van huizen die hem toebehoren nav. het overlijden van Marie de Brouckere, nl. CAR/0709², NIK/1153 tot NIK/1169 en NIK/1498, om een geleende som van 700 gulden te waarborgen voor Maerten Bruijnsteen,zie CAR/0709²
16/01/1690: schenking - Marie fa. Francois van Vijfve, verwekt bij Adriane van Steelant, schonk aan haar nicht Joanna fa. Cornelis van Assenede, verwekt bij Marie van Steelant, van een 1/3de van DON/1049 (hoveniershof), JAK/0853, JAK/1369² en op de helft van de 9 huisjes in Sint-Gillis KErkhof (NIK/1161 - NIK/1169), DON/0773 (een huidevetterij), ..., zie DON/1049.
11/05/1744: verkoop - Albert de Gheldere en Jan Frans de Schrijvere, beiden procureurs en machtig ovver de erfgenamen van Marie van Praet, douarière van meester Jan Anthone vande Velde, verkopen dit en NIK/1161 en NIK/1162 aan Dominicus van Speybrouck, zie NIK/1161.
30/12/1771: verkoop - Pieter Pieters in opdracht van de schuldeisers van Martinus Logghe en echtgenote, verkopen dit huis aan Catherine Leunis, weduwe van Joannes de Sutter.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be