Back to top

Langerei 74

referentie NIK/1311
Part
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E10/19
Adres Langerei 74
Adrescode 800002070074
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is eigendom van de erfgenamen van Jason Daverlu.
24/12/1675: rente - Belast met een rente van 25 £ pen 20, zie CAR/0268.
13/01/1676: rente - Belast met twee lijfrenten van elk 40 £ pen 10, zie CAR/0268.
13/10/1677: rente - Belast met een rente van 16-13-4 pen 20, zie CAR/0268.
23/01/1796: arrest - Dit huis, toebehorend aan "het gemeente vande schippers" is gearresteerd op verzoek van Joannes de Coninck, zie CAR/0268.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be