Back to top

Hoedenmakersstraat 19

referentie NIK/0815
Part
Zestienstraat Hoemakersstrate
Oud huisnummer E 17/38
Adres Hoedenmakersstraat 19
Adrescode 800001200019
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Diego de Sant Ander
6/11/1601: Verkoop - De weduwe van Diego de Sant Ander verkoopt de helft van dit huis aan Baptiste Schapelijnc. Jacques, zoon van Diego, verkoopt hem 1/4. De koper is reeds eigenaar van het resterende 1/4 via zijn echtgenote die ook erfde. Lasten: 12-10-0 par landcijns met het huis van Beernaert Dhont en enkele huizen in de Schrijversstraat. Dit huis geldt hiervan 0-5-1-16.
31/12/1618: rente - Baptiste, zoon van Baptiste Schapelynck, en echtgenote zijn alleen gerechtigd in dit huis na overlijden van hun vader. Ze bezetten op dit huis en op NIK/0823 een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Anna Landsocht.
18/01/1624: lopende schuld - Baptiste Schapelynck en echtgenote verbinden dit huis in een schuld van 44-0-0 t.v.v. Jan Schapelynck, 11-0-0 contant te betalen en voorts drie jaarlijkse schijven.
18/01/1624: Verkoop - Jan, zoon van Baptiste Schapelynck, en echtgenote verkopen dit huis aan Baptiste Schapelynck, zoon van Baptiste, met de eerder vermelde landcijns.
18/01/1624: rente - Baptiste Schapelinck en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-20-0 pen 18 t.v.v. Jan Schapelinck.
15/01/1627: rente - Baptiste Schapelynck en echtgenote bezetten op dit huis en op NIK/0818 een rente van 6-0-0 pen 18 t.v.v. de kerk van Sinte Cathelyne (1/2) en t.v.v. de dis van Sinte Cathelyne (1/2).
9/11/1629: rente - Dit huis is belast met 0-20-0 pen 18. Zie NIK/0818.
5/11/1631: Verkoop - Baptiste Schapelynck en echtgenote verkopen dit huis aan Pieter de Melgar.
5/11/1631: lopende schuld - Pieter de Melgar die zijn echtgenote vervangt (met belofte dit te laten goedkeuren) verbindt het huis in 24-0-0 t.v.v. Baptiste Schapelynck: 1/3 contant en 1/3 per jaar.
11/07/1632: verkoop bij decreet - Het huis hoort na verkoop bij decreet toe aan de kerk van Sinte Catheryne.
15/09/1644: verkoop; rente - Dit huis is verkocht aan Cornelis Massuwe en door hem belast met 7-0-0 pen 20. Zie NIK/0818.
23/09/1644: verkoop; schuld - Het huis is verkocht aan Pieter de Corte en door hem verbonden in een schuld. Zie NIK/0818.
2/01/1648: rente - Pieter de Corte en echtgenote bezetten op dit huis en op NIK/0818 een rente van 2-0-0 pen 18 t.v.v. Clement de Prince. Hiermee wordt de rente van 0-20-0 (dd. 9 november 1629) teniet gedaan.
22/03/1648: toewijzing eigendom - 3/16 van dit huis zijn toegezegd aan de weduwe van Pieter de Corte. Zie NIK/0818.
25/09/1648: uitgroting - 1/16 van dit huis is na uitgroting gevolgd aan de weduwe van Pieter de Corte. Zie NIK/0818.
26/09/1674: verkoop bij decreet - Op verzoek van de kerkmeesters en dismeesters van de kerk en dis van Sinte Cathelijne is dit huis en de helft van NIK/0818 in beslag genomen en verkocht bij decreet aan Jaecques Lootijns voor de verlopen van een rente van 7-0-0 pen 20, achterstallig sedert 15 september 1669. Het kapitaal blijft bezet op het huis.
6/03/1676: verkoop bij decreet - Dit huis en NIK/0818 zijn gerechtelijk in beslag genomen en verkocht bij decreet op verzoek van Jaecques Lootijns, ontvanger van kerk en dis van Sinte Katelijne binnen en buiten Brugge voor de verlopen van een rente van 7-0-0 pen 20 (elk de helft) en achterstallig sedert 1669. Koper is Jaecques Lootijns uit persoonlijke naam. Het kapitaal blijft bezet op het huis.
23/12/1677: retrocessie - Jaecques Lootins, ontvanger van kerk en dis van Sinte Katelijne, werd op 6 maart 1676 eigenaar van dit huis en NIK/0818 bij decreet. Nu geeft hij retrocessie van beide huizen aan de kerk en dis van Sinte Katelijne ter acceptatie van meester Joannes Joos, pastoor van de kerk. Hierdoor vervalt de rente van 7-0-0 pen 20 waarvoor het decreet gebeurde.
1/07/1683: rente - Phlips Dever en echtgenote bezetten een rente van 5-0-0 pen 22 t.v.v. de kerk en dis van Sinte Katelijne, ter acceptatie van verkopers.
1/07/1683: Verkoop - Joannes Joos, pastoor van de Sinte-Katelijneparochiekerk, en Jan van Iseghem, kerkmeester en Gillis Haegheman, dismeester van de kerk verkopen dit huis en NIK/0818 (met toestemming van de bisschop), eertijds twee huizen, nu aan elkaar gevoegd, aan Phlips Dever.
5/07/1683: borgstelling voor wezenpenningen - Phlips Devere en echtgenote willen de voogden van hun minderjarige kinderen Phlips, Marchelis, Adriaen, Marie en Anna (ter acceptatie van hun voogd Jaecques de Somere) verzekeren van de som van 70-7-0; ze willen de voogden van Pieter en Catharine Danckaert (ter acceptatie van hun voogd Pieter Aerts) verzekeren van de som van 28-2-6. In dit totaal van 98-9-6 verbinden ze dit huis en NIK/0818 (eertijds 2 huizen, nu één).
20/08/1695: Verkoop - Phelips Dever en echtgenote verkopen dit huis en NIK/0818 (nu één woning) aan Anna en Marie Dever.
2/09/1697: rente - Anna en Marie Dever bezetten op dit huis en NIK/0818 (nu één woning) een rente van 7-10-0 pen 20 t.v.v. Jan Michiel Maertens. Deze partij was ook verbonden in 1/5 van 70-7-0 t.v.v. de minderjarige Adriaen Dever. Om dit huis te ontlasten van dit 1/5 uit te betalen als Adriaen meerderjarig wordt, verbinden ze er hun huis NIK/1101 in.
28/02/1715: transport van rente - Jacques van Caestere, gemachtigd door Marie Cornelie Maertens, dochter van Michiel, weduwe van Emanuel Six, transporteert de rente van 7-10-0 pen 20 aan Jacques Trapequiers, bezet op dit huis, NIK/0818 en NIK/1101
7/02/1771: Verkoop - Ivo Benedictus Damman, gemachtigd door Charles Dhont en echtgenote, verkopen dit huis en NIK/0818, twee woonsten, aan Jan Jonckheere
20/04/1780: rente - Joannes Jonckheere en echtgenote bezetten op dit huis en NIK/0818 (twee woonsten) een rente van 7-10-0 pen 20 t.v.v. Catherine Jonckheere, ongehuwd meerderjarig.
26/06/1782: inbeslagneming - Frans Baermaecker (?), koopman te Brugge, verzoekt de Raad van Vlaanderen het huis van (en bewoond door) Joannes Jonckheere, kaasfusteinwever te Brugge, in beslag te laten nemen wegens een schuld van 7-18-0 (schriftelijke schuldbekentenis van 13 mei 1782).
28/03/1787: Verkoop - Joannes Jonckheere en echtgenote verkopen dit huis en NIK/0818 aan Frans Frere
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be