Back to top

Riddersstraat 13

referentie JAN/0264
Part
Zestienstraat Rudderstrate
Oud huisnummer A4/67
Adres Riddersstraat 13
Adrescode 800002770013
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Jan Pardo. Omdat dit huis een leen is van het leenhof en de baronie van Male, gehouden van het prinselijk leenhof van de burg te Brugge, zijn hier geen verkopen genoteerd. Enkel twee arresten
25/10/1658: arrest - Er werd arrest gedaan op het huis in eigendom van Jacques Dhoijenbrugghe Duras. Zie JAN/0181
24/02/1700: inbeslagneming - Pieter Tanghe, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, neemt dit huis in beslag ten voordele van Pieter vander Straete en ten laste van mevrouw Doyenbrugghe, als borg en erfgename van haar moeder. Het gaat om een som van 120-0-0 kapitaal met intresten vanaf 09-05-1696. Het huis was eigendom van mevrouw Doyenbrugghe, maar in gebruik van mijn heer van Sint-Jooris.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be