Back to top

De Puijt, Sint-Amandsstraat 4

referentie JAK/1779
Part
Huisnaam De Puijt
Zestienstraat Sint-Amantstrate
Oud huisnummer D21/68
Adres Sint-Amandsstraat 4
Adrescode 800002990004
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis "De Puijt" behoort voor de helft toe aan Pieter Adriaens en voor de andere helft aan zijn kinderen Pieter, Gillis en Jacques
16/06/1582: verband - lopende schuld - Pieter Adriaens verbindt de helft van dit huis, alsook 10 huizen in de St.-Clarastrate NIK/0918 en de helft van 1/16 van het huis "De Vacht" op de plaetse ten bergen poele (Eiermarkt) NIK/0140, in een lopende schuld van 387-2-4 tvv de kinderen Pieter, Gillis en Jacques. Het huis heeft een eigen loden goot, vrije waterloop en eigen toilet.
28/10/1586: verband - lopende schuld - Pieter Adriaens verbindt de helft van dit huis, alsook de voornoemde 10 huizen in de St.-Clarastraat en het voornoemde deel van het huis "De Vacht", en de helft van een huis aan de zuidzijde van de Noordzandstraat JAK/0146 in de som van 387-2-4 tvv voorgaanden.
29/07/1587: verkoop bij decreet - Het deel van het huis dat toebehoort aan Pieter Adriaens wordt bij decreet verkocht aan Franchois Luycs, ontvanger van het klooster van de Jacobinessen
9/01/1591: Verkoop - Pieter Adriaens verkoopt zijn helft van dit huis aan zijn zoon pieter Adriaens de jonge
11/03/1637: Verkoop - Loupus de Villegas en echtgenote Marie Adriaenssens, Guille Berot en echtgenote, Maximiliaen Schiethaze en echtgenote, die gerecht zijn in dit huis door erfenis uit het sterfhuis van Pieter Adriaens en door uitkoop van zijn weduwe, verkopen dit huis aan Adam vande Zande
11/03/1637: verband - lopende schuld - Adam vande Zande en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuldv van 180-0-0 tvv voorgaande comparanten
11/03/1637: rente - Voornoemde Adam vande Sande en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 pen16 tvv Barbara vander Helle, weduwe van Pieter Adriaens
20/11/1637: rente - Adam vande Zande en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 pen 18 tvv Niclaes, het minderjarig kind van franciscus Schapelynck en Marie Bousier, laatst weduwe van voornoemde Schapelynck
19/01/1657: lijfrente - Adam vande Zande en echtgenote bezetten op dit huis en op een huis CAR/0481 een lijfrente van 100 gulden tvv Niclays vande Zande ten titel van priesterlijke staat
1/01/1662: Verkoop - Adam vande Zande de oude, eigenaar voor de helft van dit huis, en Niclaeys vande Zande, eigenaar van 1/5 van de andere helft, verkopen hun delen in dit huis aan Barbara en Anne vande Zande, kinderen van voornoemde Adam.
6/11/1670: borg - Pieter Gheerolf en echtgenote Barbara vanden Zande, stellen zich borg voor Pieter en Barbele, de twee minderjarige kinderen van voornoemde Pieter bij Marie Cosyns, voor de som van 505-3-9-21, en verbinden heirtoe de helft van dit huis, de helft van het huis JAK/0014, 3/8 van het huis DON/0603, en 3/8 van het huis JAK/0014, vroeger 3 kaaswinkels op de Eiermarkt t.a.v. Pauwels Gheerolf, voogd van de 2 voornoemde kinderen.
7/06/1680: verband - Pieter de Vlerck en Anna vande Zande, Jan vande Zande en Cornelia Steenwerckers, Frans de Rycke en echtgenote, Frans Reubens en Anna Gheerolf, Joannes Reubens en echtgenote, en Marie Reubens, ook inv Laurens Reubens en als voogd van Pieter Gheerolf, verkopen dit huis aan Jacobus Reubens
22/07/1680: rente - Paecques Ruebens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 10-0-0 pen 20 tvv Pieter de Clerck en Barbara vande Zande
18/02/1712: verkoop - Pieter Frans Reubens verkoopt 1/6 van dit huis aan Jan Baptist de Bouvere en Christiaen de Cautere, die reeds de andere 5/6 ervan bezitten
3/03/1712: borg - Christiaen de Cautere en echtgenote stellen zich borg t.o;v. burgemeester en schepenen van het Land vanden Vrije in het aanvaarden van het ambt van ontvanger van de parochies van Vlissegem en Nieuwmunster voor 25 jaar. Zij verbinden hiertoe de helft van dit huis in een rente van 4-10-0 ten laste van Laurens van Liebeke en bezet op een huis in de Ganseplaetse DON/1073
14/05/1712: Verkoop - Frans Reubens en echtgenote verbinden de helft van dit huis tvv zijn minderjarige kinderen. Zie DON/0603
1/07/1715: verband - De helft van dit huis wordt verbonden. Zie JAK/1247
1/07/1715: verband - De helft van dit huis wordt verbonden. Zie JAK/1247
6/07/1792: Verkoop - Frans de Wijntere, weduwnaar en bezitter van het sterfhuis van Marie Fournier, zijn overleden echtgenote, gerecht in de helft van dit huis, Joseph de Wijntere en echtgenote, wonende te ... gerecht in 1/6 van dit huis, en Ferdinand de Wijntere, zoon van de eerste comparant, gerecht in het resterende 1/6 van dit huis, verkopen dit huis aan Paschal Missiaen.
10/07/1792: pacht - Pascal Missiaen verpacht dit huis voor 18 jaar tegen 16-0-0 per jaar, huisgelden ten laste van de pachter, met ingang van 15-06-1792 aan Josephus de Ceuninck en echtgenote
3/10/1792: Verkoop - Charles de Pruijssenaere, ook inv Maria Anna de Stoop, zijn gezellin, en van Jan de Stoop, volwassen jongman, ook als paternele voogd van zijn 2 minderjarige broeders, Joseph en Anthonius de Stoop, en over Marianne en Charlotte de Stoop, meerderjarige jonge dochters, verkoopt dit huis aan Frans Contane, geboren nabij Milaan.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be