Back to top

Zakske 11

referentie JAK/1271
Part
Zestienstraat Cleen Zacxkin
Oud huisnummer D7/63
Adres Zakske 11
Adrescode 800003850011
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan de weduwe van Cornelis Meese.
23/05/1586: overdracht van eigendomsrecht - De weduwe van Cornelis Meese draagt dit huis over t.v.v. Elizabeth Meeze, haar dochter om daaraan te verhalen na haar overlijden de som van 30-00-00 gr. samen met hetgeen zij nog schuldig zou zijn aan de begunstigde voor haar alimentatie, en dat met 00-00-15 gr. grondrente ermede verbonden samen met het volgend huis JAK/1272 en verder met 00-13-04 gr. pen. 18 verbonden aan beide voornoemde huizen, waarvan dit huis schuldig is 00-10-00 gr. pen. 18 aan de kerk van St-Walburga.
11/05/1594: Verkoop - De weduwe van Cornelis Meese verkoopt dit huis aan Elizabeth Meeze.
29/07/1594: verkoop bij decreet - Dit en 't volgend huis JAK/1272 worden bij decreet verkocht met 00-56-06 parisis jaarlijkse landcijns aan Wouter de Clercq, als ontvanger van de dis van st- Walburgakerk.
26/03/1596: overdracht van eigendomsrecht - De dismeesters der St-Walburgakerk dragen hun rechten op dit en 't volgend huis JAK/1272 over aan Loupes de Villegas.
10/11/1600: rente - Loupes de Villegas en vrouw bezetten op het recht op dezen eigendom , verder op een huis staand aan de noordkant van de Oude Zak JAK/1289, nog op 1/4 van 1/8 deel van 3 huizen staand aan de westkant van de Nieuwstraat in OLV/1537, samen een rente van 06-05-00 gr. pen. 16 t.v.v. de heerlijkheid van de "Cauenijxschen" .
23/09/1609: Verkoop - De weduwe en erfgenamen van Loupes de Villegas verkopen dit en 't volgend huis JAK/1272 aan Marcq Cachetta.
12/06/1623: Verkoop - Marc Cacsetta en vrouw verkopen dit huis aan Reijnier Cornelis Hautman.
18/04/1642: Verkoop - Jan Vilain, Jan Frans Vilain en Jan Baptiste Meijne, zowel uit eigen naam als gevolmachtigd voor zijn vrouw verkopen dit huis aan Fransiscus Janssens.
18/04/1642: rente - Franciscus Janssens en vrouw bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Pieter Bultinck.
9/11/1644: rente - Franciscus Janssens en vrouw bezetten t.v.v. Pieter Bultinck een rente op dit huis van 00-30-00 gr. pen. 16.
6/10/1672: rente - Francois Nijssens en vrouw bezetten op dit huis een rente van 01-10-00 gr. pen. 16 t.v.v. Jan Stalpaert.
27/03/1676: Verkoop - Mathijs Nijssens en vrouw, verder Boudewin Westerlijnck en vrouw, alsook de weduwe van Jan Nijssens verkopen dit huis aan Jan Lobbrecht.
17/02/1702: rente - Jan Lobbrecht en vrouw, bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 gr. wisselgeld pen. 20 t.v.v. de weduwe van Maerten Lacroo.
14/03/1767: Verkoop - Pieter van Outrijve, gevolmachtigd voor Jan Joseph Veranneman, heer van Ghentbrugghe en vrouw, verkoopt dit huis aan Marie Gorge.
31/03/1775: rente - Marie Gorie, jonge dochter en handelingsbekwaam bezet op dit huis een rente van 02-10-00 gr. pen. 20 t.v.v. Clara Gheijs.
1/03/1784: overdracht van een rente - Dominicus Bright, aangever van het sterfhuis van wijlen Clara Gheijs, daartoe aangewezen in het testament van de overledene en in 't bijzonder aanvaard door alle dezelfde erfgenamen draagt de rente van 02-10-00 gr pen. 20 over t.v.v. Jacobus Cierkens.
13/10/1784: Verkoop - Marie Gorie, jonge dochter en handelingsbekwaam, verkoopt dit huis aan Pieter Morbé.
23/07/1796: Verkoop - Pieter Morbé, weduwnaar van Marie Therese van Ellemont, ook Francois de Rijcke jr. en vrouw, alsook dezelfde Francois i.n.v. Barbara de Rijcke, jonge dochter uit Brussel, en voor Joanne Blomme en vrouw, ook nog dezelfde de Rijcke en Jacques de Souttre in hoedanigheid van voogden der minderjarige kinderen van Carolius de Zouter bij Marie de Rijcke en van de minderjarige kinderen van Guillaume d'Harswilde bij Marie Anne de Rijcke, uiteindelijk nog Dominicus Morbé en vrouw verkopen dit huis aan Ludovicus Cleenwerck.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be