Back to top

Raamstraat 1

referentie JAK/1265
Part
Zestienstraat Cleen Zacxkin
Oud huisnummer D7/71
Adres Raamstraat 1
Adrescode 800002760001
Geschiedenis 1/01/1580: Het hoekhuis , toebehorend aan Heindric Bogaert. Voor de inschrijvingen tot 1628 zie JAK/1262
24/01/1629: Verkoop - Alexander, zoon van Alexander Wouters, verder de weduwe van Maijken, dochter van voornoemde Alexander, verkopen dit en de 3 voorgaande huizen JAK/1264, 1263 & 1262 aan Franciscus Heijnkens, voor wie aanvaardend optreedt Joos vanden Dorpe de Jonge.
24/01/1629: lopende schuld - Joos vanden Dorpe de Jonge en vrouw verbinden dit en de 3 voorgaande huizen JAK/1264, 1263 & 1262 in een lopende schuld van 100-10-00 gr. t.v.v. Baptiste Willaijs, stokhouder.
24/01/1629: rente - De voornoemde koper Joos vanden Dorpe de Jonge met zijn vrouw bezetten op dit en de 3 voorgaande huizen JAK/1264, 1263 & 1262, een rente van 02-00-00 gr. pen. 18 t.v.v. Anna Mudde, weduwe van Nicolaes de Knudt, voor wie aanvaardend optreden Alexander Wouters en zijn vrouw.
13/06/1630: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 04-00-00 gr. als in JAK/1223.
27/05/1632: lopende schuld - Jan Callant verbindt dit en de 3 voorgaande huizen JAK/1264, 1263 & 1262 in een lopende schuld van 51-16-08 gr. t.v.v. Franciscus Heinkens en vrouw, de erven van Cornelie Begaert, zijn 1ste overleden vrouw, en de voogden der weeskinderen.
27/05/1632: Verkoop - Franciscus Heinkens en vrouw, de erfgenamen van Cornelie Begaert de eerste overleden vrouw van voornoemde Franciscus, de voogden van de weeskinderen verkopen dit en de 3 voorgaande huizen JAK/1264, 1263 & 1262 aan de vrouw van Jan Callant.
9/09/1637: Verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Philippes vander Steene als in JAK/1263.
22/08/1676: verbintenis - De verbintenis hierboven op zelfde datum vermeld werd hier per vergissing geregistreerd en moest staan in JAK/1242.
22/08/1676: borgstelling - Pieter de Conijnck en zijn vrouw Anna vander Steene, teneinde het minderjarig kind Anna van wijlen Michiel Sproncholf bij de voornoemde Anna te waarborgen en meerdere waarborg te dienen, voor de betaling van 125-00-00 gr. hetzij haar te betalen aandeel te betalen in de verdeling schuldig in de uitkoop van haar aandeel van sommige hofsteden met hun landerijen gelegen te Aartrijke, en verschillende huizen gelegen ook aldaar, verbinden zij hierin dit huis en deze in JAK/1263 & 1264, voor dewelke aanvaardend optreden haar voogden.
24/03/1678: Verkoop - Een stenen kamer (huisje) vroeger deel uitmakend van 4 wordt verkocht aan Pieter de Conijnck als in NIK/0860.
29/03/1688: Verkoop - Pieter de Conijnck en vrouw verkopen één stenen kamer aan Michiel vander Plancke als in NIK/0860.
27/09/1707: Verkoop - Dit huis wodt verkocht aan Jan de Priestere als in JAK/1263.
30/04/1760: Verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Guillaume de Bree als inJAK/1263 & 3765.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be