Back to top

Markt 26

referentie NIK/0054
Part
Zestienstraat Marct
Oud huisnummer E1/85
Adres Markt 26
Adrescode 800002240026
Geschiedenis 1/01/1580: Winkeltje van Christiaen Verplancke
17/04/1793: rente - Ignatius de Clerck, meester blikslager, en echtgenote Theresia de Pauw bezetten een rente van 12-10-0 pen 20 (kapitaal 250-0-0) t.v.v. de meerderjarige Isabelle en Francisca Gailliaert, ter acceptatie van Andreas van Hee. De rente wordt bezet op een nieuwbouw die op grond staat van het Kanunnikse en gedeeltelijk van de stad. Het is het kleinste van twee woningen die de comparanten lieten bouwen. Ze kochten de grond van Jacobus Rijelant en voegden er een stuk grond aan toe die ze in cijns houden van het Kapittel van Sint-Donaas aan 27 guldens per jaar. Voor de beschrijving en de lasten: zie NIK/0053
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be