Back to top

De Buetercupe, Molenmeers 33

referentie JAN/0545
Part
Huisnaam De Buetercupe
Zestienstraat Stuijfzantstrate gaende noordwaert
Oud huisnummer A7/40
Adres Molenmeers 33
Adrescode 800002310033
Geschiedenis 1/01/1580: Eigenaar in 1580 - Ferry Brulé
17/10/1591: Transport - Willemijnken Palincx tranporteert aan Ferry Brulé het recht dat hij verkregen heeft op dit huis, uit kracht van de voorschreven verkoopakte bij decreet.
2/12/1591: Decreet - Dit huis is wettelijk verkocht bij decreet aan Willemijnken Palijncx. Lasten op het huis 20 schell.t'jaars tvv. de Capelrie van Boudewijn Foulengiern en voorts 20 schell gr. t'jaars op twee huizen aan de oostzijde van de Roostraete JAN/0866.
28/08/1598: Verkoop - Ferry Brulé en huisvrouw vekopen de 1/2 van dit huis aan Cornelis en Loyseken Brulé zijn kinderen. Waarvan de andere helft hun toekomt bij het overlijden van hun moeder. Lasten op het huis 20 schell.gr t'jaars en 2 ponden t'jaars den pen.18 tvv. Jan De Hemers.
4/06/1619: lopende schuld - Jacques Drubbele en zijn huisvrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 83-06-08 tvv. Jacquemynken Porret wed. van Cornelis Brulé voorts Loyseken Brulé fa Cornelis en de voogden van de kinderen van Cornelis Brulé.
4/06/1619: Verkoop - Jacquemynken Porret weduwe van Cornelis Brulé, Loyseken Brulé fa Cornelis Brulé en de voogden van de kinderen van Cornelis Brulé verkopen dit huis aan Jacques Drubbele met de lasten daaraan verbonden. Met de speciale conditie dat Loyseken Brulé haar leven lang in dat huis mag blijven wonen voor de som van 20 schell. gr.t'jaars.
4/03/1625: Verkoop - Jacques Drubbele en zijn huisvrouw verkopen dit huis aan Jan Beernaert. Voorts met 20 schell. gr. t'jaars landcheins en 2£ gr. t'jaars den pen. 18 en 16 schell.over de overeenkomst aangaande de woonst van Loyseken Bruslee(Brulé).
26/09/1625: Verband - Elisabeth Vadde weduwe van Jan Beernaert verbond de helft van dit huis voor 100 guldens tvv. Alounce Heyns als weespenning voor de wezen van Laureyns Van Borne.
4/04/1629: Verkoop - Elisabeth Vadde weduwe van Jan Beernaert verkoopt dit huis aan Nicolaes Berot.
28/02/1632: Verkoop - Nicolaes Berot en zijn huisvrouw verkopen dit huis aan Abdij van St-Nicolaes te Veurne.
20/08/1649: Verkoop - Dit huis is vekocht aan jonkheer Robert De Schildere als JAN/0546.
15/01/1703: Verkoop - De religieus van de Capucinessen binnen Brugge verkopen dit huis en het navolgende huis aan de stad Brugge ter acceptatie van Jonckheer Franciscus Stappens burgemeester van de commune.
10/01/1763: Proces - Is overgebracht een copie van het register gepresenteert voor de Raad Van Vlaanderen bij de schepenen van de Keure van de stad Gent. Inhoudende dat zij in proces zijn als eiser bij de commisse van "complaincte simple" van 26 februari 1739. Tegen Jonckheer Arnout Joseph de Colnet van Brugge als verweerder. Wegens het niet terugbetalen van geleend geld. Daar Arnout Joseph De Colnet overleden is wordt zijn sterfhuis en de glas blazerij in gebruik door zijn weduwe en hoirs,alsook alle appendentien en de dependentien en de prijs over de gebouwen in beslag genomen.
14/08/1782: Verkoop - Jonkheer Ignace Pardo heer van Fremicourt als burgemeester van Brugge uit krachte van een oktrooi aan de stadt verleent bij Zijne Keizelijke en Koninklijke Majesteit van 28 november 1781 ondertekent R.Maria verkopen dit groot gebouw en "spatieuse erve" dat voordien uit verschillende percelen bestond nadien uit het klooster van de Capucinessen en later een glasblazerij, aan Jonkvrouw Walburghe De Wyntere.
28/10/1782: Arrest - Franciscus de Laurijns meester metselaar deed arrest op dit huis wijlent een glasblazerij en nu eigendom van Jonkvrouw Walburghe De Wyntere tot verhaal voor de som van 152-19-5 1/2 voor metselwerk en arbeidsloon.
28/04/1784: Verhuur - Jonkvrouw Walburghe de Wyntere, bejaarde dochter, verpacht dit huis in de Jerusalemstraat makende de hoek met de Molenmeers, aan Isabelle Verhulst bejaarde geestelijke dochter voor een termijn van 3-6-9-12 jaren,alle drie jaren pachters optie, voor 25 ponden per jaar.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be