Back to top

Roode Huys; daarna De Wildeman; in 1792: het Mande, Markt 28

referentie NIK/0011
Part
Huisnaam Roode Huys; daarna De Wildeman; in 1792: het Mande
Zestienstraat Marct
Oud huisnummer E1/90, E1/91
Adres Markt 28
Adrescode 800002240028
Geschiedenis schenking van rente - De rente van 6-13-4 pen 25 die vermeld werd op 27-06-1682 en de achterstallige intresten sedert mei 1686 werden door Magdaleene en Marie de Crits nog eens aan elkaar geschonken en aan de langstlevende van beiden. De voorwaarde van retour t.v.v. hun erfgenamen, vrienden of verwanten die vermeld werd bij de schenking van 26-04-1683 wordt hierbij wel ingetrokken. Zie NIK/0077-2.
1/01/1580: Huis "de Wildeman" / "Roode Huys" is eigendom van de tegeldekkers
24/05/1581: rente - Deken en eed van het ambacht van de tegeldekkers bezetten op dit huis een rente van 3-0-0 pen 16 t.v.v. Copken, Willeken en Thuentken, kinderen van Jacob Peerman. Bestaande lasten: 0-17-0 landcijns aan diverse kerken, kloosters, dissen en kapellen
16/08/1581: rente - Deken en eed van het ambacht van de tegeldekkers bezetten op dit huis een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Copken, Willeken en Thuentken, kinderen van Jacob Peerman
6/06/1583: rente - Deken en eed van het ambacht van de tegeldekkers bezetten op dit huis een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. de weduwe van Diego de Nagere
20/01/1584: rente - Deken en eed van het ambacht van de tegeldekkers bezetten op dit huis een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. Maeyken de Meet
20/01/1584: rente - Deken en eed van het ambacht van tegeldekkers bezetten op dit huis een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. de kinderen van Franchois Wildeman
6/06/1585: lijfrente - Deken en eed van het ambacht van tegeldekkers bezetten een lijfrente van 4-0-0 pen 7 t.v.v. Roelant vande Bussche
13/07/1611: rente - Deken en eed van de tegeldekkers bezetten een rente van 6-0-0 pen 16 t.v.v. het ambacht van de schilders. Als de rente binnen de 20 jaar afgelost wordt, zal dit gebeuren naar advenante van pen 17. Het kapitaal is hierop berekend
18/05/1613: rente - Deken en eed van de tegeldekkers bezetten een rente van 6-0-0 pen 16 t.v.v. Jeronimus Eghels
27/04/1635: lijfrente - Deken en eed van de tegeldekkers bezetten een lijfrente van 4-0-0 pen 7 t.v.v. meester Jan Brynghevale
5/04/1657: lijfrente - Deken en eed en onderdekens van de tegeldekkers bezetten op dit huis een lijfrente van 4-0-0 pen 9 t.v.v. Anna en Isabeau, dochters van Philips de Valckenaere (elk de helft)
7/08/1662: rente - Deken en vinders van het ambacht van de tegeldekkers bezetten een rente van 8-0-0 pen 20 t.v.v. Janneken Meijgaert, ongehuwd
2/12/1665: rente - Deken, vinders en andere supposten van het ambacht van de tegeldekkers bezetten op dit huis en NIK/0018 een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Maerten Hacke
27/06/1682: rente - Deken en eed van de tegeldekkers bezetten op dit huis een rente van 6-13-4 pen 24 t.v.v. Magdaleene de Crits, dochter van Jaecques
26/04/1683: schenking van rente - De rente van 6-13-4 (dd. 27-06-1682) werd door Magdaleene en Marie de Crits aan elkaar opgedragen en geschonken. De voorwaarden zijn vermeld bij NIK/0077²
5/06/1713: transport van rente - 3/4 van de rente van 0-20-0 pen 20 (deel van 5-0-0 pen 20 op dit huis bezet op 02-12-1665) werd getransporteerd t.v.v. Isabeau Hacke. Zie JAK/1688
19/11/1720: schenking van rente - Jaecques de Brouckere, procureur van het Land van het Vrije, gemachtigd door Andries Gadolf uit Oostduinkerke, voogd langs vaderskant van Dorothea, dochter van Frans Verbeecke bij Dorothea, dochter van Bruno de Wulf, in haar eerste huwelijk, draagt 3/4 van de rente van 3-6-8 (wat de helft is van een rente van 6-13-4) over aan Frans, natuurlijke zoon bij Magdalene vande Eecke, dochter van Jan bij Joanne de Wulf, zus van Bruno de Wulf, ter acceptatie van zijn voogden Pieter Gratiaen en J. Coolsaet. De acceptanten bezitten reeds het overige 1/4 van de helft van die rente die oorspronkelijk tegen de pen 20 werd bezet en nu verminderd is tot pen 24. De rente werd op het ambachtshuis bezet op 07-08-1662
1/04/1721: schenking van rente - Frans vander Eecke en echtgenote Philippyne Wicke transporteren aan Jan Baptiste de Brouckere een rente van 3-6-8 (de helft van 6-13-4) pen 20 bezet op dit huis op 07-08-1662
5/07/1723: transport van rente - Joannes Emanuel Deckers, zoon van Emanuel bij Marie Magdalene Willays, en echtgenote Caroline Dierixen, dochter van Phlippe, transporteren bij notariaal transport voor de notarissen Philips Dierix en Joseph Boone, een rente van 3-6-8 (de helft van 6-13-4, hetgeen oorspronkelijk een rente van 8-0-0 pen 20 was die daarna verminderd is naar pen 24 en op 07-08-1672 op dit huis werd bezet) aan het klooster van de Carmelitessen van Sion te Brugge, ter acceptatie van zuster Maria Anna a Sancta Pulcheria, priores, en de andere religieuzen van het klooster
28/11/1789: rente - Bernardus Serreijn, Frans Carron, Albertus Allaert en Jan de Ceuninck en Mattheus Valcke de jonge, deken en vinder en gouverneur van het Vrije Ambacht der Tegeldekkers van de stad, bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Petrus Anthonius van Avermaet
23/08/1792: overeenkomst met buurhuis - Om een verder proces te vermijden tussen deken en eed van het ambacht van tegeldekkers te Brugge, eigenaars van dit huis met toebehoren (de herberg "Het Mandeken") enerzijds en G.J. Enghebert, eigenaar van het oostelijke buurhuis NIK/0010 anderzijds (omdat Enghebert een muur van ongeveer 8 voet lang en 9 voet hoog had gemetst en verhoogd op de gemeenschappelijke muur die beide huizen van elkaar scheidde, zonder het ambacht hiervan op de hoogte te brengen) komen beide partijen overeen dat Inglebert voortaan die gemeenschappelijke muur op zijn kosten zal onderhouden en de oziedrop van het erf van het ambacht zal weren. De werken worden alleen geduld, maar Englebert moet een venstertje in de nieuwe muur dichten en een schadevergoeding van 30 guldens benevens de administratiekosten betalen. Ondertekenen mee: deken Bernardus Carron, Pieter Moere, Pieter Bultijnck, Francois Carron, F.B. Valcke, Mattheus Valcke, Bernardus Serreijns, David Sabot, Joseph Raman, Paulus Allaert, Jacobus Strubbe, Josephus de Ceuninck, Philippus Valcke, Joseph Valcke, Albertus Allaert als gouverneur, Jan de Ceuninck en Joannes Loijs
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be