Back to top

De Prince Cardinael, Langestraat 27

referentie JAN/1035
Part
Huisnaam De Prince Cardinael
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer A5/10
Adres Langestraat 27
Adrescode 800002080027
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is voor de ene helft eigendom van Claeis Dierkens doude en voor de andere helft van Claeis Dierkens en (niet ingevuld
14/10/1581: Verband - lopende schuld - Mr. Glaude le Febure verbindt de helft van dit huis in een lopende schuld van 52-0-0 ten voordele van Niclaes Dierkens
14/10/1581: Verkoop - Claeis Dierkens de oude verkoopt de helft van dit huis aan Mr Glaude le Febure ; het is belast samen met JAN/1036 en 1037 met de landchyns, een rente t.v.v. de dis van St.-Jacobs en van de erfgenamen van Antonis Gheeraerts, en van het Ambacht van de schoenmakers
26/06/1585: Verdeling - De eigendom van dit huis wordt verdeeld tussen de weduwe van Claeis Dierkens de jonge en zijn kinderen
24/04/1592: Verkoop - Mr. Claude le Febure verkoopt zijn deel van dit huis aan Guille de Corte nl. een vierde en een zestiende deel
9/12/1594: Verkoop bij decreet - Dit huis alsook het huis De Goude Mauwe wordt verkocht aan de gouverneur van het ambacht van de cordowaniers (schoenmakers).
15/12/1594: Transport van eigendom - De gouverneur van het Ambacht van de schoenmakers transporteert de helft en een zestiende van de wederhelft van dit huis alsook JAN/1036 aan Guilliame de Corte
12/06/1599: Transport van eigendom - Jan de la Haije en echtgenote transporteren de helft van dit huis en 1/16 van de wederhelft aan Guille de Corte
9/01/1615: Overeenkomst - Guille de Corte, eigenaar van dit huis, en Pieter Verhaghe, eigenaar van JAN/1036 komen overeen dat ten eeuwigen dage een venster moet gedicht blijven dat uitgeeft op zijn erf
27/02/1615: Borg - Cornelis van Maldeghem i.n.v. Mayken fa Guille de Corte, zijn echtgenote, voor 1/16 eigenaar van dit huis, verbindt dit deel ten voordele van Guille de Corte, Jacques van Maldeghem en Joachim vande Kerchove als borgtocht jegens de administrateurs van het sterfhuis van Anna de Zwaef
2/09/1617: Verkoop - Guillame de Corte in naam van zijn echtgenote cedeert aan Anna Bart, weduwe van Guilliame de Corte1/16 van dit huis, hen toekomende door de dood van Liebaerde Helewaert, zijn grootmoeder, alsook 1/10 verkregen bij de dood van Guilliame de Corte, en 1/25 geërfd van Hans fs Guilliame de Corte
11/12/1617: Verkoop - Cornelis van Maldeghem en Maeyken fa Guilliame de Corte, zijn echtgenote, verkopen aan Anna Bart, weduwe van Guilliame de Corte 1/10, 1/32 en 1/16 van dit huis
16/12/1617: Borg - Tanneken Bart, weduwe van Guilliame de Corte, verbindt de helft van de helft van dit huis alsook 1/16 en nog andere deeltjes van de wederhelft tot borg voor Wouter Cocquyt
30/07/1631: Verkoop - Frans de Catte en zijn echggenote Margriet de Corte verkopen de helft van dit huis aan Guilliame de Corte
30/07/1631: Verband - lopende schuld - Guilliame de Corte en echtgenote verbinden de helft van dit huis in 400 gulden ten voordele van Frans de Catte en echtgenote
2/01/1636: Uithangbord - Guilliame de Corte wonende in het huis tgouden Hooft krijft toestemming het uithangbord van dit huis te mogen veranderen in Den Prince Cardinael Ferdinandus
18/06/1641: Verband - lopende schuld - Frans Fasse en echtgenote verbinden dit huis in 41-1-4
22/11/1642: Borg - Adrianeken de Corte verbindt een aantal delen van dit huis ten voordele van Renier van Dhelft voor mondkosten en andere kosten ad. 13-0-0
20/12/1642: Verkoop - Adrianeken de Corte, jonge dochter, verkoopt haar delen die ze bezit in dit huis aan Frans Passee
1/03/1647: Rente - Pauwels Jordaen en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 penn.16 ten voordele van de drie kinderen van Guille de Corte
1/03/1647: Verkoop - Franciscus Passe en echtgenote, alsook de voogden van de drie kinderen van Guille de Corte, verkopen dit huis aan Paulus Jordaen
17/04/1654: Transport van rente - Pieter de Corte en Marie de Waele, zijn echtgenote, transporteren een rente van 4-0-0 ten voordele van Margriete Lambrechts
6/06/1716: Verkoop - Marij Anne Jordaens, weduwe van Mr. Cornelis Fimbry, verkoopt dit huis aan Thomas Provoost
19/08/1716: Rente - Thomas Provoost en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 penn.20 ten voordele van Marie de Crits
10/02/1719: Verkoop - Jacobus Zeghers en echtgenote Marie Clare Verbeke verkopen dit huis aan Jaecques de Brauwere
28/11/1722: Vanaf 28.11.1722 zie JAN/1037 voor verdere inschr -
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be