Back to top

Langestraat 31

referentie JAN/1034
Part
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer A5/11
Adres Langestraat 31
Adrescode 800002080031
Geschiedenis 1/01/1580: Eerste inschrijvingen zie JAN/1033.
10/11/1621: verkoop - Enkele delen van dit huis worden verkocht aan de weduwe van Mr. Vincent Baston. Het huis wordt belast met 00-22-00 per jaar volgens de rentebrief van de erfgenamen der weduwe Jacob de Bood, verder met 't voorgaand huis in 00-04-06 jaarlijks zie JAN/0973.
4/07/1623: verkoop - Cathelijne van Nieuwmunster zoo voor zichzelf als voor haar man Johan Roman optredend, verkoopt haar deel dat haar toekomt bij het overlijden van wijlen Silvester van Nieuwmunster en vrouw Magdaleene Mastaert, haar vader en moeder, alsmede van Claeiskes van Nieuwmunster,haar broer, van dit huis en het voorgaande huis JAN/1033 ook nog het huis JAN/0973. De delen worden verkocht aan Cathelijne Mastaert, weduwe van Vincent Baston, met volgende lasten : 02-00-00 jaarlijks,pen. 25 ; 00-30-00 pen. 18; 00-04-06 jaarlijks ; leenrente van 00-22-00 parisis jaarlijks; 00-04-06 parisis sjaars leenrente,deel van voornoemde 00-04-06 grondrente in het geheel daarmede verbonden.
14/07/1623: verkoop - De zoon van Silvester van Nieuwmunster en vrouw Magdaleene Mastaert, weduwnaar , verkoopt zijn rechten op dit huis, alsmede op het huis hiervoor JAN/1033 en JAN/0973 aan Cathelijne Mastaert.
25/09/1626: verkoop - Maximiliaen van Nieuwmunster ,zoon van Silvester en Magdaleene Mastaert, en zijn echtgenote verkopen hun aandeel in de huizen hiervoorschreven, bij het overlijden van Silvester van Nieuwmunster en Magdaleene Mastaert aan Cathelijne Mastaert.
8/05/1632: rente - Lodewijck Egghelijnck(?) en Cathelijne Baston zijn echtgenote, enig erfgename van Cathelijne Mastaert, weduwe Vincent Baston; bezetten op de helft alsmede op de vorige vermelde wederhelften van dit en van 't voorgaande huis, ook nog op hetgeen vermeld in JAN/0973 een rente van 34-16-00 per jaar pen. 16 i.v.v.. Matthijs vande Meersch.
10/09/1658: verkoop - Jan Roelof , erfgenaam ten sterfhuize van Cathelijne Baston, vrijgesteld een inventaris te maken, en uit kracht van volmacht hem verleend door het College, verkoopt dit huis samen met het huis vermeld in JAN/0973 en hetgeen vermeld in JAN/1033 aan Jan Cosme dela Porte.
2/12/1658: Voor de verdere inschrijvingen tot 1713 zie JAN/1033.
20/10/1713: verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Anthone van Inghelandt verkopen dit huis aan Jan, Bartholomeus, Isabeau en Anna Hanicaert en dit aan de langstlevende onder hen vier.
30/07/1723: verkoop - 1/2 van 1/16e deel van dit huis wordt verkocht aan Jan, Bartholomeus en Anna Hanecaert als in JAK/009.
3/06/1741: inbeslagneming - Op verzoek van Joannes Pottier wordt het deel van dit huis dat toebehoort aan Marie Anicaert, Wwe van N.Pollaert, om reden van aflossing van een kapitaal van 15-00-00 wisselgeld met de intresten, "beklaagd". Zie DON/1169.
19/01/1742: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Boudewijn Roels als in JAK/1603.
5/09/1794: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 18-00-00 zie JAN/1031.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be