Back to top

Coolkercke, Markt 18

referentie JAK/1775
Part
Huisnaam Coolkercke
Zestienstraat Marct
Oud huisnummer D21/6 en D21/7
Adres Markt 18
Adrescode 800002240018
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd Coolkercke toebehorend aan de weduwe en de erfg. van Jacob Hollant voor 19/20 ste delen, en aan Franchois Houck voor 1/20 ste deel.
22/05/1585: Verkoop - De weduwe van Thomas Nouclercq in rechte erfgenaam van Franchois Houck verkoopt aan Abel Houck 1/6 deel in 1/20 ste deel van dit huis met verschillende renten eraan verbonden en waarvan dit huis schuldig is 00-00-01/2 gr.
12/07/1594: Verkoop - Abel Houck als gerechtigde erfgenaam van Franchois Houck en daardoor gerechtigd in de helft van 1/6de deel in 1/20ste deel van dit huis verkoopt aan de weduwe van Jaecques Hollant het 1/6 deel samen met de helft van 1/6 de deel in 1/20ste deel van dit huis met 00-00-17 gr. grondrente, waarvan de verkochte delen schuldig zijn 00-00-04,5 gr.
4/11/1596: Verkoop - Jan Beijts door zijn huwelijk gerechtigde erfgenaam van Franchois Houck, verkoopt aan de weduwe van Jaecques Hollant 1/6 deel in 1/20 deel van dit huis met 00-00-18 gr. grondrente eraan verbonden, waarvan het verkochte deel zijn evenredig deel schuldig is.
18/09/1600: Verkoop - Catherijne, dochter van Franchoijs Houck verkoopt aan Tanneken Houck, echtgenote van Zegher van Houtte t.v.v. de genoemde Zegher, 1/6 deel in 1/20 deel in dit huis.
18/09/1600: Verkoop - Marijken de Clercq gerechtigde erfgenaam van Franhois Houck verkoopt aan de weduwe van Jaecques Hollant de helft van 1/6 deel in 1/20ste deel van dit huis.
28/11/1600: overdracht van eigendomsrecht - Zegher van Houtte en vrouw dragen over aan de weduwe van Jaecques Hollant hun recht van 1/6 deel in 1/20 deel van dit huis.
11/03/1614: Verkoop - Jan Andries en vrouw gerechtigd in 1/24 deel van dit huis alsook de voogden van de kinderen van Jan Andries bij Isabeau van Muenekereede, zijn overleden vrouw, gerechtigd in een zelfde 1/24 deel, naast Tanneken dochter van Jan Hollant bij voornoemde Isabeau; verkopen dezelfde delen aan de voornoemde Tanneken, voor wie aanvaardend optreedt Nicolas van Thienne, haar voogd, met 00-09-11 gr. landcijns met 00-20-00 gr. pen. 18 schuldig aan de Carmelitessen, met 02-10-00 gr. pen. 18 schuldig aan Joos Robijn, met 02-00-00 gr. pen. 18,aan de weduwe van Jan Maertens, met 00-20-00 gr. pen. 18 aan die van den Eeeckhoutte.
11/01/1618: lijfrente - Nicolas van Thienen en vrouw alsook de voogd van Tanneken Hollant, bezetten op dit huis een lijfrente van 800-00-00 gr. t.v.v. Jaques Hollant.
11/01/1618: Verkoop - Jaques Hollant verkoopt 1/6 van dit huis aan Nicolas van Thienen.
16/01/1623: Verkoop - Nicolas van Thienen en vrouw verkopen de helft van dit huis aan Pieter Janssens.
15/02/1646: arrest - Jan Simoens en Jan Fribus laten arrest uitvoeren op de helft van dit huis en 't huis JAK/0226, thans toebehorend aan Pieter Janssens om hem te doen verplichten rekening purgatieve te maken van het sterfhuis van zijn overleden echtg..
6/02/1647: rente - Pieter Maikens als gevolmachtigde voor Pieter Janssens bezet op de helft van dit huis een rente van 09-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Adriaen de Brujne.
19/04/1656: Verkoop - Mr. Christiaen vanden Berghe en Hubertus Waeghenaers, alsook de voornoemde mr. Hubertus en mr. Hughe de Werchain aangesteld ter uitvoering van het testament van mr. Judocus van Houte, verkopen de 1/2 van dit huis aan mr. Cesar van Nuurburch.
20/02/1666: rente - Mr. Cesar van Nurenburch bezet op de 1/2 van dit huis een rente van 15-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. mr. Pieter van Volden.
19/03/1666: schenking - Cesar van Nieuburch schenkt onder levenden de 1/2 van dit huis aan Cesar Ignatius, Marie Joanna, Ignatius Odevaere en Godelieve de 4 kinderen van Ignatius van Mueneckerede bij Marie Bonnewijn voor wie aanvaardend optreedt Leonardus van Meunickerede, met voorwaarde dat de schenker zijn leven lang het vruchtgebruik behoudt.
1/08/1667: arrest - Jacques de Crits laat arrest uitvoeren opde 1/2 van dit huis toebehorend aan Aernout Breijdel te Sluis, om reden van verhaal.
16/11/1667: arrest - Pieter Verplancke, ontvanger dezer stad, voert arrest uit op alle delen van het huis welke kunnen toebehoren aan de wreemde erfgenamen van Anna Hollandt, om reden verhaal.
8/12/1682: rente - Cesar van Muenickereede en vrouw bezetten op 1/6 deel en alle andere delen welke zij later zouden kunnen bezitten in dit huis, een rente van 03-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. de stichting en godshuis van Passchasia Simoens voor dewelke aanvaardend optreedt Leonardus van Muenickereede, ontvanger.
19/01/1688: Verkoop - Jan van Blootacker, erfgenaam ten sterfhuize van Isabeau Andries, verkoopt aan Ferdinande van Blootacker zijn helft in het deel dat hem door het overlijden van Isabeau te beurt valt, alsook alle goederen, wat renten betreft door Isabeau achtergelaten ook de renten op dit huis of het deel ervan.
31/05/1688: Verkoop - De erfgenamen van Isabeau Andries en met belofte van Maerten Aernouts tegenover het weeskind van Thomas Vermeersch bij Jaecquelijne van Meunikerede (procuratie voor de baronnie van Maldegem), verkopen de helft van dit huis met 2 kelders eronder, aan Ferdinande en Jan vander Straeten elk voor de helft.
28/06/1688: Verkoop - Ferdinande vander Straete en vrouw, Jan vander Straete de Jonge en vrouw, verkopen aan Marie Joanne, en Godelieve van Meunickereede, de helft van dit huis en de 2 kelders eronder.
25/08/1688: rente - Marie Joanna, en Godelieve van Meunickereede bezetten op de 6/8 delen van dit huis met gelijke 6 delen van de 2 kelders eronder, een rente van 18-03-07 gr. én 18 mijten pen. 22 t.v.v. het commun van de kerk van Sint -Salvators, voor wie aanvaardend optreedt mr. Georgius Vleijs, obedientie van het voornoemd commun en Kapittel.
13/03/1694: schenking - Marie Anna van Meunickereede, Godelieve van Meunickereede, haar zuster, schenken t.v.v. van elkander de helft van de goederen bij deze gespecifieerd met o.m. de 7/8 delen van dit huis met de kelders eronder en zij behouden hun vruchtgebruik hierop.
6/03/1711: Verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Catharine van Hoogheweghe weduwe van Cesar van Meunickereede als in JAN/0416.
17/04/1716: Verkoop - Catherine van Hooghewege weduwe van Cesar van Meunickereede, verkoopt dit huis aan Gillis van Parijs.
17/04/1716: rente - Gillis van Parijs en vrouw bezetten op dit huis een rente van 15-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Caherine van Hooghewege.
12/11/1728: lopende schuld-verbintenis als waarborg - Gillis van Parijs en vrouw verbinden dit huis voor de bediening en verkeerdbediening van het stokhoudersschap dezer stad van voornoemde Gillis op den 20-10-1728.
18/11/1729: lopende schuld-als waarborg - Gillis van Parijs en vrouw verbinden dit huis in de bediening en verkeerdbediening van het verlengd stokhoudersschap voor nog 3 jaar.
15/11/1732: lopende schuld - als waarborg - Gillis van Parijs en vrouw verbinden dit huis, nog een huis bekend in DON/0527, en nog een huis in DON/0195, in de bediening of verkeerdbediening van het stokhoudersschap voor nog eens 3 jaar, alsook voor de mogelijke duurtijd der verlenging van het voornoemde stokhouderschap.
25/08/1786: Verkoop - Willem vander Hofstadt, gevolmachtigde voor mr. Petrus Leonardus van Parijs, kanunnik der Kathedraal en penitentier van de Bisschop van Brugge, verkoopt dit huis aan Alexander Hubertus Aerts.
25/08/1786: rente - Alexander Aerts en vrouw bezetten op dit huis een rente van 25-0-00 gr. pen. 20 t.v.v. de kathedraal en Petrus Leonardus van Parijs.
28/11/1786: lopende schuld-waarborg - Alexander Aerts en vrouw verbinden o.a. dit huis voor de bediening en verkeerdbediening van de respectieve ontvangerijen der parochies van Lichtervelde en Zedelgem,aan hem toegewezen door Burgemeesters en Schepenen van het Brugse Vrije.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be