Back to top

Sint-Jakobsstraat 27

referentie JAK/1740
Part
Zestienstraat Sint Jacobstrate
Oud huisnummer D1/12
Adres Sint-Jakobsstraat 27
Adrescode 800003110027
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis, oorspronkelijk een winkel (is geschrapt), vroeger de voorpoort van den Gouden Hoofde, behoort toe aan Valentyn Claeisman.
10/04/1581: Lopende schuld - Jan Dierkens verbindt dit huis in een lopende schuld van 65-10-0 tvv Guillame Bibau of de brenger van de lopende schuld
10/04/1581: Verkoop - Valentyn Claeisman verkoopt dit huis dat vroeger de voorpoort was van JAK/1739, aan Jan Dierkens. Het gemeenschappelijk toilet moet geruimd worden door huis Venegien JAK/1741. De eigenaar van dit huis moet de vensters die hij achteraan maakt 7 voet hoog boven de grond plaatsen en voorzien van ijzerwerk en door de comptoir van dit huis mag hij geen meer licht nemen dan nu het geval is. Hij moet ook een ijzeren zeef aanbrengen voor het lozen van water van dit huis via een greppel die vanaf JAK/1739 langsheen de bronput naar de Palmstraat loopt. Dit huis en JAK/1739, JAK/1741, JAK/1703, JAK/1704, JAK/1705 en JAK/1706 zijn samen belast met 0-20-7 grondrente tvv diverse kloosters, dissen en kapelanieën, waarvan 0-2-3 ten laste van dit huis, en samen belast met 8-0-0 pen 16 zoals beschreven staat en waarvoor Valentyn beloofde de lasten te dragen en dit huis te ontlasten binnen de 3 jaar en als hij in gebreke blijft mag Jan het kapitaal en de opbrengst van een verder vermelde rente van 2-0-0 in surceance houden
10/04/1581: Rente - Jan Dierkens belast dit huis met een rente van 2-0-0 pen 16 tvv Valentyn Claeisman
5/09/1581: Eigendomsoverdracht - Jan Dierkens draagt het eigendomsrecht op dit huis over aan Hubrecht Simpernel, met de lasten
8/01/1585: Verkoop - Dit huis is verkocht aan Pieter de Clercq, met de lasten. Zie JAK/1739
9/01/1603: Verkoop - Dit huis is verkocht aan Frans de Prince, met de lasten. Zie JAK/1739
23/03/1638: Verkoop en lopende schuld - Dit huis is verkocht aan Pauwels Genelles en verbonden in een lopende schuld. Zie JAK/1739
4/03/1639: Overeenkomst met buur - Pauwels Genelles en echtgenote, eigenaars van dit huis en van tGouden Hooft JAK/1739, sluiten een overeenkomst met Frans de Wilde, eigenaar van JAK/1741. Genelles wil het Gouden Hooft "erbaren" en vraagt aan de Wilde om op hun gemeen eiland te mogen werken tot tegen de muur van de Wilde. Hij mag het volledig eiland bewerken vanaf de hoek van voorhuis van de Wilde aan de straat tot aan het begin van het glazen venster boven de steiger van de zaal in de muur van zijn achterhuis. Het oud venster moet zijn licht en stand behouden. Tot zo ver staat de Wilde het eiland af aan Genelles, die op zijn kosten op een eiken plank een loden goot moet aanleggen naar de straat, uitkomend op de eigen muur van de Wilde. Genelles moet de huidge goot, gelegen op een zijplaat van het oud "moddelhuis" of keukenkamertje laten vergieten, hij moeten de vloer laten verhogen, de goot op een plank leggen en het water wegleiden met een klokgoot vanuit het kamertje rond het secreet dat op de strijkhoek staat en laten lopen in de goot die naast het huis van de Wilde ligt, indien nodig terugkerend met een elleboog van 2 voet. Genelles moet ook een eind goot bekostigen op het einde van de eindmuur van het groot achterhuis van de Wilde en het water ervan laten afvloeien in een loden bak van zijn nieuw huis, alsook de drop gedurende de werken. Hij moet een loden goot leggen op zijn eigen nieuwe muur, zodat hun water naar zijn eigen erf afgeleid wordt. De Wilde mag 2 balkjes van het knechtkamertje op de nieuwe muur van Genelles leggen en er ook een muur tegen plaatsen. Het resterend eiland tussen het achterhuis van de Wilde en het huis tGouden Hooft tot aan de nieuwe fabriek blijft gemeen
27/09/1657: Rente - De 1/2 van dit huis is belast met 27-0-0 pen 16. Zie JAK/1739
5/08/1658: Verkoop - Jan van de Walle en echtgenote Cornelie de Huijsschere verkopen 1/4 en 1/96 van 1/2 van dit huis en van JAK/1739 en JAK/1693² en een huis aan de noordzijde van de Palmstraat, vroeger een paardenstal behorend bij dit huis en nu een voorhuisje geworden, aan Margriete van Reijnsdijck, weduwe van Jan de Moor en voordien van Pauwels Genelles, voor 2200-0-0, mits zij de verkopers moet ontlasten voor wat zij verschuldigd zijn uit de nalatenschap van Pauwels Petrus Genelles en diens overleden kind
22/01/1659: Verband wegens schuld - Cornelia Monica Keijnooghe, weduwe van Pauwels Petrus Genelles, die 1000 guld schuldig is aan Severijn Genelles, verbindt 1/4 van dit huis en van JAK/1739 en JAK/1693² en van het huisje ten noorden van de Palmstraat
2/05/1659: Arrest - Pieter van Gheeste laat arrest doen op dit huis en op JAK/1739 en JAK/1693² en het huisje in de Palmstraat, eigendom van de weeskinderen van Jan de Genelles, als verhaal voor 26-8-9 voor levering van winkelwaren en andere
2/07/1659: Arrest - Jan Justo de Moor laat arrest doen op dit huis en op JAK/1739, eigendom van Margriete van Reijndijck, weduwe van Jan de Moor, als verhaal voor achterstallige pacht voor een hofstede en leengoed in Westkapelle aan 10 guld per gemet en voor 25-0-0 voor de wijnpot
27/09/1659: Verband - Margriete Reijndijck, weduwe van Jan de Moor en voordien van Pauwels Pieter Genelles, die 900-0 en de intrest pen 16 schuldig is aan Catharine de Coninck, weduwe van Frans Ghijs, verbindt daartoe 1/2 en 1/3 van 1/2 en het deel van dit huis en van JAK/1739 en JAK/1693² dat haar vanwege Jan van de Walle en echtgenote toebehoort, en huis JAK/1754
8/01/1661: Overdracht testament - Bij testament van 06-04-1652, verleden voor de notarissen Rommel en Thomas van der Plancke, laat Pauwels de Genelles filius Pauwels, circa 18 jaar oud, 1/3 van zijn goederen na aan zijn moeder Margriete Reinsdijck, weduwe van Pauwels, met last te zorgen voor een uitvaart en een dagelijkse requiemmis gedurende een jaar en 6 weken en als zij vroeger zou overlijden, aan de kinderen van Jan van de Walle en Cornelie de Huijsschere. Op grond van een document van het Brugse Vrije van 24-05-1660, ondertekend N. Rommel, draagt Margriete van Reinsdijck, weduwe van Jan de Moor, aan Frans Schaepelijnck al haar rechten over die zij door testament van wijlen haar zoon Pauwels de Genelles de jongere bekomen heeft op het geheel van zijn goederen
2/06/1661: Verband - De weduwe van Pieter Pauwels de Genelles verbindt 1/2 van deze partij zijnde 2 huizen in de Palmstraat, zie JAK/1703, tvv Jacques de Wijnberghe die zich borg gesteld heeft voor Marie du Gardijn voor 144-0-0 en voor 204-0-0 en tvv Severijn de Gelnelles die zich borg gesteld heeft voor de weduwe van Pieter Vermeulen voor 130-0-0 en tvv Frans Ampe voor 212-0-0 en nog tvv van Wijnsberghe voor 200-0-0
2/06/1663: Arrest - Jan Justo de Moor laat arrest doen op deze partij, eigendom van Margriete Reinsdijck, weduwe van Jan de Moor, als verhaal voor 41-1-11
5/03/1664: Verkoop - Anna Blommaert verkoopt aan Margriete van Reinsdijck, weduwe van Jan de Moor, haar erfdeel, afkomstig van haar nichtje Margrietken Monica, minderjarig kind van Pauwels Pieter de Genelles, voor 60-0-0.
6/03/1664: Arrest - Jan Justo de Moor laat arrest leggen op dit huis, eigendom van Margriete van Reinsdijck, weduwe van Jan de Moor, als verhaal voor uitvoering van de overeenkomst tussen hen beiden afgesloten op 08-10-1663 voor J.C. van der Haeghe
13/03/1664: Verkoop - Jaecques Inbona en Joos Mijnkce met echtgenote Catharine Inbona, zich sterk makend over hun broer Guillame Inbona, verkopen voor 60-0-0 aan Margriete Reinsdijck, weduwe van Jan de Moor, hun erfdeel, afkomstig van hun nichtje Margriete Monica, kind van Pauwels filius Pauwels Genelles en Cornelie Monica
20/03/1664: Verkoop - Margriete Reinsdijck, weduwe van Jan de Moor, verkoopt dit huis aan Cornelie Monica Keijnooghe, weduwe van Pauwels filius Pieter de Genelles, ter acceptatie van Frans Schaepelijnck, notaris voor Cornelie
24/03/1664: Verklaring over verzaking erfenis - Jan Gauteir Letins en J. vander Haeghe notarissen hebben zich op verzoek van de weduwe van Jan de Moor begeven naar huis van M.... la Gace het Gouden Tonneken waar Cornelie Monica Kyndooghe logeert. Haar broer Frans Keynooghe zegt dat zij belet is maar begeeft zich naar boven naar de kinderkamer met de vraag of zij haar erfenis aanvaardt. Hij komt terug met antwoord dat zij ze geenzins aanvaardt
3/06/1667: Verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Jan van Altere wegens een rente van 16-17-6 pen 16
4/06/1667: Arrest - Cornelie Monica Keijnooghe, weduwe van Pieter Pauwels de Genelles, laat arrest doen op dit huis en op een klein huisje er naast in de Palmstraat, eigendom van Margriete van Reijnsdijck, weduwe van Jan de Moor, als verhaal voor 1630-9-6. Pro memorie. Het arrest op dit huis en op het huisje JAK/1703 is hier vermoedelijk per vergissing geregistreerd en moest alleen slaan op huis tBruijne Cruijce JAK/1693²
16/08/1667: Arrest - Frans Ampe laat arrest doen op deze partij, eigendom van Monica Cornelia Keijnooghe, weduwe van Pauwels de Genelles de jongere, als verhaal voor 1000 guld
6/09/1667: Rente - Cornelie Monica Keijnooghe bezet op 1/4 van dit huis een rente van 8-12-6 pen 16 tvv Cornelis Hoornaert
9/12/1667: Arrest - Jan van Altere laat arrest doen op dit huis eigendom van de weduwe van Jan de Moor, als verhaal voor 3-3-8, 1-2-2, 0-16-5, 2-12-2, 6-2-10, 2-11-4 en 2-16-3
18/02/1668: Verkoop bij decreet - Een 1/4 van dit huis en van JAK/1693² en van een huisje dat vroeger paardenstal was, wordt bij decreet verkocht aan Severin de Genelles, wegens een rente van 10-8-0
27/07/1668: Verkoop - Severijn de Genelles verkoopt 1/4 van dit huis en van JAK/1693² aan Jan Gaultier Letins
27/07/1668: Rente - Severijn de Genelles bezet op 1/4 van dit huis en van JAK/1693² en van een huisje dat vroeger paardenstal was, een rente van 8-6-6 pen 16 tvv Cornelis Hoornaert
13/11/1668: Registratie akkoord over verdeling erfenis - In een akkoord van 21-06-1663 tussen Margriete van Reijnsdijcke, weduwe van Pauwels de Genelles en nadien van Jan de Moor, en Cornelie Monica Keijnooghe, weduwe van Pauwels Petrus de Genelles zoon van genoemde Paulus, is bepaald dat Cornelie afstand doet van haar aandeel aan goederen, landerijen, huizen en renten uit de nalatenschap van Pauwels de Genelles, die op 15-11-1660 verdeeld zijn tussen enerzijds haarzelf en anderzijds Margriete die als moeder voor de 1/2 erfgename is van haar overleden kind samen met de overige erfgenamen van vaderszijde. Jan Verhouve die optreedt voor Margriete, verzoekt om registratie daarvan
17/08/1669: Schenking onder levenden en afstand rechten - Margriete van Reinsdijck, weduwe van Jan de Moor, doet schenking onder levenden aan Margriete Cornelie, dochter van Jan van de Walle, van 1/12 van 1/64 en 1/12 van 1/44 van dit huis en bij wijze van purge (aflossing) en naerhede (naasting) staat zij aan dezelfde haar recht af dat zij verkregen heeft uit het decreet dat Severin de Genelles op 1/4 van dit huis en een ander huis en een rente gedaan heeft op 10-04-1669, en uit de hierna vermelde koop die Jan Gautier Letins gedaan heeft
17/08/1669: Eigendomsoverdracht als naasting - Jan Gautier Letins, gemachtigd over zijn echtgenote Anna Oste, doet bij wijze van afstand en naasting overdracht aan Margriete, dochter van Jan van de Walle, van 1/4 van dit huis en van JAK/1693² en van een huisje dat vroeger paardenstal en brouwerij geweest is aan de noordzijde van de Palmstraat, die hijzelf eerder gekocht heeft van Severin de Genelles
22/01/1672: Arrest - Enkele hofsteden en landerijen, eigendom van Margriete van Reijnsdick, weduwe van Jan de Moor en voordien van Pauwels de Genelles, gelegen in Uitkerke, Sint-Jan op de Dijk, Meetkerke en Beerst, zijn per decreet verkocht. Door arrest heeft Everaerd Ingilliardo recht op 1/2 daarvan. Cornelie Monica Keijnooghe, weduwe van Paulus Petrus de Genelles heeft deze eigendommen gekocht en heeft de koopsom alsook de bedragen die betaald zijn voor de verkoop van landerijen in Houtave nog in haar bezit. Er is betwisting om te weten wie van beiden: Margriete of Everaerd, voorrecht heeft op deze bedragen. Om zich veilig te stellen tegenover Everaerd laat Margriete arrest doen op een even groot bedrag als zij zelf nog verschuldigd is aan Cornelie en op alle rechten die Cornelie heeft op dit huis en op het huis het Bruyne Cruijce JAK/1693² en op het achtergelegen huisje in de Palmstraat of op andere goederen, als verhaal voor het namptissement (voorrecht) tvv Everaerd Ingilliardo
22/12/1672: Verkoop - Anna de Genellis verkoopt 1/3 en 1/4 van 1/4 van dit huis aan Margriete Cornelie van de Walle
5/06/1676: Verhuring en verband als borgstelling - Jan van Altere verhuurt 1/2 van dit huis aan Jan van de Walle voor 3 of 6 jaar met een opzeg van 4 maand voor 25-0-0 per jaar. Margriete Cornelie van de Walle zijn dochter stelt zich voor hem borg en verbindt daartoe 1/4 en 1/3 van 1/4 van dit huis en haar eigendom dat zij gekocht heeft van enkele erfgenamen van Margrietken, kind van Paulus Petrus de Genelles en Cornelie Monica Keijnooghe
2/07/1676: Verkoop - Pieter Verplancke, gemachtigd over Francoise Blommaert, weduwe van Pieter Nollet, over Jaecques Inbona en echtgenote, over Michiel Wouters en echtgenote, over Andries Wouters en echtgenote, over Cesar de Maeckere en echtgenote, over Aernout Huijssens, over Andries en Michiel Wouters als voogden van Guillame en Frans Wouters, kinderen van Michiel Wouters en Anna Blommaert, verkoopt aan Margriete Cornelie van de Walle dit huis dat aan zijn gemandateerden toebehoort uit hoofde van Jaecquemijnken Blommaert, erfgename van Margrietken het minderjarig kind van Pauwels Pieter de Genellis en Cornelie Monica Keijnooghe
13/06/1682: Verhuring en verband als borgstelling - Jan van Altere verhurut 1/2 van dit huis aan Jan van de Walle voor 3 of 6 jaar met een opzeg van 4 maand voor 25-0-0 per jaar. Margriete Cornelie van de Walle zijn dochter stelt zich voor hem borg en verbindt daartoe 1/4 en 1/3 van 1/4 van dit huis en haar eigendom dat zij gekocht heeft van enkele erfgenamen van Margrietken, kind van Pauwels de Genelles
23/05/1693: Verkoop bij decreet - Dit huis en JAK/1693² en een huisje in de Palmstraat worden op verzoek van Christoffels van de Woude bij transporte van Cornelis Hoornaert, waarbij procureur Herman Huwijn optreedt voor Margriete van de Walle, bij decreet verkocht als verhaal voor 6-9-6 en voor een rente van 8-12-6 pen 16. Jacob Wils biedt 325-0-0
30/09/1695: Arrest - Andries van de Voorde laat arrest doen op het deel van dit huis het Gouden Hooft, eigendom van Jacques Marquier, erfgenaam van Christoffels van de Woude, als verhaal voor 80-0-0 met intresten pen 16 en als verhaal voor 40-0-0, voor 63-13-4 borg en voor 50-0-0
5/02/1697: Overdracht rente - Jan Frans Delcor, gemachtigd over Cornelis van den Zijpe en echtgenote Marie Angeline van de Woude en over Jacques Marquier en echtgenote Margriete Therese van de Woude, erfgenamen van Christoffels van de Woude, draagt aan Pieter de Clercq een rente over van 8-12-6 die oorspronkelijk door Cornelie Monica Keynooghe, weduwe van Paulus de Genellis, tvv Cornelis Hoornaert bezet was op 1/4 van dit huis en van JAK/1693 ² en hij doet afstand van de rechten die van de Woude op de genoemde delen van deze huizen bezit ingevolge het decreet dat diende als verhaal voor de verlopen van genoemde rente
13/11/1698: Verkoop - Frans Verhouve en echtgenote Marie Caroline van Altere verkopen aan Pieter de Clercq 1/2 van dit huis het Gouden Hooft, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan Margriete van de Walle
22/08/1707: Schenking onder levenden - Constance van de Walle en echtgenoot Pieter de Clercq schenken onder levenden tvv Fransois Ingillard en zijn zuster Antonette, erfgenamen van Fransoise Maus weduwe van Juciano Ingeillart: 1/2 van dit huis het Gouden Hooft met de voute er onder, en 1/4 van een huis aan de westzijde van de Sint-Jakobsstraat en 1/4 van 2 achteraan gelegen huisjes aan de noordzijde van de Palmstraat JAK/1693², met voorbehoud voor het vruchtgebruik
30/01/1708: Verkoop - Jacques Wils, gemachtigd over Frans Ingeliarde en zich sterk makend over Marie Anna Ballicque, weduwe van Jan Chevalles en over de erfgenamen van Niclays Charles Ballicque en over Marie Catharine Fruict, weduwe van Eduwart Inghelliard, allen erfgenamen van Fransoise Maus , weduwe van Froliaen Ingelliare, verkoopt aan Pauwels de Genellis 1/2 van dit huis het Gouden Hooft,1/4 van huis 't Brune Cruyse en 1/4 van 2 achteraan staande huisjes aan de noordzijde van de Palmstraat
13/05/1712: Verkoop - Jaques van Ockerhout, machtig over Anna dochter van Pieter de Clercq, weduwe van Rudgerus Terwe, en over zijn echtgenote Anna Terwe, verkoopt aan Paulo de Genelles 1/2 van dit huis en 3/4 van een huis op de hoek van de Palmstraat en 2 achteraan gelegen huizen JAK/1693²
30/12/1721: Verband als verzekering voor borgstelling - Paulo de Genellis en echtgenote Anna van Lantschoot verbinden als verzekering tvv Judocus van de Walle en Jan de Latere die zich voor hen borg gesteld hebben voor de uitbating van de conciergerie van de Berg van Caritate, dit huis het Gouden Hooft en het huis het Bruyne Cruyce en 2 achtergelegen huizen JAK/1693² en een huis dat vroeger 2 woningen omvatte en gelegen is in de Mostaardstraat alias Sint-Niklaasstraat OLV/0019, en een stuk land BOSM/012, groot 4 gemeten 28 roeden, gelegen binnen de palen van Brugge op de parochie Sint-Michiels, zijnde een deel van 5 gemeten 58 roeden, waarvan het overige 1 gemet en 28 roeden op de heerlijkheid Sijsele ligt
7/01/1802: Verkoop - Felix de Genellis verkoopt dit huis aan Charles van Steenkiste
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be