Back to top

De Violette, Geldmuntstraat 8

referentie JAK/1721
Part
Huisnaam De Violette
Zestienstraat Geltmuntstrate
Oud huisnummer D1/54
Adres Geldmuntstraat 8
Adrescode 800000850008
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd De Violette en toebehorend aan Jacob vanden Stocke.
7/07/1608: rente - De gezamenlijke erfgenamen van Jacob vanden Stocke bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 18 t.v.v. Juliaen van den Dorpe.
20/11/1609: Verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Jacob vanden Stocke verkopen dit huis aan Guillaume vande Weghe, met enkele actieve en passieve erfdienstbaarheden uiteengezet in de akte.
10/12/1609: Verkoop - Guillaume vande Weghe verkoopt dit huis aan Jaecques de Beste.
10/12/1609: rente - Jaecques de Beste en vrouw bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 18 t.v.v. Guillaume vande Weghe.
10/12/1609: lopende schuld - Jaecques de Beste en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 46-00-00 gr. t.v.v. Jan Letins.
7/01/1611: lopende schuld - Ferdinande Baston en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 32-00-00 gr. t.v.v. van Jaecques de Beste.
7/01/1611: Verkoop - Jaecques de Beste en vrouw verkopen dit huis aan Ferdinande Baston.
22/08/1612: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Joos van den Dorpe.
10/10/1614: Verkoop - Ferdinande Baston en vrouw verkopen dit huis aan Matheeus Mercier.
10/10/1614: lopende schuld - Matheeus la Mercier en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 46-61-11 gr. t.v.v. Ferdinande Baston.
12/06/1615: Verkoop - Mattheeus le Mercier en vrouw verkopen dit huis aan Jan Frans.
12/06/1615: lopende schuld - Jan Frans en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 70-00-00 gr. t.v.v. Mattheeus le Mercier.
14/07/1636: rente - Jan Frans en vrouw bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 pen. 16 t.v.v. de dis van St-Gilliskerk.
28/06/1662: rente - Adolf Frans en vrouw bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. hr. Alexander Inghelbrecht, voor wie aanvaardend optreedt jonkvr. Anna Marie Inghelbrecht.
1/06/1663: Verkoop - Adolf Frans en vrouw verkopen dit huis aan Jan Robert.
23/08/1672: Verkoop - Jan Robert en vrouw, gerechtigd in dit huis door erfenis door hen begunstigd door Adolf Frans en zijn vrouw dd. 01-06-1663, ondertekend Philips Hoste aan de hiernavolgende kopers overhandigd,verkopen dit huis aan Frans de Cots met last het huurkontrakt ten gunste van Philips Thiers dd. 24-04-1672 aan de koper overhandigd, in stand te houden.
13/07/1686: arrest - Jan Baptiste de Huijvettere laat arrest uitvoeren op dit huis, toebehorend aan de weduwe van Frans de Cots, om reden van verhaal.
16/07/1689: arrest - Joanne Therese van de Zande, weduwe en eigenares van het sterfhuis van Bartholomeus de Crits,laat arrest uitvoeren op dit huis.
17/08/1689: arrest - Herman Huwijn voert arrest uit op dit huis, toebehorend aan de weduwe van Frans de Cot .
13/09/1689: arrest - Anthoinette Maijaert laat arrest uitvoeren op dit huis, toebehorend aan de weduwe van Frans de Cot.
31/08/1692: rente - Frans de Cots en vrouw bezetten op dit huis een rente van 05-10-00 gr. pen. 22 t.v.v. Pieter de Halemes, zoon van Pieter, voor wie aanvaardend optreden zijn vader en zijn voogd.
23/05/1698: verkoop bij decreet - Na wettelijke in beslagname wordt dit huis bij decreet verkocht op vraag van hr. Bartholomeus de Crits omwille van het bekommerd sterfhuis van Therese van de Zande, zijn moeder, om reden van verhaal.
27/10/1705: lopende schuld - 1/8 deel van dit huis word verbonden in een lopende schuld van 78-08-06 gr. t.v.v. de weduwe van Herman Huwijn als in JAN/0038.
15/10/1711: Verkoop - 1/4 deel van dit huis wordt verkocht aan Therese Huwijn zoals in JAN/0038.
15/06/1712: Verkoop - Therese Huwijn verkoopt dit huis aan Martinus Amare.
4/03/1728: rente - Philips de Smit en vrouw bezetten op dit huis een rente van 07-10-00 gr. pen. 20 voor een kapitaal van 150-00-00 gr. wisselgeld t.v.v. Martinus Amaer.
4/03/1728: Verkoop - Martinus Amaere en vrouw verkopen dit huis aan Philips de Smit .
29/12/1736: arrest - Adriaene Beck, weduwe van Philips de Smidt, laat vastleggen dat Philips de Smit en Josijne van Damme, zijn vrouw haar wel degelijk schuldig zijn eerst de som van 60-00-00 gr. wisselgeld volgens een obligatie dd. 29-06-1727, alsook nog de som van 26-13-04 gr. volgens hun overeenkomst dd. 29-07-1727 en 15-07-1731, als waarborg en verhaal voor dewelke de eiseres graag had doen beklagen enige goederen van de voornoemde de Smit en vrouw; dit huis aanklaagt en hetgeen ervoor staat, bekend in JAK/1760 & 4844, toebehorende aan Philips de Smit en vrouw, dit als waarborg en verhaal.
16/12/1737: arrest - Andermaal wordt dit huis beklaagd samen met het huis ervoor in JAK/1760 & 4844, toebehorende aan Philips de Smit, om reden van verhaal als in voorgaand record.
26/09/1753: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht op vraag van Pieternelle en Marie Priem, aan wie het huis verkocht wordt.
31/07/1788: rente - Josephus van Houtte en echtg. bezetten een rente van 5-0-0 pen 20 tvv Ambrosius Reubens.
31/07/1788: Verkoop - Jan Baptiste Goddijn, gevolmachtigde voor de erfgenamen in het sterfhuis van Marie Therese Priem, verkoopt dit huis aan Josephus van Houtte.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be